Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Szórványtallózó / Arad megye / Borosjenő /

Hinni, odaadással szolgálni

Egy borosjenői református hívő akkora lelkesedéssel beszélt a helybeli lelkipásztornak, Bodnár Lajosnak a közösségmegtartó, -építő munkájáról, a kis létszám ellenére ott zajló tartalmas hitéletről, hogy az felkeltette az érdeklődésünket, megkerestük a lelkészt.

– Tiszteletes úr, jelenleg hány tagja van annak a szórványgyülekezetnek, amelyik 6 évvel ezelőtt képes volt templomot építeni?
– 88 főt számlál, ami nem sok,Bodnár Lajos de a lelki élet szempontjából a jobb gyülekezetek közé tartozik. Legalábbis én annak tartom, az általam megismert Királyhágómelléki gyülekezetekkel összehasonlítva. Borosjenőn mindig volt egy vágy az igazi lelki életre, aminek a létrehozásáért tettek is.

– Mivel gazdagabb a lelki élete egy 88 fős gyülekezetnek, mint az ön által ismert, több száz fős gyülekezetek valamelyikének?
– A létszámukhoz viszonyítva nagyobb arányban vesznek részt a lelki életben, mint egy nagyobb gyülekezet tagjai. Személyes tapasztalatom, hogy tömbvidéken – ami alatt nem feltétlenül a Székelyföldet értem –, ahol a magyarság többségben vagy a szórványhoz képest jóval nagyobb tömegben él, az emberekben nincs akkora mértékű összetartás, cselekvőkészség, mint itt, a szórványban, a kis gyülekezetben. Itt nagyon, nagyon érezzük, hogy egymásra vagyunk utalva, ha nem teszünk valamit a közösségért, az meghal. A gyülekezet tagjaiban él a közösségi megtartó erőnek a tudata. Egyházi vonatkozásban még nyomon követhető, ahogy a tagok átérzik a közösség erejét,a hatását.

– E kohézió kisugárzik a tagok környezetére, a családjukra is? Köztük nincsenek vegyes házasságban élők?
– Ellenkezőleg, nagyon sok közöttük a vegyes házasság mind vallási szinten, tehát katolikus és református felekkel, de talán még ennél is gyakoribb a nemzetiségi szempontból vegyes család. Talán 2-3, kizárólag református felekből álló családot tudnék hirtelen megnevezni. Mindezek ellenére, a rendezvényeinkre, esetleg közmunkára a román ortodox vagy a magyar katolikus házastárs éppen olyan szívesen eljön, mint a református. Tehát vallási, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül létezik egy közösség, ahol az emberek jól érzik magukat. Vegyük a kórustevékenységet. Természetesen, a kórusunk is kis létszámú, velem együtt 9-en vagyunk, de a létszám nem kötelező minden fellépésen. Az jön el, aki tud, mégis komoly eredménynek tekintem, hogy ez a pár ember kitartóan jár a kóruspróbákra, noha – ezt csak halkan mondom – sokszor feddem őket, mert nem figyelnek vagy rosszul énekelnek. Mindezek ellenére, lelkesen készülnek a fellépésekre, ráadásul haladás tapasztalható a munkájukban, mivel 7 szerzőtől 21 kórusművet ismernek. Az első vendégfellépésünk tavaly, a margitai gyülekezet meghívására történt, amikor nagyon sok dicséretet kaptunk. Idén, januárban Borossebesen, márciusban Éradonyban léptünk fel. Borosjenőn sátoros ünnepek alkalmával rendszeresen énekelünk. A hozzánk tartozó Csermőre is eljárnánk, csakhogy szállítási gondok merülnek fel.

– Csermőn hány híve van még?
– Elméletileg 35, de a kéthetente, vasárnap délutánonként megtartott istentiszteleteket 9–10-en látogatják, köztük más felekezetűek is.

– Kántora, karnagya van-e a gyülekezetnek?
– Ez viszonylagos, mert Kapus Elvira tanítónő önkéntes alapon, díjmentesen kántorizál vasárnaponként, a kórusnak is lelkes tagja, noha egyetemi hallgató.

– Nőszövetség, presbitérium működik-e önöknél?
– Hogyne. Előbbi tevékenysége általában a szeretetvendégségek, továbbá, ha össze tudunk állítani, a karácsonyi, a húsvéti szeretetcsomagok elkészítésére szorítkozik. A tíztagú presbitérium általában kéthavonta ülésezik.

– Beszélgetésünk elején állította, hogy a más felekezetek tagjai szívesen jönnek önökhöz. Ez visszafelé is működik, önök is eljárnak hozzájuk?
– Mennénk szívesen, ha hívnának. A híveikkel jó viszonyban vagyunk, a helybeli ortodox vagy katolikus egyházzal azonban hivatalosan semmiféle kapcsolatunk nincs.

– Ennyire kis létszámú gyülekezet szolgálatában hogyan él meg a lelkipásztor? Hányan fizetik az egyházfenntartói hozzájárulást?
– Egyházfenntartói járuléknak a jövedelem 1%-a van meghatározva. Azt viszont nem tudjuk ellenőrizni, ilyen célból a jövedelméhez mérten ki mennyit fizet be. Ha azokat vesszük alapul, akik valamit is befizettek, akkor a gyülekezet 60–70%-a egyházfenntartó.

– Mire telik ennyiből?
– Sajnos, nem sokra. Hála Istennek, eddig a fizetésemet fel tudtam venni, habár az utóbbi időben kezdenek gondok adódni. Emellett csak a templom rezsiköltségét tudjuk fedezni. A parókia fenntartásának a költségei viszont fele-fele arányban oszlik meg a gyülekezet és a lelkész között…

– Kis fizetésből rezsiköltséget is állni, nem családos embernek való. A tiszteletes úr házas ember?
– Nem vagyok nős. A szórványszolgálat viszont akár egyedülálló, akár családos lelkész számára komoly anyagi megpróbáltatással jár.

– Milyen perspektívát lát a gyülekezet fennmaradására? Hova juthat 15 vagy 20 év múlva?
– Ezen még nem gondolkoztam, de ha Isten további erőt, kitartást ad nekem a szolgálathoz, illetve kerül annak folytatója is, 15-20 év múlva is élhet a gyülekezet. Azzal együtt, hogy a jelenlegi helyzet nem túl rózsás, mivel a négyéves helybeli szolgálatom alatt csupán 2 gyermeket kereszteltem, egy párt eskettem, miközben közel 20 hívet temettem el. Közülük többről temetés előtt derült ki, hogy református. Ami a perspektívánkat illeti, az emberileg kiszámíthatatlan. Példának okáért, amikor 1924-ben újraalakult az akkor 200 lelket számláló gyülekezet, egyesek azt jósolták, ötven évig sem fog élni. Erre mit ad Isten, 78 év múlva templomot épített a már rég halottnak jósolt közösség. A példa is azt bizonyítja, ha Isten úgy akarja, a kicsiny gyülekezet is újraéledhet, sokáig élhet, ha tiszta szívből hiszünk benne, ha teljes odaadással szolgáljuk.

– Úgy legyen!

Balta János, Nyugati Jelen (Archívum), 2008. július 12.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Elhunyt Szántó Sándor János râmnicu-vâlcea-i lelkipásztor

"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." Zsolt,...

feltöltve 6 hónapja

Elhunyt Fazakas Csaba Temesvár Belvárosi lelkipásztor és volt esperes

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!" Zsolt 31,6  

feltöltve 6 hónapja

Arcok a szórványból. Búcsú az Opel Fronterától

A leghűségesebb baráttól és a legjobb testvértől szoktunk elbúcsúzni úgy, ahogy mi vasárnap búcsút vettünk az Opel Fronterától. 

feltöltve 6 hónapja

Királyföld templomai - Darlac

A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század...

feltöltve 9 hónapja

Darlac

feltöltve 9 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro