Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2011. év első félévi munkájáról

A hosszúmezői épülő templom (Dési eme)A 2010 év szórványmissziós programjainak és munkájának részletes és képes beszámolója olvasható volt az Üzenet, ill. a Levél karácsonyi számában. A 2011. év első félében eredményesen és sikeresen folytattuk az előző évek szórványmunkáját és a kijelölt úton haladtunk tovább. Az elmúlt félévben is a következő szolgálatokra fektettünk kiemelt hangsúlyt: rendszeres igehirdetői szolgálat és vidékjárás, szórványterületek bejárása, dokumentumgyűjtés, rendszeres kapcsolatépítés lelkészekkel, egyházakkal, érdekvédelmi feladatok ellátása, pályázati tanácsadás, kuratóriumi munka, tanácskozásokon és konferenciákon való részvétel, előadások tartása, dokumentációs munka a szórványterületek veszendő értékeiről.

Teológusmissziók rendszeres szervezése mellett, talán a legfontosabb közösségi, ifjakat megmozgató, munkára serkentő akciónk a gyülekezeti fiatalok bevonása a templomtakarításokba. A teológusokkal és az istvánházi fiatalokkal két templomtakarítást A magyarfrátai kegyszerekszerveztünk az év első felében. Az egyiket az évtizedek óta romosan álló és néptelen Borosbenedeken, a másikat pedig a Tövis melletti Diódon.

Ebben az évben is részt vettünk a két székely megye testvérkapcsolati programjaiban. Hargita és Kovászna megye második éve indította el a Hunyad, Fehér, Szeben és Temes megyével kialakított testvérkapcsolati terveit. Ennek során a székely és szórvány megyék fiataljai, színjátszói, pedagógusai, lelkészei rendszeresen utaznak egymáshoz, ápolják a kapcsolatokat.

Az év első két és fél hónapja az imaheti szolgálatok gazdag programjában telt el. A legváltozatosabb helyeken összesen 38 szolgálattal. Ennek humoros és elgondolkodtató tapasztalatairól beszámoltunk az Üzenet március 1-i számában.

Böjtfő vasárnapján a teológiai hallgatókkal Szeben megyében voltunk szolgálati körúton. A fiatalok Bürkösön, Szentágotán, Nagysinken, Románújfaluban és Balázstelkén és e gyülekezet szórványaiban szolgáltak.

Március 15-ét ebben az évben a balázsfalvi magyarsággal ünnepeltük. A Kökényes néptáncegyüttes műsora mellett Vetési László meggondolkodtató, olykor humoros, vetítettképes előadást is tartott Román iskolában tényleg jobban érvényesül a gyermek? − címmel.

Virágvasárnap Vetési László Nagymedvésen konfirmációi ünnepen, valamint Magyarszentbenedeken, a húsvéti ünnepek alkalmával Magyarfrátán és szórványaiban (Berkenyesen, MezőcsCsoportkép az istvánházi fiatalokkal a diódi templomtakarítás utánánban), pünkösdkor pedig Balázstelkén és szórványaiban (Pócstelkén és Báznán) szolgált.

Már az év első felében elkezdődtek a 2011 októberi népszámlálási előkészületek. Ennek szakmai előkészítésébe is bevont minket a Kisebbségkutató Intézet. Több tanácskozáson, szakmai értékelésen vettünk részt és tanulmányt készítettünk a Magyar Kisebbség folyóirat részére. Mert nem mindegy, hogy hányan vagyunk. E program keretében szervezzük a nyári teológusmissziót is. Olyan területet választottunk, ahol nagyon fontos a meggyőzés, a figyelemfelhívás: Krassó-Szörény megyét.

Vetési László az év első felében a következő helyeken és alkalmakon tartott előadást: Válaszúton – szórványkonferencián; Szamosújváron – a mezőségi műhelyen; Medgyesen – gyülekezeti napon, Vajdahunyadon a Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Körének ülésén; Komollón és Gyulafehérváron a falugondnokság szórványvonatkozásairól.Pócstelki pünkösdi gyülekezet

Szolgálatunk fontos feladata volt az első félévben a kuratóriumi munka is. Sajnos a Communitas Alapítványnál is a román állami pénzek olymértékben csökkentek, hogy a szórványmunkában tevékenykedő lelkészek támogatása már-már a pályázatokban való részvétel értelmetlenségét is felvetette. Az előző évek 700-1000 lejes utazási támogatásai mellett ebben az évben a lelkészek alig 250-300 lejes költségtérítésben részesülhettek.

A 2011-es év jelentős szórványeseménye az, hogy az EMI szórványcsoporttal és a Bod Péter Alapítvánnyal közösen két szakaszban jártuk be Fehér megye régióit. „Minden magyar gyermeket magyar iskolába!” címmel tartottunk vetítettképes előadáBáznai pünkösdi gyülekezetst, pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek, kultúrotthoni méretű helységekben. Fontosabb helyszínek: Nagyenyed, Gyulafehérvár, Marosújvár, Küküllővár, Balázsfalva.

Az év első felének terepjárásai közül kiemelkedik a Bihar megyei és a Beszterce megyei körút. A hallgatókkal olyan − a közvélemény előtt − ismeretlen helyeken jártunk, mint a Belényes melletti Kosgyán, ahol egy színromán faluban egy elhagyott családi kápolnát fedeztünk fel, és mellette van a szintén színromán Papmező, ahol a falu közepén a teljes összeomlás határán állnak még a Rákóczi vár romjai. Beszterce megyében magyar, szász és román közösségek veszendő értékeit kutattuk. Ismét bebizonyosodott, hogy milyen fontos a rendszeres gyülekezetjárás, és a teológus ifjúság szolgálatra való feA borosbenedeki romtemplom -  kitakarítvalkészülésében igen nagy szerepe van a közvetlen terepmunkának, a szolgálati tapasztalatnak.

Június hónap a nyári misszió előkészületeivel telt el. A hagyományos nyári teológus misszióba idén július 1-től kezdődően kilenc fiatallal készülünk népszámlálási előkészítő munkát végezni és Krassó Szörény megye magyarságát újra felkeresni. A helyi előkészületeket Gáll Zoltán lugosi, karánsebesi beszolgáló lelkész végzi el, a terepmunkában pedig Megyesszay Bíró Attila jelenlegi és Makkay Botond nyugalmazott resicabányai lelkészek lesznek segítségünkre.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

Friss anyagok

Örökségmustra Kolozs megyében - 2. rész

A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretében idén folytattuk Kolozs megye kulturális örökségének feltérképezését és fényképes...

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 14.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. Az Alparéti (Bábolnai) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 13.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Töki (Lozsárdi) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 11.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, együttélés a Borsa völgyében és környékén. Csomafájától a kolozsborsai tanyákig.

feltöltve 3 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro