Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2011. év első félévi munkájáról

A hosszúmezői épülő templom (Dési eme)A 2010 év szórványmissziós programjainak és munkájának részletes és képes beszámolója olvasható volt az Üzenet, ill. a Levél karácsonyi számában. A 2011. év első félében eredményesen és sikeresen folytattuk az előző évek szórványmunkáját és a kijelölt úton haladtunk tovább. Az elmúlt félévben is a következő szolgálatokra fektettünk kiemelt hangsúlyt: rendszeres igehirdetői szolgálat és vidékjárás, szórványterületek bejárása, dokumentumgyűjtés, rendszeres kapcsolatépítés lelkészekkel, egyházakkal, érdekvédelmi feladatok ellátása, pályázati tanácsadás, kuratóriumi munka, tanácskozásokon és konferenciákon való részvétel, előadások tartása, dokumentációs munka a szórványterületek veszendő értékeiről.

Teológusmissziók rendszeres szervezése mellett, talán a legfontosabb közösségi, ifjakat megmozgató, munkára serkentő akciónk a gyülekezeti fiatalok bevonása a templomtakarításokba. A teológusokkal és az istvánházi fiatalokkal két templomtakarítást A magyarfrátai kegyszerekszerveztünk az év első felében. Az egyiket az évtizedek óta romosan álló és néptelen Borosbenedeken, a másikat pedig a Tövis melletti Diódon.

Ebben az évben is részt vettünk a két székely megye testvérkapcsolati programjaiban. Hargita és Kovászna megye második éve indította el a Hunyad, Fehér, Szeben és Temes megyével kialakított testvérkapcsolati terveit. Ennek során a székely és szórvány megyék fiataljai, színjátszói, pedagógusai, lelkészei rendszeresen utaznak egymáshoz, ápolják a kapcsolatokat.

Az év első két és fél hónapja az imaheti szolgálatok gazdag programjában telt el. A legváltozatosabb helyeken összesen 38 szolgálattal. Ennek humoros és elgondolkodtató tapasztalatairól beszámoltunk az Üzenet március 1-i számában.

Böjtfő vasárnapján a teológiai hallgatókkal Szeben megyében voltunk szolgálati körúton. A fiatalok Bürkösön, Szentágotán, Nagysinken, Románújfaluban és Balázstelkén és e gyülekezet szórványaiban szolgáltak.

Március 15-ét ebben az évben a balázsfalvi magyarsággal ünnepeltük. A Kökényes néptáncegyüttes műsora mellett Vetési László meggondolkodtató, olykor humoros, vetítettképes előadást is tartott Román iskolában tényleg jobban érvényesül a gyermek? − címmel.

Virágvasárnap Vetési László Nagymedvésen konfirmációi ünnepen, valamint Magyarszentbenedeken, a húsvéti ünnepek alkalmával Magyarfrátán és szórványaiban (Berkenyesen, MezőcsCsoportkép az istvánházi fiatalokkal a diódi templomtakarítás utánánban), pünkösdkor pedig Balázstelkén és szórványaiban (Pócstelkén és Báznán) szolgált.

Már az év első felében elkezdődtek a 2011 októberi népszámlálási előkészületek. Ennek szakmai előkészítésébe is bevont minket a Kisebbségkutató Intézet. Több tanácskozáson, szakmai értékelésen vettünk részt és tanulmányt készítettünk a Magyar Kisebbség folyóirat részére. Mert nem mindegy, hogy hányan vagyunk. E program keretében szervezzük a nyári teológusmissziót is. Olyan területet választottunk, ahol nagyon fontos a meggyőzés, a figyelemfelhívás: Krassó-Szörény megyét.

Vetési László az év első felében a következő helyeken és alkalmakon tartott előadást: Válaszúton – szórványkonferencián; Szamosújváron – a mezőségi műhelyen; Medgyesen – gyülekezeti napon, Vajdahunyadon a Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Körének ülésén; Komollón és Gyulafehérváron a falugondnokság szórványvonatkozásairól.Pócstelki pünkösdi gyülekezet

Szolgálatunk fontos feladata volt az első félévben a kuratóriumi munka is. Sajnos a Communitas Alapítványnál is a román állami pénzek olymértékben csökkentek, hogy a szórványmunkában tevékenykedő lelkészek támogatása már-már a pályázatokban való részvétel értelmetlenségét is felvetette. Az előző évek 700-1000 lejes utazási támogatásai mellett ebben az évben a lelkészek alig 250-300 lejes költségtérítésben részesülhettek.

A 2011-es év jelentős szórványeseménye az, hogy az EMI szórványcsoporttal és a Bod Péter Alapítvánnyal közösen két szakaszban jártuk be Fehér megye régióit. „Minden magyar gyermeket magyar iskolába!” címmel tartottunk vetítettképes előadáBáznai pünkösdi gyülekezetst, pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek, kultúrotthoni méretű helységekben. Fontosabb helyszínek: Nagyenyed, Gyulafehérvár, Marosújvár, Küküllővár, Balázsfalva.

Az év első felének terepjárásai közül kiemelkedik a Bihar megyei és a Beszterce megyei körút. A hallgatókkal olyan − a közvélemény előtt − ismeretlen helyeken jártunk, mint a Belényes melletti Kosgyán, ahol egy színromán faluban egy elhagyott családi kápolnát fedeztünk fel, és mellette van a szintén színromán Papmező, ahol a falu közepén a teljes összeomlás határán állnak még a Rákóczi vár romjai. Beszterce megyében magyar, szász és román közösségek veszendő értékeit kutattuk. Ismét bebizonyosodott, hogy milyen fontos a rendszeres gyülekezetjárás, és a teológus ifjúság szolgálatra való feA borosbenedeki romtemplom -  kitakarítvalkészülésében igen nagy szerepe van a közvetlen terepmunkának, a szolgálati tapasztalatnak.

Június hónap a nyári misszió előkészületeivel telt el. A hagyományos nyári teológus misszióba idén július 1-től kezdődően kilenc fiatallal készülünk népszámlálási előkészítő munkát végezni és Krassó Szörény megye magyarságát újra felkeresni. A helyi előkészületeket Gáll Zoltán lugosi, karánsebesi beszolgáló lelkész végzi el, a terepmunkában pedig Megyesszay Bíró Attila jelenlegi és Makkay Botond nyugalmazott resicabányai lelkészek lesznek segítségünkre.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 22.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Kis-Küküllő Kundi és Dányáni mellékvölgyeiben

Friss anyagok

Közös templom, külön harang - Vetési László előadása Sepsiszentgyörgyön

Erdély számos példáját kínálja nemzetiségek és felekezetek hol békés, hol viharosabb együttélésének, de a Kárpátokon kívül is tetten...

feltöltve 1 hónapja

Magyar sziget a román tengerben - Csángó kollégiumot avatnak Bákóban

Nemcsak azokat kell segíteni a továbbtanulásban, akik a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programból kikerülve magyarul folytatják tanulmányaikat...

feltöltve 2 hónapja

A közös ima mindig erősebb - beszélgetés bodonkúti gyülekezeti tagokkal

A Kolozsvár közelében található Bodonkút idilli környezettel, barátságos légkörrel, friss levegővel és főleg csenddel, nyugalommal fogadja...

feltöltve 2 hónapja

Történelmi pillanat a Csángóföldön: zsúfolásig megtelt a bákói Szent Miklós plébániatemplom az első moldvai magyar misére

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a bákói Szent Miklós plébániatemplom a jászvásári püspökség által engedélyezett első magyar nyelvű...

feltöltve 2 hónapja

Szórványlétről a magyar kultúra napján

Magyar temetők román feliratú fejfákkal, román temetők magyar feliratú sírokkal, reformátusok, katolikusok, evangélikusok és unitáriusok által...

feltöltve 2 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro