Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Szórványtallózó / Hunyad megye / Csernakeresztúr /

Magam vagyok a háló

Ft. TÓTH JÁNOS, a Hunyad megyei Csernakeresztúr katolikus plébánosa a Piski-telepi hívekkel együtt közel 1000 embert részesít lelki gondozásban.

Szórványszolgálatban

Ft. Tóth János szeretné, ha a gyerekek nagyon jól tudnának románul vagy bármelyik nyelven, de magyarul tudjanak a legjobban– Tisztelendő úr, hogyan tudná bemutatni a híveit?
– A Piski-telepieknél az elöregedés, a beolvadás tendenciája egyre fokozottabban érezhető. 20 diák vesz részt a hitoktatásban, amelyre a környező falvakból is eljön néhány gyermek, ám közülük alig féltucat tud magyarul. Ha 1990-ben össze tudott volna fogni valamennyi érdekelt magyar fél, beindulhatott volna a magyar nyelvű elemi Piski-telepen, ahol most több gyermek tudna magyarul.

– Ha van elegendő gyerek, miért ne lehetne beindítani most?
– Sajnos, a fiatalabb családok között alig akad színmagyar. Már csupán a nagyszülők magyar kultúrahordozók, unokáik többsége nem beszél magyarul. Pedig Piski-telepen van egy csodálatosan szép templom, amelyet Lénárt Ferenc püspök úr épített, aki a Déva melletti Nagyágon született, ezért szívügyének tekintette mind a templom, mind pedig a parókia sorsát. Piski-telepről tudni kell, hogy a múlt század végén egy vasúti csomópontban hozták létre, a Monarchia területéről ide telepítették a jó szakembereket, nemzetiségre való tekintet nélkül. Ők a második világháborúig többnyire magyarnak tartották magukat, azóta azonban fokozatosan az uralkodó nemzethez csatlakoztak. Ehhez hozzájárul, hogy nincs magyar iskola, állandó gond fenntartani a templomot és a plébániát. A templomot kívülről teljesen felújítottuk, a plébániát félig, de a munka az állandó erőfeszítés dacára váltakozó sikerrel folytatódik.

– Mi a helyzet Keresztúron?
– Csernakeresztúron működik magyar nyelvű elemi, a felső tagozatosok közül pedig 14-et naponta beszállítok Dévára egy mikrobusszal, amit kiimádkoztak. Isten megsegített, Ausztriából kaptunk egy 12 éves járművet, amellyel 150 ezer kilométert futottunk le, az út háromnegyedét iskolabuszként. Közel 800 katolikus lélek él itt, illetve közel 100 református, akik imaházat építenek. Van ott tájház, magyar műkedvelő csoport, csakhogy a kapcsolatunk kissé elhidegült.

– Hogyhogy?
– Őszintén szólva nem tudom azt elfogadni, hogy egyesek beleszóljanak az én papi teendőimbe. Még akkor sem, ha ők ott születtek, én pedig csak 4-5 éve szolgálok közöttük. Példának okáért én sokkal fontosabbnak tartom, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak, minthogy azt az állam nyelvén tegyék, de magyar műkedvelő csoportban tevékenykedjenek. Mert ha a János vitézt vagy a Toldit soha nem olvasta, de el tud énekelni egy magyar népdalt, esetleg eltáncolni egy népitáncot és románnal házasodik össze, az anyanyelvi kultúrája elvész.

– Nem lehetne-e úgy egybefogni, hogy magyarul is tanuljon és műkedvelő csoportban is részt vegyen?
Természetesen, igen. A magyar szellemben történő nevelést tekintem a legfontosabbnak. Mert nem az a magyar, aki a kocsmában egy pohár után a mellét veri vagy magyarul írja a nevét, netalán annak is vallja magát, de semmit nem tesz érte. Az az igazi magyar, aki a gyermekét is annak neveli!
Ne tessék félreérteni, én tökéletesen megtanultam románul, németül is tanulok és tanítok, románul prédikálok, hittanórát tartok. Nagyon jól kijövök a románajkú gyermekekkel. Én azt szeretném, ha a gyerekek nagyon jól tudnának románul vagy akármelyik idegen nyelven, de magyarul tudjanak a legjobban! Egyes szülők azonban azt hiszik, ha négy osztályt magyarul tanult a gyermekük, utána az érvényesülés érdekében már adhatják román iskolába. Pedig e felfogás nagyon téves, mi több, káros. A gyereknek akkor van legnagyobb esélye az érvényesülésre, ha azon a nyelven tanul, amelyiken gondolkodik, amelyiken a legfogékonyabb és, természetesen, a legokosabb.

– Csernakeresztúron nem lehetne-e beindítani a magyar nyelvű felső tagozatot?
– Az elemibe 20 gyerek jár, további kettő Dévára utazik a magyar iskolába, féltucatnyi pedig olyan, akinek egyik szülője magyar. Keresztúron a román nyelvű felső tagozatba 14 magyar diák jár, de legalább 12 Dévára ingázik magyar iskolába. Ha pénz lenne, magánoktatásként be lehetne indítani. Ehhez azonban az is kellene, hogy helybeliek legyenek a tanárok.
Ahol a magyar elemi működik, az épület, egykor az egyházunké volt. Tavaly benyújtottam rá a visszaigénylési kérelmet. Az emeleti részt át lehetne alakítani vendégszobává, tanárlakássá. Olyan terem is van, amelyiket könyvtárrá, számítógép-teremmé lehetne átalakítani. Az osztálytermek akkorák, hogy ketté lehetne rekeszteni őket. Tehát lenne elég helyiség. Ha az iskolát visszakapnánk, rendbetennénk és korszerűen felszerelnénk, talán meg lehetne győzni a szülőket az anyanyelvű oktatás hasznossága felől.

– Mit lehet elmondani a helybeli hitéletről?
– Húsztagú egyházi kórusunk van, a gyermekkórusunk is nagyon sokat fejlődött az eltelt év során. Ezenkívül működik néhány lelkiségi kör.

– Ön szervezi a HÁLÓt is?
–  Minden lelkiségi tevékenység mozgatójának nekem kell lennem. Ha ötféle lelkiségi mozgalom van nálunk, az Úr Jézussal együtt én vagyok az a lelki háló, ami ezt összefogja, jó irányba tereli és az úton megtartja. Tulajdonképpen magam vagyok a HÁLÓ.

Balta János, Nyugati Jelen, 2001. április 7-8.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Elhunyt Szántó Sándor János râmnicu-vâlcea-i lelkipásztor

"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." Zsolt,...

feltöltve 5 hónapja

Elhunyt Fazakas Csaba Temesvár Belvárosi lelkipásztor és volt esperes

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!" Zsolt 31,6  

feltöltve 5 hónapja

Arcok a szórványból. Búcsú az Opel Fronterától

A leghűségesebb baráttól és a legjobb testvértől szoktunk elbúcsúzni úgy, ahogy mi vasárnap búcsút vettünk az Opel Fronterától. 

feltöltve 5 hónapja

Királyföld templomai - Darlac

A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század...

feltöltve 7 hónapja

Darlac

feltöltve 7 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro