Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Szórványtallózó / Arad megye / Borosjenő /

Templomot építenek a borosjenői reformátusok

Az elmúlt év nyarán lebontották a borosjenői református templom megroggyant, közveszélyessé vált épületét. Ugyanazon a helyen nemsokára megkezdi az Isten új házának felhúzását a maroknyi helybeli. Dr. Vajda Sándor presbiter, a Temesvári Egyházmegye volt főgondnoka, jelenleg az egyházkerület Arad megyei igazgatótanácsosa, közgyűlési és zsinati tag a borosjenői reformátusság múltjáról, az új templom építésének előkészületeiről beszél.

Lesz valaha több születés, mint temetés?

– A templomépítéssel milyen minőségben foglalkozik?
– Természetesen úgy, mint presbiter, a borosjenői egyház tagja.

– Nem lehetett semmiképpen megjavítani a régi templomot?
– Félő volt, hogy összeomlik, annDr. Vajda Sándor, a borosjenői templomépítés ,,atyja”yira megroggyant. A faszerkezet teljesen elkorhadt. Az ajtót alig tudtuk kinyitni, mindig le kellett vágnunk az aljából egy-egy darabot, annyira megsüllyedt az épület eleje.

– Hatalmas vállalkozásba fogott egy kis közösség. Mindig ilyen kicsi volt?
– Borosjenő valamikor nagy református központ volt. Amikor várát a Rákócziak, Bocskai uralták, a vár területén téglából szép református templom épült. A katolikusok szinte eltűntek a reformáció során a környékről, bár korábban volt két kolostoruk is (mostanra a nyomuk sem maradt meg). Pázmány Péter ellenreformációja azonban olyan erős volt, hogy a reformátusok kénytelenek voltak elhagyni Borosjenőt. Egy részük Ménesre, más részük, a lelkész által vezetett közösség Nagyszalontára menekült a szekérre felfért holmijával, házát, földjét hátrahagyva. Várbeli templomukat alapjáig lebontották. Csak jóval később, házaknál tudtak összejönni a reformátusok. Az első hivatalosan újraalakult presbitérium 1920-ban jött létre. Ekkor vásárolták meg a postakocsi állomás rég használaton kívüli istállóját. Az épület elég jó fekvésű telken volt, az ingatlan viszont fából épült, közeit sárral tapasztották be. Nos, ezt a kis épületet alakították, erősítették meg, s 1924-tõl ott tartották az istentiszteleteket. Mellé haranglábat emeltek két kis haranggal. A részeg fiatalok azonban a kocsmából hazamenet a kerítésen beugrálva állandóan a harangok félreverésével szórakoztak. A helybeliek összerakták hát a pénzüket, az imaházra tornyot húztak és feltették a két harangot. Az erre vonatkozó dokumentumot a templom bontásakor találtuk meg.

Elég gyakran váltották egymást a lelkészek, mert kicsi és szegény a gyülekezet. Az utóbbi időben a legtöbbet talán dr. Sárközi Endre, a Heidelbergben doktorált lelkész szolgált Borosjenõn. Az egykori nagyszalontai lelkész fiát 1961-ben letartóztatták az 1956-os nagyváradi ellenállási mozgalom kapcsán, büntetésből az édesapát egy ilyen kicsi gyülekezetbe helyezték. Tőlünk ment nyugdíjba, majd visszaköltözött Szalontára, ott is halt meg 12 éve. Nálunk szolgált Bogdán Sándor majdnem tíz évig, szintén innen ment nyugdíjba. Azóta Borosjenőben nem is igen volt lelkész; a nagyobb pankotai parókia lelkésze jár ki és látja el a szórványt – beleértve Csermőt, Borossebest, az utóbbi időben a bokszegi gyártelepet is. Bokszegen sikerült a régi kultúrházat megszerezni, ott egy kis imatermet kialakítani, harmóniummal felszerelni. Az imaházban egyik vasárnap református istentiszteletet, másik vasárnap katolikus misét tartanak. Érdekes, hogy a magyarok mindkettőn részt vesznek, ismerik egymás énekeit, szertartásait, teljesen az ökuménia jegyében zajlik tehát a hitélet.

– Visszatérve a borosjenői templomra: hogy áll jelenleg az építkezés ügye?
– Nagyon sokáig tartott az építkezési engedély beszerzése. Az most már megvan, megvásároltuk a sódert, a cementet, a vasat, a falazóanyagokat is – ha az idő megengedi, megkezdhetjük az alapozást. Nehéz dolog, mert minden sokba kerül.

– Hogy is mert nekivágni egy maroknyi ember egy ekkora munkának?
– Összesen 108 református lélek él Borosjenõn. 70 százalékuk nyugdíjas, a nyugdíjasok háromnegyedének jövedelme pedig nem éri el a havi 700 ezer lejt. A körülmények ismeretében pályáztunk; a Gusztáv Adolf Alapítványtól kapunk segítséget, kaptunk a főhatóságtól 25 milliót. A volt Arad megyei, borosjenői szenátorunk – ortodox vallású román értelmiségi – utánajárt, összeköttetést teremtett a kultuszminisztériumhoz, onnan is kaptunk 30 milliót. Van tehát miből elindulni. Isten segítségével reméljük, hogy idén sikerül pirosba emelni a templomot, jövőre pedig ismét pályázunk a faanyag, nyílászárók beszerzésére.

– A hívek segítenek-e majd munkával az építkezésnél?
– Már eddig is állandóan segítettek az építőanyagok lerakásánál, átrakásánál, beszerzésénél, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön. Természetes, hogy munkával is hozzájárulnak majd. Nemrég beszélgettem a tenkei lelkésszel, Berke Sándor nagytiszteletű úrral a nehézségekről. Pénzzel nem tud támogatni, de megígérte: ha szükséges, egy hétre eljön tíz fiatalemberrel segíteni.

– Most hol tartják az istentiszteleteteket?
– A parókián, amelynek rendbetettük egy részét, két szobáját egybenyitottuk, átalakítottuk imaházzá. Oda költöztettük a harmóniumot, a padokat, az úrasztalát.

–Mikorra készül el a templom?
– Reményeink szerint két, de talán másfél év múlva felszentelhetjük. Szükség van rá, hisz nagy hagyományú református központról van szó. És reméljük, hogy lesznek még jobb idők is, amikor több lesz a keresztelés, mint a temetés.

Jenei György, Nyugati Jelen, 2001. február 14.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Elhunyt Szántó Sándor János râmnicu-vâlcea-i lelkipásztor

"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." Zsolt,...

feltöltve 6 hónapja

Elhunyt Fazakas Csaba Temesvár Belvárosi lelkipásztor és volt esperes

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!" Zsolt 31,6  

feltöltve 6 hónapja

Arcok a szórványból. Búcsú az Opel Fronterától

A leghűségesebb baráttól és a legjobb testvértől szoktunk elbúcsúzni úgy, ahogy mi vasárnap búcsút vettünk az Opel Fronterától. 

feltöltve 6 hónapja

Királyföld templomai - Darlac

A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század...

feltöltve 9 hónapja

Darlac

feltöltve 9 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro