Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Hírek, beszámolók /

Pályázati kiírás szórványban folyó oktatási tevékenységek támogatására

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, amennyiben a magyar tannyelvű oktatás (0-XII. osztály) résztvevői.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

 A. Bentlakási költségekhez való hozzájárulás szórványból származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók számára. (Szállás és étkezési költségek résztámogatása számolható el.)

 B. Szórványból beiskolázott vagy szórvány oktatási intézményben tanuló diákok ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést.
(Nem számolhatóak el jegyek és bérletek.)

Mindkét esetben (A és B) a kollégiumot fenntartó iskolák, szervezetek vagy alapítványok pályázzák meg azon bentlakó és/vagy ingázó diákok számára, akik lakhelyükön, az adott szinten, szakon, szakirányon nem tanulhatnak magyarul, és ahol a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 1.065 lejt.

 C. Szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést.

Az érdekelt pedagógusok egyénileg pályázzák meg, abban az esetben, ha a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 1.065 lejt.

A B és C kategóriák esetében a lakhely és az iskola közötti földrajzi távolságot kell feltüntetni.

A pályázat a 2018-2019-es tanévre vonatkozik. Elszámolási határidő 2019. március 30.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

Online pályázás:

Internetes pályázás esetén kérjük, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót a  http://communitas.ro/main/cikkek/single/palyazati-utmutato címen.

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, nem kell újabb nyilatkozatot beküldjenek 2018-ban. Kivétel: Amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetőség, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése. A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

Az internetes pályázatkezelő rendszer a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.

Amennyiben az online pályázási lehetőséget használja, ne hagyja a pályázati határidő napjára a feltöltést!

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó részletesen kitöltött mellékletet. pdf formátumban, a következők szerint:
  • A kategória esetében: a kollégiumot fenntartó intézmény és a pályázó szervezet által (ha nem egyezik meg) lepecsételve és aláírva,
  • B kategória esetében: a pályázó szervezet és a tanintézmény (ha nem egyezik meg) által lepecsételve és aláírva,
  • C kategória esetében: a tanintézmény által lepecsételve, a tanintézmény igazgatója és a pályázó személy által aláírva.
 • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

 

Az online pályázat elküldésének határideje 2018. október 15., 16 óra.

Online pályázás esetében a pályázat eredményének kiértesítő levele is online érkezik postafiókjába. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a regisztrációnál megadott e-mail postafiókjának tartalmát!

Papíron történő pályázás:

Papíron történő pályázás esetén a pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított formanyomtatványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet, amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro), illetve kérhetők e-mail-en, a communitas@rmdsz.ro címen.

A papíron benyújtott pályázatokhoz kötelezően csatolni kell a pályázati űrlap CD-re felírt elektronikus változatát. Az Alapítvány nem fogad el hagyományos lemezt (floppy), vagy DVD-t, minden esetben kötelezően CD-re kell felírni az elektronikusan kitöltött űrlapot.

Amennyiben egy borítékban ugyanahhoz a szaktestülethez több pályázatot küld be, azokat felírhatja egyetlen CD-re is.

A papír alapú pályázatok beküldése csakis ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott pályázatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó kitöltött mellékletet nyomtatott formában, lepecsételve és aláírva következők szerint:
  • A kategória esetében: a kollégiumot fenntartó intézmény és a pályázó szervezet által (ha nem egyezik meg) lepecsételve és aláírva,
  • B kategória esetében: a pályázó szervezet és a tanintézmény (ha nem egyezik meg) által lepecsételve és aláírva,
  • C kategória esetében: a tanintézmény által lepecsételve, a tanitézmény igazgatója és a pályázó személy által aláírva.
 • a pályázati űrlap .doc kiterjesztésű dokumentumként CD-re felírt változatát.

A pályázat leadásának határideje 2018. október 15. (a postabélyegző dátuma). A pályázatot EGY PÉLDÁNYBAN a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (Szórvány Szaktestület)

    400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

A papíron beküldött pályázatok eredményéről postai úton értesítjük Önöket. Kérjük, nagyon pontosan tüntessék fel az űrlapon a pályázó szervezet postacímét!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

 • Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el;
 • Minden pályázót értesítünk a támogatási kérelmére vonatkozó döntésről, a megítélt összegről, a felhasználás és az elszámolás módjáról: az on-line rendszerünkben pályázók elektronikus levél formájában, míg papír alapon pályázóink postai úton kapják kézhez a kiértesítő leveleket;
 • A pályázó szervezet által összeállított elszámolást a programfelelős írja alá és vállalja a felelősséget a bizonylatok hitelességéért;
 • A nyertes pályázóknak intézményeikben, kiadványaikban valamint saját honlapjukon (feltéve, ha rendelkeznek) kötelezően fel kell tüntetniük a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat a communitas.ro honlapról letölthető logók alkalmazásával;
 • A formai hibás pályázatok iktatásra kerülnek, de nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

FORMAI HIBÁNAK TEKINTENDŐK A KÖVETKEZŐK:

Online pályázás esetén:

 • a pályázati program nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • a nyilatkozat nem érkezik be határidőre az Alapítvány Titkárságára;
 • az online űrlap tartalmilag kifogásolhatóan van kitöltve;
 • a pályázó nem tölti ki vagy hiányosan tölti ki az űrlaphoz tartozó kötelező mellékleteket.

Papíron történő pályázás esetén:

 • a pályázati program nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • a pályázati űrlap nincs lepecsételve és aláírva;
 • a pályázat határidő után érkezik be;
 • az űrlap hiányosan van kitöltve;
 • nem a kiíró által 2018-ban kibocsátott űrlapot töltötték ki;
 • a pályázó nem tölti ki vagy hiányosan tölti ki az űrlaphoz tartozó kötelező mellékleteket;
 • hiányzik a pályázat CD-re felírt elektronikus változata.

A TÁMOGATÁS NEM KERÜL KIFIZETÉSRE, HA A PÁLYÁZÓ:

 • nem tartotta be az elszámolási szabályokat;
 • intézményében, kiadványaiban és honlapján nem tüntette fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat/főtámogatókat, a honlapról letölthető aktuális logók alkalmazásával;
 • a nyertes pályázatra vonatkozó program elmaradása esetén a megítélt összeget más, meg nem pályázott, projektre használta fel.

Elszámolási szabályzatunk letölthető a www.communitas.ro honlapról.

Elszámolási szabályzatunk követi a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, valamint az európai és magyarországi támogatási rendszerek elszámolási modelljeit.

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Sólyom Réka – pályázati irodavezető (reka@rmdsz.ro), Voios Melánia – referens (melania@rmdsz.ro).

 

Cím: Fundaţia Communitas

400489 Cluj Napoca, Str. Republicii, nr. 60

Telefon/fax: 0264 - 594 570

Telefon/mobil: 0723 - 250 324, 0736 - 444 437 

E-mail: communitas@rmdsz.ro

Forrás: Communitas.ro

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Szórványvidéken már tíz gyerekkel is indíthatnak osztályt

A romániai magyar nyelvű oktatást is érintő fontos előírásokat tartalmazó törvénycsomagot fogadott el az RMDSZ kezdeményezésére a szenátus...

feltöltve 6 napja

Megyasszai Bíró Attila szórványlelkész a magyar végvári vitéz Resicabányán

Resicabánya magyar református lelkipásztora, Megyasszai Bíró Attila Erdély legjobban elszórványosodott megyéjében folytat szélmalomharcot a...

feltöltve 6 napja

Petőfi-ösztöndíjasok tanácskozása Szamosújváron

A szórványban végzett értékmegőrző munkájukért és hivatástudatukért mondott köszönetet a Petőfi-programban részt vevő ösztöndíjasoknak...

feltöltve 22 napja

Misztériumjáték a szórványközösségben

Idén első alkalommal örvendeztette meg a magyar szórványközösséget misztériumjátékkal december 18–24. között a radnóti általános iskola...

feltöltve 22 napja

Radnót

feltöltve 22 napja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro