Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

A Diaszpóra Alapítvány létrejötte

1991. november 14-én egy nagyobb tanácskozás után együtt indultunk el néhány szórványlelkész szolgatárssal, hogy születésének századik évfordulóján fejet hajtsunk a Mezőség nagy misszionáriusa, Földes Károly lévita tanító emléke előtt. Ott és akkor, a mezőújlaki templomban hangzott el – filmdokumentum őrzi ezt a pillanatot – Szegedi László frissen kinevezett kőhalmi lelkész javaslata: jegyezzünk be egy alapítványt Földes Károly emlékének ápolására, és a mai szórványszolgák munkájának segítésére. Így született meg a Diaszpóra Alapítvány, a leghitelesebb helyszínen és pillanatban: ott a sárban és nyomorban, ahol Földes Károly emlékét három fogyó településen ma is három templom és néhány lélek őrzi.

Akkor még nem gondoltuk, hogy erdélyi magyar református életünknek szinte minden töredékét fel kell keresnünk, ezernyi gond között kell magányos küzdelmet vívni, és amit Földes Károly egyedül egy kis területen végzett, magára hagyva, azt nekünk országos gondok között kell folytatnunk. Már induláskor munkatársaink lelkes teológusok voltak, lelkészek, akikkel együtt fedeztük fel újra a Mezőséget. A beindulásnál kiemelkedő szerepe volt a fiatalok lelkesedésének. Ahol mi kétségeskedtünk, ők ott átlendítettek minden nagyobb gondon lelkesedésükkel, szabad idejüket, nyári szabadságukat áldozták önzetlenül erre a szolgálatra.

Szolgálatunk közvetlenül a kommunista diktatúra összeomlása után 1990 tavaszán egy szórványlelkész-tanácskozással kezdődött. 1990 húsvétjától a Felebarát szórványlap szerkesztésével és 1990–1994 között szórványgyermek-táborokkal, ifjúsági munkával folytatódott. 18 éve kezdtük el a szórványgyermekek evangelizációját, nyári táborok szervezését. A Lélektől lélekig misszióban egyedülálló kistérségi faluevangélizációs heteket, regionális gyülekezeti találkozókat szerveztünk gyermekekkel, fiatalokkal. Erdély valamennyi nagyobb városában évente segítünk a lelkészeknek a lakótelepeken élő híveink felkeresésében, összeírásában. Pályázati pénzen bejártuk a teljes Regátot, ahol felkerestük, összeírtuk a kallódó magyarokat. Teljesen egyedülálló adattárral, családi nyilvántartási lappal rendelkezünk a Havasalföldön, Moldvában és a Duna mentén, valamint a nagy kiterjedésű Bánságban szétszórtságban élőkről.

Irodánkban rendszeres tanácsadás, lelkigondozás folyik, és mi is rendszeresen ott vagyunk a lelkészek között. Évente sok - sok pályázat megírásában segédkezünk. Száznál több szakmai tanácskozáson, munkamegbeszélésen veszünk részt, ahol nemcsak szervezünk, hanem előadásokat tartunk és tanácsot adunk. Évente kb. 50 gyülekezeti szolgálat, előadás van a hátunk mögött. Rendszeres kapcsolatot ápolunk minden olyan szervezettel, intézménnyel, hazai és magyarországi vezetőszervvel, amelyek a hazai szórványok ügyét valamiben előbbre vihetik.

Szolgálatunknak egyik legfontosabb területe szórványmunkások, elődeink példájának, emlékének ápolása. A mai szolgák segítésének legszebb példája pedig az a két szórványdíj, amelyet 2007 októberében 15. alkalommal osztottunk ki két nagy szórvány misszionárius emlékére. Czelder Márton a regáti magyarság számba vevője, templomépítője volt az 1800-as évek végén. Az ő neve fémjelzi egy lelkészt kitüntető díj nevét is. Földes Károly a Mezőség tanítója volt, aki Trianon után nem tett állami esküt, és állás nélkül maradva Mezőújlakra ment ki lévitalelkésznek. Az ő nevéről elnevezett díjjal évente egy világi embert tüntetünk ki áldozatos munkájáért. Az átadott díj – bár ma is szerényen húzódik meg a hazai hangzatos díjak között, de az ezt támogató svájci testvéreink jóvoltából a maga 800–800 svájci frank pénzjutalmával – ma is a romániai magyarság legnagyobb anyagi juttatással járó kitüntetése. Szolgálatunk pedig az évek multával is egyre kiterjedtebb lett. Állandó szórvány tanácsadói vagyunk a Magyar Köztársasági elnöknek (két alkalommal vettünk részt elnöki találkozón), a magyar minisztériumoknak, tagjai vagyunk kuratóriumoknak, szakbizottságoknak, ahol következetesen képviseljük érdekeinket és elsősorban szórványegyházaink érdekeit és a méltányos pénzelosztásokat.

Az elmúlt közel két évtized alatt a szórványmunka szinte minden területére terveket, stratégiákat készítettünk. 2000-ben, a magyar nyelvterületen elsőként készült egy erdélyi szórványstratégia. Mi dolgoztuk ki a körlelkészségek, hazai tömbszórvány testvérkapcsolatok kialakításának és működtetésének, a felszámolódott gyülekezetek értékeinek hasznosítási, megőrzési tervét.

Évek óta készen áll a Lámpás terv a szórványtanítók, lelkészek kiemelt támogatására és szolgálatba állítására, és hozzá egy kidolgozott oktatási projekt. Készen áll a felszámolódott közösségeink értékeinek dezolálási terve, a kisgyülekezetek szolgálati összekapcsolásának terve. Értékeinkre azzal is felhívtuk a figyelmet, hogy több diafilmanyag is készült a szórványok hatalmas építészeti, emberi értékeiről.

A Regát magyarságának lelkigondozására 1996-ban indult kis lapunkat, a Levelet az erdélyi egyházkerület támogatásával néhány év alatt sikerült a hajdani Felebarát szellemi folytatására felfejlesztenünk. Az Üzenet mellékleteként olyan olvasmánnyá lett mind a tömbben, mind pedig a szórványban, hogy méltán érdemelte ki gyülekezeteink elismerését.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Megújulóban a verespataki református templom

Megújulóban van a verespataki református templom is. A három magyar templomos Verespatak templomait lassan-lassan sikerül felújítani.

Friss anyagok

Igazi segítség a szórványban a délutáni magyar oktatás

Közel 1850 gyerekkel foglalkozik szakképzett pedagógus a tanórák után. A szórványbeli iskoláknak és a szülőknek egyaránt nagy segítség ...

feltöltve 14 napja

Igazi segítség a szórványban a délutáni magyar oktatás: közel 1850 gyerekkel foglalkozik szakképzett pedagógus a tanórák után

A szórványbeli iskoláknak és a szülőknek egyaránt nagy segítség az új tanévtől induló délutáni oktatási program, mondják az érintettek....

feltöltve 14 napja

Műemlékké nyilvánították az Urmánczy-kastélyt

Hároméves bürokratikus eljárás után az örökösök kezdeményezésére műemléki besorolást kapott a maroshévízi Urmánczy-kastély. A család...

feltöltve 1 hónapja

Megmutatják, hogy léteznek a segesvári magyarok

Három éve még kevesen hitték, hogy Segesváron a várban vagy a köztereken mutathatják meg a magyarok egy róluk szóló kulturális fesztivál ...

feltöltve 2 hónapja

Ünnen a maroshévízi reformátusoknál: megújult a közösség temploma

Különleges ünnepnap volt július első vasárnapja Maroshévíz reformátusai számára: a szórványgyülekezet 124 éves templomának megújulását...

feltöltve 2 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro