Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2011 augusztus-októberi munkájáról

Augusztus

Az aranyosgerendi református templomJúlius 18 - Augusztus 12 között az alapítvány irodája, a könyvtárral, irattárral és dokumentumokkal a Magyar utca 1. szám alatti épületben új helyre költözött. A munkatársak hivatali helye továbbra is az egyházkerület hivatali tanácsa.

27-én a szucsági falunap keretében megemlékeztek a mérai születésű, de anyai ágon szucsági származású Földes Károly mezőújlaki lelkipásztorról, a Mezőség nagy misszionáriusáról születésének 120. évfordulója alkalmából. Vetési László Földes Károly és Kalotaszeg kapcsolatáról tartott előadást.

28-án Újkenyér ünnepén Vetés László az aranyosgerendi gyülekezetben szolgált.

A hónap egy részében az alapítvány munkatársai hivatalos pihenőszabadságukat töltötték.


Szeptember

Mezőségiek eskütételeA mezőszengyeli református templomSzeptember első felében Maros megyében jártunk felmérő körúton. Fontosabb felkeresett települések: Mezőszengyel, Mezőbodon, Eczkententelep, Székelyuraly, Mezőpete, Mezőújfalu. Igazi meglepetés volt a magyar mesterek által készített 18. századi csodálatos mezőpetei harangláb.

4-én délelőtt Vetési László a marosugrai gyülekezetben helyettesítette a lelkipásztort, délután három órától pediga magyarsárosi szórványgyülekezet felújított templomában hirdette a hálaadás igéjét.

10-én Szentendrén tartotta évi kiértékelőjét a partiumi szórványokban oktatási munkát végző Vasárnapi Iskola Alapítvány pedagógus közössége.

Szeptember második felében Barabási Endre lelkész irányításával a Bálványosváralja környékén elhelyezkedő tanyavilág magyarságát látogattuk meg. Fontosabb állomáshelyek: Kisbáton és református istentiszteleti helye, valamint Daróc színmagyar tanyavilága, mely Magyardécse, Bálványosváralja és Almásmálom háromszögében helyezkedik el.

26-28 között idős mezőségi magyarokat vittünk Magyarországra állampolgári eskütételre.


Október

Csiszár Károly Ujfalvy-sírok Kackón1-én Vetési László az Országos Református Tanáregyesület nagyenyedi ülésén előadást tartott a szórványoktatás jelentőségéről és feladatairól.

4-én a Diaszpóra Alapítvány munkaközössége és Szilágyi Zoltán II. éves teológus hallgató felkereste azt a Csiszár Károly kackói lakost, akinek a tulajdonában áll jelenleg az egykori Ujfalvy-birtok egy része, és kertje végében négy Ujfalvy alussza nem mindig háborítatlan örök álmát. Szakaturán Ujfalvy Sándor (1792-1866) földbirtokos, vadászati szakíró, emlékíró, egykori birtokán semmi emlékét nem találtuk az egykori gazdálkodásnak. A helybelieknek ugyan még ismerősen cseng az Ujfalvy család neve, de ennél többet nem őrzött meg a kollektív emlékezet. Útban isszafelé megálltunk Nagyilondán, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy a református templomot sikerült újrafedni és a pihenőotthonként működő parókia is felújítás alatt áll. Ezzel szemben Ormányon, azzal kellett szembesülnünk, hogy a több ízben teológusokkal rendbetett sírkertben, ismét áldatlan állapotok uralkodnak. A legtöbb síremléket ledöntötték, megrongálták.Vendégszerető daróci családnálReformátus imaház DaróconA marossárpataki református templomMarossárpataki ünneplő gyülekezet

8-án Bottyán János születésének 100. évfordulója alkalmából a Belényesi Református Egyházközség és a Tenkei Művelődési és Honismereti Kör emlékülést szervezett a helyi református templomban és gyülekezeti házban. Az előadások rendjén Vetési László, a bottyáni művel való személyes találkozásáról vallott. Kiemelte, Bottyán János olyan korban élt és munkálkodott, amikor határokon át szólni felért egy nemzetegyesítő cselekedettel.

11-13 között szervezték meg a II. Magyar Református Szórványkonferenciát a Miskolc melletti Mályiban. A háromnapos megbeszélésnek a Mécses Központ, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szabaidő és Továbbképző Központja biztosított helyet és ellátást. Meghívottak és résztvevők a teljes Kárpát-medencei magyar reformátusság köréből érkeztek. Az Erdélyi Református Egyházkerület részéről Vetési László szórványügyi szakelőadó és Zabolai Sándor, dési segédlelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében pedig Filep Attila, kisnyégerfalvi lelkész volt jelen a tanácskozáson. A nyitó reggeli áhítatok után, a résztvevők munkacsoportokba tömörülve (jogi, lelki, gazdasági, információs, média) fejtették ki a témával kapcsolatos meglátásaikat, a leggyakrabban előforduló nehézségeket. Vetési László kisfilmeket és képes bemutatókat vetített. Az esti alkalmak során Magyarigen és Pujon riport-filmeket, valamint a „Megszentelt kövek”, „Romos műemléktemplomok, udvarházak, kastélyok”, „Erdélyi feszületek”, „Vallási együttélések és kölcsönhatások” nevet viselő összeállítások révén konkretizálódtak az erdélyi szórványhelyzet specifikumai.

A tanácskozás során megfogalmazódott cselekvési terveket 16 pontban összegezték. Ezen tételek között szerepel: helyi sajátosságokat figyelembe vevő szórványmissziós program kidolgozása, Szórványügyi Tanácsadó Testület létrehozása, internetes felülettel rendelkező Szórvány-háló program beindítása, hatékonyabb iratterjesztés, szórványév kijelölése, a pataki „szombatfélév” és az egyháztáji gazdálkodás rendszerének kiterjesztése.
Három éve folynak a Beszterce-Naszód megyét bemutató képes dokumentáció összeállításának munkálatai és az ehhez kapcsolódó terepmunka. A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretébentöbb felmérő körútat is tettünk a megyében.
18-án a Nagy-Szamos és Szalonca völgyébe jutottunk el, ahol magyar-román együttélési emlékeket kerestünk, a  Szálva – Cosbuc – Telcs - Romuli útvonalon.

Szalonca völgye

20-tól a Czelder-Földes díjátadást előkészítő körúton voltunk Mezőörményesen, Komlódon és Oroszfáján.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 4.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Kis-Szamos fővölgye Apahidától Vá...

Friss anyagok

Elhunyt az utolsó református magyar asszony a Szalárd melletti Almásfegyverneken

Marika néni volt az utolsó almásfegyverneki református. Ő volt a mi egyszemélyes szórványunk, akit minden nagyobb ünnepen felkerestünk, főleg...

feltöltve 28 napja

Elhunyt Páll Zoltán Gyula magyarkályáni lelkipásztor

Az Algyógyi Szórványlelkész Munkaközösség nevében megdöbbenve, de élő reménységgel búcsúzunk hűséges szolgatársunktól, Páll Zoltán...

feltöltve 2 hónapja

Református misszió a Kárpátokon túl

Miklósi Mátyás Csaba lelkipásztor két éve a Kárpátokon túli területeket is magában foglaló Brassói Református Egyházmegye esperese. Tizenhárom...

feltöltve 4 hónapja

Kis Szeben megyei gyöngyszem: Mihályfalva (és Bólya, Bürkös)

Falvak a Szeben megyei Hidegvíz-patak mentén, a dél-erdélyi tájban. Magyar falvak. A ritkán járt dél-erdélyi zugokban, eldugott kis szegletekben....

feltöltve 4 hónapja

Karácsonyi csomagosztás Máramaros és Maros megyei szórványkollégiumokban

Az Erdélyi Médiatér Csoport karácsonyi ajándékcsomagokat és pénzadományt ajánlott fel két szórványkollégium számára. A célba juttatást...

feltöltve 5 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro