Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Szórványtallózó / Kolozs megye /

Pusztakamarás

Új szobor, restaurált síremlékek őrzik a Kemény család emlékét Pusztakamaráson

Új szobor, restaurált síremlékek őrzik a Kemény család emlékét Pusztakamaráson

Kemény Zsigmond emlékhelyet avattak szombaton, június 17-én Pusztakamaráson. A Kemény Zsigmondra és a bárói családra emlékező, áhítattal, imádsággal és előadásokkal egybekötött programot a Kolozsvári Református Egyházmegye imanapjainak harmadik láncszemeként rendezték meg.

Emlékeim a pusztakamarási Sütő-házról

Emlékeim a pusztakamarási Sütő-házról

Pusztakamarási gyermekéveim legszebb emlékei közé tartoznak azok a korán sötétedő, késő őszi esték és zimankós téli idők – 1960–61-ben volt –, amikor ott laktam Berta nénémnél a Magyar utcában, Sütő András házában.

Felavatták Sütő András felújított pusztakamarási szülőházát

Felavatták Sütő András felújított pusztakamarási szülőházát

Vasárnap adták át Sütő András felújított pusztakamarási szülőházát, amely ezentúl a 2006-ban elhunyt Herder- és Kossuth-díjas író emlékházaként és művelődési központként szolgál majd az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) felügyelete alatt.

Látogatás Pusztakamarásra

Látogatás Pusztakamarásra

Az író szülőfalujába tett látogatással végződött az idei Sütő András-műhelykonferencia. A reformáció ünnepére tartott istentiszteleten a címerekkel gazdagon díszített református templomban Demeter József szászrégeni lelkész hirdette az igét, ő is a pusztakamarási Székely család képviselője, amelynek lelkes tagjai őrzik és ápolják az író emlékét a Sütő András Baráti Egyesülettel. Az egyesület révén a tanácskozás kül- és belföldi előadóin kívül az érdeklődőket is elvitték és megvendékelték a szülőhelyen. A szervezést Székely Emese, az egyesület titkára vállalta, s a látogatók fogadásában a helybéli Molnár Teréz volt a segítségére.

További adományokat várnak Sütő szülőházának felújítására

További adományokat várnak Sütő szülőházának felújítására

További adományokat vár a Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Sütő András pusztakamarási szülőházának átfogó felújítására.

Köztulajdonban a Sütő-ház

Köztulajdonban a Sütő-ház

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) illetékesei aláírták Sütő András örököseivel azt az adásvételi szerződést, amely szerint az író pusztakamarási szülőháza magyar közösségi tulajdonba került.

Interjú az életvidám Anikó nénivel

Interjú az életvidám Anikó nénivel

Mint szórványban élő magyar, mit üzenne a többieknek?

Ne szégyelljék a magyarságukat, mert az nem szégyen. Szeretni kell a nemzetet. Én úgy haragszom azokra, akik nem szeretik a nemzetüket. Nekünk magyaroknak kell fájjon a múlt, összetartók kell legyünk, mert elég az, hogy nem szeretnek a másik nemzetek, akkor mi kell szeressük a mi nemzetünket.

Interjú egy helyi lakossal

Interjú egy helyi lakossal

Pusztakamarás régi neve csak Kamarás volt, de a második tatárjárás után el volt pusztítva majdnem teljesen, hogy aztán pusztán maradt. S azutántól aztán megmaradott a Pusztakamarási neve. Volt egy másik templom, ezen kívül, amelyiket a tatárdúláskor reásüllyesztették a népre. S azótától errefele népesítették a volt bárók, nemesek, akik itten foglalták el ezt a földrészt. Még a püspöktől vagy a királytól talán át volt adva nekik. Ők patronálták ezt a vidéket itten.

Pusztakamarási magyarok

Pusztakamarási magyarok

Pusztakamarás a Mezőség jelképévé, szimbólumává vált, hiszen ez a település Kemény Zsigmond nyugvóhelye, Sütő András szülőfaluja. A magyar elit réteg viszonylag későn fedezte fel a mezőségi magyarság kulturális örökségét. Az 1896-os millennium tiszteletére elkészült vármegye monográfiák elsősorban a térség településtörténetét mutatták be. Amikor összehasonlították a szomszédos Kalotaszeggel vagy a távolabbi Székelyfölddel, rendszerint lehangoló képet rajzoltak a polgárosodás folyamatából kimaradt, gazdaságilag leszakadt vidék természeti környezetének és az itt élő magyarság pusztulásáról, térvesztéséről, felgyorsult asszimilációjáról. A fiatalabb értelmiségiek csak a két világháború közötti évtizedekben kezdték fokozatosan felfedezni a vidék épített örökségét és archaikus elemekben gazdag szellemi népi kultúráját.

Örömmadár a szívünkben

Örömmadár a szívünkben

– Olvasókönyv Pusztakamarásról, a pusztakamarási magyarokról, még pontosabban a pusztakamarási református magyar közösségről – hallottuk H. Szabó Gyulától, a Kriterion Könyvkiadó igazgatójától vasárnap a templomban. Amely nem akármilyen közösség lehetett /lehet, hiszen az egyszerű napszámostól a bárói családig egyenlő/egyenrangú tagjai voltak a gyülekezetnek.

12 Következő

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 5.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Kis-Szamos fővölgye Bonchidától Sz...

Friss anyagok

Végvárként őrzi hitét a maroknyi bábonyi magyarság

Múlt vasárnap Bábonyban adott hálát a maroknyi református közösség a felújított istenházáért, és örömükben az Almás-völgy településeinek...

feltöltve 20 napja

Van jövője a magyar oktatásnak a dél-erdélyi szórványban

Felavatták a Bethlen-kollégium új óvodáját és felújított tornakertjét.

feltöltve 1 hónapja

Katasztrofális állapotba került több szász műemlék templom, segítséget kér a német közösség képviselője

Pár éven, de akár hónapon belül is összedőlhet az észak-erdélyi szászok épített örökségének egy része - figyelmeztet a Német Demokrata...

feltöltve 2 hónapja

Elhunyt az utolsó református magyar asszony a Szalárd melletti Almásfegyverneken

Marika néni volt az utolsó almásfegyverneki református. Ő volt a mi egyszemélyes szórványunk, akit minden nagyobb ünnepen felkerestünk, főleg...

feltöltve 3 hónapja

Elhunyt Páll Zoltán Gyula magyarkályáni lelkipásztor

Az Algyógyi Szórványlelkész Munkaközösség nevében megdöbbenve, de élő reménységgel búcsúzunk hűséges szolgatársunktól, Páll Zoltán...

feltöltve 4 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro