Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Szórványtallózó / Hunyad megye / Szászváros /

Gróf Kuún Kocsárd emlékére

200 éve született


Gróf Kuún Kocsárd Hunyad megA Kuún Kollégium új épületeye 1848/49-es forradalmi főispánja, az EMKE első tiszteletbeli elnöke. Végzett jogászként 1823-ban Hunyad vármegye szolgálatába lépett; 1830 és 1833 között a vármegye alispánja volt, de a reformtörekvésekkel össze nem egyeztethető vármegyei uralmi réteg aulikus szelleme arra indította, hogy 1833-ban alispánságáról lemondva visszavonuljon algyógyi birtokára. A további megyegyűléseken a szabadelvű, újításra törő ellenzék vezéreként szerepelt. Az 1833. évi országgyűlésen is a reformellenzék tagjaként vett részt. Miután a vármegye 1848. április 12–14-én tartott közgyűlésén Nopcsa László főispán (Fatia Negra tényleges alakja), aki a megyének 15 éven keresztül mindenható zsarnoka volt, hivataláról lemondani kényszerült, az új kormány bizalmából 1848 júniusától gróf Kuún Kocsárd lett Hunyad vármegye főispánja, szeptembertől pedig Hunyad vármegye, Vajdahunyad és Hátszeg vidékének honvédtoborzási biztosa. A felsőház tagjaként részt vett az 1848–49 évi országgyűlésen.

A szabadságharc leverése után, 1849 őszén letartóztatták és 1851 októberében a katonai bíróság kötél általi halálra ítélte. Császári kegyelemből a halálos ítéletet 30 évi várfogságra változtatták; 1856-ban azonban, ugyancsak császári kegyelemből, 6 évi raboskodás után szabadon engedték. 1866-ban a kolozsvári uniós, majd a pesti orsGróf Kuún Kocsárd mellszobra sokáig az általa építtetett új kollégium előtt állt, Kun Géza mellszobrának társaságában. Ma mindkét szobrot a református tanácsteremben őrzikzággyűlés képviselője lett. 1868-ban visszavonult a politikai élettől. Szathmáry György támogatásával 1876 végén elindította az ún. Hunyadi mozgalmat; így megyénkből indultak el azok a szervezkedési kezdeményezések, melyek a szórványmagyarság identitásának megőrzése céljából végül is egy hatékony művelődési egyesület létrehozásához vezettek. E mozgalom eredményeként nyújtotta be Dr. Sólyom Fekete Ferenc dévai törvényszéki elnök 1882 tavaszán egy szervezett közművelődési egyesület létrehozásáról szóló javaslatait, ennek alapján alakult meg a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat. A Hunyadi mozgalom tényleges és eredményes kezdeményezésnek tekinthető. Kitartó, kemény munkával és nem kis lelkesedéssel egy magyar közművelődési egyesület megvalósítására törekedtek. 1885-ben, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület létrehozásával a mozgalom elérte célját. Kuún Kocsárd az EMKE alapító tagja: 1887-tõl tiszteletbeli elnöki minőségében elsőrendű feladatának tekintette hatékonyan közbelépni a Hunyad megyei szórványmagyarság helyzetének javítása érdekében. Itt tartotta ugyanis legkritikusabbnak a magyarság helyzetét. Az algyógyi alapítványi földműves iskolára, a szászvárosi református Kuún Kollégium újraalapítására és a magyar ügy állandó bőkezű támogatására áldozta egész vagyonát. Hunyad megye Széchenyijének tekintették. 1895. január 11-én, 92 éves korában hunyt el. Előbb a szászvárosi református temetőben temették el, majd hamvainak exhumálását követően, kívánságát teljesítve, az algyógyi sziklasírba helyezték.

Schreiber István, Nyugati Jelen, 2003. június 25.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Maros megye 13.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, közös múlt a Székely Mezőségen.

Friss anyagok

Elhunyt Szántó Sándor János râmnicu-vâlcea-i lelkipásztor

"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." Zsolt,...

feltöltve 5 hónapja

Elhunyt Fazakas Csaba Temesvár Belvárosi lelkipásztor és volt esperes

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!" Zsolt 31,6  

feltöltve 5 hónapja

Arcok a szórványból. Búcsú az Opel Fronterától

A leghűségesebb baráttól és a legjobb testvértől szoktunk elbúcsúzni úgy, ahogy mi vasárnap búcsút vettünk az Opel Fronterától. 

feltöltve 5 hónapja

Királyföld templomai - Darlac

A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század...

feltöltve 7 hónapja

Darlac

feltöltve 7 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro