Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Gyászhírek, Nekrológok /

Emléksorok egy szórványgondnokról

        Egyházi lapjainkban ritkán szoktunk gondnokainkról írni. Sem megválasztásukat, sem szolgálatukat, de még halálukat sem kísérik méltató sorok. Névtelen és ismeretlen szolgák ők, kiknek fontosságát, majd hiányát akkor szoktuk megérezni, amikor már nincsenek közöttünk.
        Jezsenszki János nyolcvanegy életévéből közel negyven évig volt a bürkösi gyülekezet gondnoka, és ebből huszönöt évig a Szeben megyének szinte egyharmadát magában foglaló missziói körzet főgondnoka is.
         Bürkös 170 lelkes kicsiny gyülekezet Szeben megyében, Medgyes és Fogaras között. Nyelvtestvérek nélkül, egyedül áll a Hortobágy nevű patak mentén, és annyira árván, hogy legközelebbi magyar szomszédjai, Bólya és Mihályfalva is több mint 30 km-re vannak tőle. Küszködő szórványok nehéz sorsában osztozik maroknyi népe, és Istennek kegyelme minden évtized, hogy még élni tud és akar. És ez azért is van, mert az Úr hűséges gondnokokat is állított szolgálatába.
          Aki átélte, tudja, hogy igen nehezek voltak az elmúlt évtizedek. Ezalatt fosztották meg gyülekezeteinket iskoláinktól, sok helyen a  lelkészlakásoktól vették el az egyházi földeket. Ennek harcai mind kijutottak a bürkösi gondnoknak is. Nemcsak a nyelvi és hitbeli megmardásáért kellett küzdenie, de a gyakori lelkészváltozások léleksérüléseit is neki kellett begyógyítania – a gondnoknak –, aki ott él népével együtt és osztozik sorsában. Járta az utat esperesig, püspökig is, lelkészekért harcolva, sokszor követelőzve is a pásztorért. Felügyelni a békére és a nyugalomra a kis közösségben és a nagy missziói kör kiterjedt területén, Szentágotán, Hégenben, Pusztacelinán és Nagysinken, Románújafaluban és Viktóriavároson. Neki kellett vigyázni templomra, parókiára, az egyház pénzére, de még a lelkészekre is, hogy ne fáradjanak meg a sok munkában: biztatni kellett, hogy erőt kapjanak a szétszórt hívők összegyűjtésében. Induló, legtöbbször tapasztalatlan lelkipásztorok tanítása és féltő-szerető nevelése is az ő családjának példamutató közösségében folyt.
       A szolgálatban nem volt egyedül. Olyan élettársra lelt a szász evangélikus Kirschner Katalin személyében, aki nemcsak öt gyermekkel ajándékozta meg, de két népet, két egyházat és pásztort egyforma húséggel tudott szeretni.
       Jezsenszki János bölcs és előrelátó ember volt: harcait sohasem vívta egyedül. A román ortodox, a szász evangélikus és a magyar református gondnok mindig együttesen vívták küzdelmeiket, és ha néha eredménytelen volt is, sohasem volt reménytelen.
        Temetésén, január 10-én a bürkösi templomban Sebe Ferenc József missziói lelkész hirdette a vigasztalás igéjét, majd a helybéli ortodox lelkész, Piros Nicolaie emlékezett meg az elhunytról. A temetőben Vetési László kolozsvári kollégiumi tanár végezte a szolgálatot. Jezsenszki János emlékét nemcsak a gyermekek és unokák népes tábora és a szétszórt hívek kis családja őrzi, hanem mindazok a lelkészek is, akik otthonának melegségében részesedhettek, és megtanulták azt is, hogy végsőkig küzdeni nemcsak lehet, de kötelező is mindannyiunk számára.

Vetési László


Megjelent a Felebarát 1992. Böjtfő-Húsvéti és az Üzenet 1992. február 15-ei számában.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Elhunyt Szántó Sándor János râmnicu-vâlcea-i lelkipásztor

"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." Zsolt,...

feltöltve 2 hónapja

Elhunyt Fazakas Csaba Temesvár Belvárosi lelkipásztor és volt esperes

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!" Zsolt 31,6  

feltöltve 2 hónapja

Arcok a szórványból. Búcsú az Opel Fronterától

A leghűségesebb baráttól és a legjobb testvértől szoktunk elbúcsúzni úgy, ahogy mi vasárnap búcsút vettünk az Opel Fronterától. 

feltöltve 2 hónapja

Királyföld templomai - Darlac

A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század...

feltöltve 5 hónapja

Darlac

feltöltve 5 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro