Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Fotótár /

Arcok elmúlásban

Ahogy telnek az évek, úgy lesz egyre gyakoribb a búcsúzás életünkben. Egyre több arc, név mellé írjuk oda, hogy „néhai”, és megpróbálunk emlékezni rájuk. Legalább néhány fénykép erejéig.

Ők is elmennek, akiket szerettünk, akik helytálltak ott, ahol éltek. Nagyon fontosak voltak szeretteiknek, de maradék közösségük számára is. Mert ott voltak őrhelyükön, mint a pompeji katona. Sokan azon a településen, ahol éltek, már-már utolsó magyarok voltak, és legtöbbször pótolhatatlanok. Nincs, aki átvegye helytállásukat. Nyomukban gyakran teljesen magára marad egy-egy templom, temető, elmúlik az emlékezet. Nélkülük szegényebbek leszünk mi, de az egész nemzet is.

Emlékezzünk Rájuk, és ne feledjük el Őket! De vegyük fel helyettük a félbeszakadt munka fonalát is!

 • KOLOZS megye - Ormány - Lőrincz Miki, 2017. március 1-én temették el
 • KOLOZS megye - Ormány - Lőrincz Miki, az utolsó magyar volt, 2017. március 1-én temették el
 • KOLOZS megye - Magyarderzse - Antal Elekné Veres Margit, 2017. január 12-én temették el
 • SZEBEN megye - Bürkös - Kádár Vilmosné Bartesch Márici néni, 2017. január 12-én temették el
 • BÁKÓ megye - Szászkút - az utolsó ref. lelkész unokája, Lénárd János 2004-ben
 • BÁKÓ megye - Szászkút - az utolsó ref. lelkész unokája, Lénárd János 2004-ben
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Almásmálom. Máthé Dávid és Róza néni édes kettesben
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Almásmálom. Máthé Dávid és Tőkés László, az atyai-gyermeki barátok (2005)
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Almásmálom. Baráti összejövetel Máthé Dávid és Róza néni családjában. Máthé Dávid kántortól 2011-ben búcsúztunk.
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Komlód - özv. Polgár Samunét is nemrég, 94 évesen temették el
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Komlód - özv. Polgár Samunét is nemrég, 94 évesen temették el
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Komlód - Polgár Samuné és leánya
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Komlód - Polgár Jancsi és Annus háza
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Komlód - néhai Polgár Jancsi és felesége, Annus
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Mezőújlak - csoportkép Zöld György lelkésszel és az utolsó két ref. asszonnyal
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Mezőújlak - Pascu Eszti
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Mezőújlak- néhai Ajtai András és tehenykéje
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Mezőújlak- néhai Ajtai András és tehenykéje
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Nagycég - 2014. április 17-én a szénafüveken vettünk búcsút az utolsó magyar ház lakójától, Fóris Ferenctől, a nagycégi szórványgyülekezet volt gondnokától.
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Nagycég - Társa, Ilona mellett koporsója körül ott állt a népes cégi, köbölkúti rokonság.
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Nagycég - Molnár Károly kissármási lelkész hirdette a vigasztalás evangéliumát, majd a viszolyai ortodox lelkész búcsúztatta.
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Nagycég - Gyülekezet Fóris Ferenc sírja körül
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Nagycég - A Fóris család családi sírkertje, sövénnyel bekerítve
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Óradna - a Bauer házaspár. Ica nénitől 2013. májusában vettünk végső búcsút.
 • Bauer Madarász Ilona, a radnaborbereki Reményik ház előtt
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Sajósárvár - magyarok nélkül, gondviselő román szomszéddal
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Sajósárvár - magyarok nélkül
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Sajóudvarhely - Az utolsó sajóudvarhelyi birtokos, igazi erdélyi Nagyasszony, Fodor Zsike néni, 2015. január 9-én, életének 99. évében, Budapesten hunyt el.
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Sófalva - Emlék Wass György zselyki tanítóról (2005)
 • BESZTERCE - NASZÓD megye - Sófalva - Emlék Wass György zselyki tanítóról (2005)
 • BIHAR megye - Belényes - Gál Ferenc, a 2013 októberében 92 évesen elhunyt nyugalmazott tanító kézdiszéki székely emberként érkezett a Fekete Körös völgyébe. Tanító volt, a belényesi magyar gyermekotthon igazgatója, gyermekek nevelője, tanítója, atyja. Katolikus hitének és egyháza anyanyelvének hűséges védelmezője. A fénykép Gáll Ferenccel és feleségével 2010-ben készült egy Dunatévés találkozón.
 • BIHAR megye - Belényes - Gál Ferenc ny. tanító (2005)
 • BIHAR megye - Belényes - Gál Ferenc ny. tanító (2005)
 • BIHAR megye - Biharlonka - a nemsokára 100 éves Mikló Ferenc háza
 • BIHAR megye - Biharlonka - az egyetlen magyar, Mikló Ferenc 2014 januárjában tölti a 100. életévét. "Aztán januárban remélem eljön engem, a 100 évest felköszönteni. Ha maga azt megéri!" - teszi hozzá huncutkásan hozzámosolyogva.
 • BIHAR megye - Biharlonka - Mikló Ferenc januárban tölti a 100. életévét.
 • BIHAR megye - Várasfenes - Máthé László nemrég elhunyt várasfenesi nyugalmazott lelkész 2010-ben
 • BRASSÓ - Dombos - Boér Gábor gondnok
 • BRASSÓ megye - Dombos - Boér Gábor gondnokék
 • BRASSÓ megye - Dombos - Boér Gábor gondnokék
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - 2014. április 28-án 92 évesen kísérték utolsó útjára Abrudbánya jelképes magyar mesteremberét, Vizsnyai Frici bácsit.
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - Gábor Ferenc abrudbányai református lelkésszel
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - Pálfi Árpád verespataki unitárius lelkésszel
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - „Na, ide figyeljen...!”
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - Vizsnyai Frici bácsi - elgondolkodva
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - „Öcsi, hiába dicsekszel, mert te is meg vagy öregedve...”
 • FEHÉR megye - Abrudbánya - „Ez az unokám is tud magyarul...” Vizsnyai Frici bácsi sok-sok története, emléke, mosolya örökre megmarad.
 • FEHÉR megye - Asszonynépe - Solymosi Feri bácsi az utolsó asszonynépei magyar
 • FEHÉR megye - Asszonynépe - Solymosi Feri bácsi az utolsó asszonynépei magyar
 • FEHÉR megye - Asszonynépe - a 87 éves Solymosi Feri bácsi az utolsó asszonynépei magyar. "Jöjjön, megmutatom a magyar temetőt. Bírja velem a versenyt a hegyen?"
 • FEHÉR megye - Borosbenedek - Az utolsó borosbenedeki magyar asszony, Toma mari néni, magyarul nem tudó unokáival 2005-ben. Mari néni is meghalt, és a román nyelvű sírkő mögül, alig sejthető, hogy Barótról ide férjhezjött székely asszony volt.
 • EHÉR megye - Borosbenedek - Toma Mari néni: "Aztán jöjjön még!"
 • FEHÉR megye - Magyarszentbenedek - unitárius templom
 • FEHÉR megye - Magyarszentbenedek - néhai Solymosi Jóska bácsi, unit. gondnok
 • FEHÉR megye - Magyarszentbenedek - néhai Solymosi Jóska bácsi, unit. gondnok
 • FEHÉR megye - Magyarszentbenedek - néhai Solymosi Jóska bácsi, unit. gondnok és felesége
 • FEHÉR megye - Mikószilvás - az utolsó magyar asszony, néhai Katona Mari néni. "Ott lenn, látja azt a nagy pusztaságot? Ott volt a kastély. Mikor jött a koléktíva, lebontották"
 • FEHÉR megye - Mikószilvás - az utolsó magyar asszony, néhai Katona Mari néni. "Mi voltunk itt az egyetlen magyar család, a grófék mellett."
 • FEHÉR megye - Mikószilvás - az utolsó magyar asszony, néhai Katona Mari néni. "Nagyapám cselédnek jött ide Mikó grófékhoz Nyárádmagyarósról..."
 • FEHÉR megye - Nagymedvés - faluközpont a parókiával és templommal
 • FEHÉR megye - Nagymedvés - Magyari Minya bácsi - a nagymedvési gyülekezet lelke volt, 2013. decemberében kísérték utolsó útjára
 • FEHÉR megye - Nagymedvés - Karácsonyi csoportkép 2012- ből a nagymedvési gyermekekkel, Páll Attila lelkésszel, Bartha István kurátorral és Magyari Minya bácsival
 • HARGITA megye - Parajd - 2014. november 12-én Marosvásárhelyen temették a 89. életévében elhunyt Kántor Attila lelkész esperest. A fénykép 2002. május 30-án készült a parajdi parókia bejáratánál.
 • HARGITA megye - Parajd - Hosszúmezőiek ismerkedése: Barabás Attila akkor még teológus és Kántor Attila esperes 2002 májusában
 • HUNYAD megye - Alpestes - özv. Bíró Gyulánét is eltemettük
 • HUNYAD megye - Alpestes - özv. Bíró Gyulánét is eltemettük
 • HUNYAD megye - Déva - Schreiber Pista bácsi
 • HUNYAD megye - Schreiber Pista bácsi idegenvezetőnk a dévai várban 2012 októberében
 • HUNYAD megye - A dévai várban 2012 októberében
 • HUNYAD megye - Déva - Schreiber Pista bácsi a dévai Magna Curia előtt 2012 októberében
 • HUNYAD megye - Schreiber Pista bácsi idegenvezetőnk az ópiski fogadó romos épülete előtt 2012 októberében
 • HUNYAD megye - Petrilla - 2014. november 29-én, 97 éves korában elhunyt Hegyi Miklós petrillai tanító, tanár, kántor, népnevelő, a helyi közösség "Hegyi bácsi"-ja. Életével mutatott példát sokaknak, lelke volt a zsil-völgyi magyar közösségnek."
 • HUNYAD megye - Petrilla - Hegyi Miklós Erdélynek minden bizonnyal legidősebb, szolgálatban levő kántora volt. Utolsó percig tartó templomi szolgálata nem ismert egyházi, felekezeti határokat.
Nem csak a sorvadó oktatású Zsil völgye, de szülőföldje, a Nyikó mente is szegényebb lett egy hűséges székely emberrel.
 • HUNYAD megye - Petrilla - Hegyi Miklós szolgálat közben 2014. Húsvétján
 • HUNYAD megye - Petrilla - Hegyi Miklós bácsi a harmónium mellett 2010-ben, "még fiatalon"
 • HUNYAD megye - Szászváros - Csak nemrég értesültünk róla, hogy 2014 . október 24-én örökre eltávozott közülünk Fülöp Júlia szászvárosi gyógyszerésznő, a helyi magyarság lelke, lelkiismerete.
 • HUNYAD megye - Fülöp Júlia Vajdahunyadon. Mellette a jeles dévai helytörténész-tanár, a szintén már csak néhai Schreiber István. (2012. október 19.)
 • HUNYAD megye - A szászvárosi gyülekezet tanácstermében 2009. november 7-én Sipos Pál matematikusra emlékeztünk.
 • HUNYAD megye - Fülöp Júlia a szászvárosi gyülekezet tanácstermében 2009. november 7-én Sipos Pál matematikusra emlékezett.
 • HUNYAD megye - Szászváros - Fülöp Júlia és az asszonyok sora a 2006. böjtfői istentiszteleten
 • HUNYAD megye - Szászvárosi csoportkép az egyház elöljáróival a 2006 böjtfői istentisztelet után
 • KOLOZS megye - Feketelak - 2014. január 4-én Feketelakon eltemették Kis Márikó nénit, parasztköltőt.
 • KOLOZS megye - Feketelak - Márikó néni a feketelaki templomban a 2006 pünkösdi istentiszteleten
 • KOLOZS megye - Feketelak - Márikó néni
 • KOLOZS megye - Göc - Szabó István, az akkor még négy magyar lélek gondnoka sincs már közöttünk.
 • KOLOZS megye - Kapjon - az utolsó magyar reformátust, Fehérvári Gyula bácsit is tíz éve eltemették
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Két hete (2014 január közepe táján) elkísérték utolsó útjára Nagy István gondnok feleségét Kiss Annus nénit is Kispulyonban. Ha tudtuk volna, sokan elmentünk volna temetésére, a félévszázad alatt itt szolgáló, itt megforduló lelkészek, szórványmissziós teológusok, kik pihentünk házában, ültünk asztalánál, erősödtünk náluk hitben, szeretetben. Ha tudtuk volna...
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Nagy Istvánéknál: "Jó, hogy jött, mert épp egy papot vártunk. Elkezdtem olvasni Annusnak a karácsonyi történetet." (2012 karácsony másodnapján)
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Annus néni: "Aztán vigyázzatok az unokákra, fiam"
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Látogatóban Nagy Istvánéknál, Farkas Sándor és Páll Zoltán lelkipásztorokkal (2009)
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Nagy István bácsi és Annus néni az 50. házassági évfordulójukon (2006 május)
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Nagy Istvánék, mint kitüntetettek hazatérnek a szamosújvári szórványünnepségről. (2005 november)
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Nagy István és Annus néni, házuk előtt, őszi napsütésben (2005)
 • KOLOZS megye - Kispulyon - Csoportkép Kispulyonban, az azóta elhunyt feketelaki lelkipásztorukkal, Fehér Dániellel (2005 pünkösdjén)
 • KOLOZS megye - Kolozsvár - Álljunk meg egy pillanatra a Kolozsvári Református Kollégium szeretett tanárainak emlékénél. Néhai Péter Miklós lelkész-tanár a 2003-as ballagás előtt
 • KOLOZS megye - Kolozsvár - Néhai szeretett tanárok: Killyéni Péter, Palkó Attila és Nagy Arisztid
 • KOLOZS megye - Kolozsvár - 2013. szeptember 30-án temetjük Lengyel Loránd evang-luth. teológiai tanárt. 92 éves volt. A fénykép a boroskrakkói templomkertben készült 2005 nyarán, Seres Zsófia tanárnő és Gudor Botond, akkor magyarigeni lelkész társaságában.
 • KOLOZS megye - Toroczkai Katica néni, lelkészanyósként az Esztényi völgyben és Marosugrán is a hívek lelkébe életerőt, családjába vidámságot, gondosságot és szeretetet hozott.
 • Toroczkai Katica néni - Marosugrán
 • Toroczkai Katica néni a marosugrai parókia teraszán
 • KOLOZS megye - Kolozsvár - Toroczkai Katica
 • 2015. január 24-én elbúcsúztunk Kötő Józseftől is a kolozsvári Magyar Színház előcsarnokában. Ezernyi egyéb mellett, kevesen tettek annyit a szórványokért tájainkon, mint ő. Ott volt mindig, ahol a feladatok és tennivalók várták, jött, ha jöhetett megbeszélni, békíteni, jó tanácsot adni. Itt Felvincen vagyunk 2003-ban a református templom kertjében - együtt a vinci, marosújvári és székelykocsárdi pedagógusokkal.
 • "Mi lesz veled magyar oktatás?!" - ez volt a kérdés, és már akkor látszott, hogy a három magyar felső tagozatból távlatilag csak egy maradhat meg. "Ahol a legtöbb a gyermek, ahol legtöbbet vállalnak a pedagógusok, az önfeláldozó szülők, az egyházak, csak ott lehet jövőt teremteni" - mondta. Szava beteljesedett.
 • A helyi pedagógusokkal az iskola tanári szobájában ültünk le tanácskozni arról, hogy "mi lesz veled Györgyfalva?" Intése világos volt: iskolabuszokkal, bentlakással, délutáni gyermekprogrammal ide kellene irányítani Ajton, Túr, Komjátszeg magyar gyermekeit.
 • Azóta Györgyfalva lelkes-mindenes igazgatója, Kiss Sándor történelemtanár sincs közöttünk
 • EMKE gálán, a kolozsvári színház színpadán.
 • Sok el nem végzett feladat maradt nyomában, amit nekünk kell elvégeznünk. Most már nélküle. Eltávozásával, iszonyatosan sok feladat szakadt ránk ebben a vitatkozó, kicsinyes, sokat beszélő és gyakran keveset tevő kisebbségi világunkban!
 • dr. Hints Miklós-Előd ny. vegyészmérnök, tanár, helynévgyűjtő, az EKE aktív tagja, türelemmel viselt betegség után, 70 éves korában, 2015. december 18-án távozott az élők sorából. A kép az alapítvány régi irodájában készült 2002-ben.
 • dr. Hints Miklós-Előd a Magura-Reketói tanársága idejében 2003-ban.
 • dr. Hints Miklós-Előd a Magura-Reketói tanári lak előtt 2003 nyarán.
 • Dokumentálódás - Rákosd, 2008. Többször elkísért a nyári szórványmissziókra, szívügyének tartotta, hogy a régi magyar határnevek feledésbe ne merüljenek.
 • Tájékozódás a terepen - Rákosd, 2008.
 • KOLOZS megye - Magyargyerőmonostor - 2015. április 8-án távozott az élők sorából, Bálint Árpád magyargyerőmonostori tanító. A kép 2014 júniusában készült, kalotaszegi tanítómestere, Kós Károly neki dedikált arcképe mellett.
 • KOLOZS megye - Magyargyerőmonostor - A nevető Bálint Árpád magyargyerőmonostori tanító (1926-2015)
 • KOLOZS megye - Nádaskóród - az utolsó magyar család, Varga Sándor román pünkösdista utódai
 • KOLOZS megye - Néma - néhai Nagy Andor gondnok, akkor még 94 évesen
 • KOLOZS megye - Néma - Andor bácsiék, akkor még ketten
 • KOLOZS megye - Néma - néhai Nagy Andor gondnok, akkor még 94 évesen
 • KOLOZS megye - Ormány - Lőrincz Miki, az utolsó magyar volt
 • KOLOZS megye - Ormány - Lőrincz Miki, az utolsó magyar volt
 • KOLOZS megye - Ormány - templomtakarító teológusokkal
 • MAROS megye - Magyardellő - A magyardellői református templom és parókia (2015. november 14.)
 • MAROS megye - Magyardellő - A református parókia (2015. november 14.)
 • MAROS megye - Magyardellő - Látogatóban a magyardellői lelkészcsaládnál (2015. november 14.)
 • MAROS megye - Magyardellő - Látogatóban a magyardellői lelkészcsaládnál 2015 novemberében. id. Orbán Áron ny. magyardellői református lelkészt életének 79. évében, 2016 első napjaiban szólította haza Teremtő Ura.
 • MAROS megye - Magyarherepe - az utolsó előtti magyar, néhai Szántó Erzsi néni
 • MAROS megye - Magyarherepe - az utolsó előtti magyar, néhai Szántó Erzsi néni
 • MAROS megye - Magyarherepe - Erzsi néni fia, Imre
 • MAROS megye - Magyarherepe - kollázs a Szántó családról
 • MAROS megye - Mezőkapus - néhai Kötő Sándor gondnok és felesége
 • MAROS megye - Mezőkapus - néhai Kötő Sándor gondnok és felesége
 • MAROS megye - Mezőszengyel - néhai Fábián József harangozó és felesége, Aranka néni
 • MAROS megye - Mezőszengyel - néhai Fábián József harangozó és felesége, Aranka néni
 • MAROS megye - Mezőszengyel - néhai Fábián József harangozó
 • MAROS megye - Mezőszengyel - néhai Fábián József harangozó felesége, Aranka néni
 • MAROS megye - Nagyercse - utolsó magyarok, néhai Nagy Ilona és fia, György
 • MAROS megye - Nagyercse - utolsó magyarok, néhai Nagy Ilona és fia, György
 • SZEBEN megye - Bürkös - 2014. december 11-én Bürkösön eltemették Juga Valériné Szilágyi Erzsikét.
 • SZEBEN megye - Bürkös - Három 2009-es "unokás-Valéris" képpel emlékezzünk rá nagy szeretettel!
Nyugodjék békében!
 • SZEBEN megye - Bürkös - Mindig hálásan emlegették, hogy Kusztos Tibor tiszteletes úr "hozta össze" őket, talán egy színdarab betanulása alkalmával.
 • SZEBEN megye - Kisenyed - utolsó fénykép az utolsó magyar asszonyról, Virág Vilma néniről, kunyhója előtt 2004-ben
 • SZEBEN megye - Kisenyed - Virág Vilma néniről, kunyhója előtt 2004-ben
 • SZEBEN megye - Pókafalva - Klein Ernő
 • SZEBEN megye - Pókafalva - Klein Ernő és Gudor András
 • SZEBEN megye - Pókafalva - Klein Ernő sírja a pókafalvi evangélikus temetőben
 • SZEBEN megye - Románújfalu- Nánási Jánosné néhai Bartesch Piroska gondnokné, férjével 2009-ben
 • SZEBEN megye - Somogyom - Május 8-án múlt 20 éve annak, hogy eltávozott közülünk Péter Jenő presbiter, emlékíró, múzeumalapító, a kis magyar közösség mindenese. Ahogy magát nevezte, „somogyomi obsitos"
 • SZEBEN megye - Somogyom - Péter Jenő somogyomi obsitos arcai egy róla készült filmből. Őrizzük kegyelettel és szeretettel emlékét!
 • SZEBEN megye - Somogyom - Péter Jenő arca, „A Somogyomi obsitos” című filmünkből.
 • SZILÁGY megye - Drág - a Rácz-Simon család családi sírkertje
 • SZILÁGY megye - Drág - Rácz Márton sírja
 • SZILÁGY megye - Drág - a drági malom 2009-ben
 • SZILÁGY megye - Drág - Tulogdi Károly, 2013 szeptemberében elhunyt drági molnár a malomban (2009)
 • SZILÁGY megye - Drág - régi magyar malom
 • SZILÁGY megye - Drág - özv. ifj. Rácz Mártonné a szövőszék előtt. (2009)
 • SZILÁGY megye - Drág - özv. ifj. Rácz Mártonné és leánya, Tulogdi Éva (2012)
 • SZILÁGY megye - Hidalmás - A hidalmási gyülekezet 2002-ben
 • SZILÁGY megye - Hidalmás - özv. id. Rácz Mártonné a református templom előtt előtt 2002-ben. Akkor 96 éves volt. Egy évvel azelőtt temette fiát, ezért van feketében. A további képeken látható fiának, a drági molnárnak a családja.
 • SZILÁGY megye - Hidalmás - a hidalmási özv. id. Rácz Mártonné a református templom előtt (2002)
 • SZILÁGY megye - Hidalmás - özv. id. Rácz Mártonné dédunokájával, a református templom előtt (2002)
 • SZILÁGY megye - Hidalmás - özv. id Rácz Mártonné, háza előtt (2002)
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - A másik maradék székely, Nagy János háza a bukovinai Istensegítsen
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - Vajon él-e még a bukovinai Istentsegítsen a két utolsó székely férfi, aki nem ment el a hazatelepedőkkel 1941-ben? Nagy János és a képen szereplő Szőcs Gergelyről van szó, ez utóbbit a falu új telepesei "székely nevén", székely nyelvjárásban Gárgi-nek szólítanak.
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - Szőcs Gárgi bácsi vagy öt éve halott
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - az 1941-ig itt élő székelyek római katolikus temploma
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - Nyugtassa Isten Szőcs Gárgi bácsit. Elvitt magával egy régi világot: az istentsegíts-i székelység emlékét.
 • SZUCSÁVA megye - Istensegíts - teológusokkal 2006-ban, a kép közepén Szőcs Gárgi bácsi, a két utolsó székely egyike
 • 2015. november 30-án, 90 éves korában, befejezte földi pályafutását Dr. Csávossy György költő, színmű és mezőgazdasági szakíró, tanár, borász, a romániai civil társadalom meghatározó egyénisége. A kép 2010-ben készült Nagyenyeden, ahol Dr. Csávossy György az Áprily-estek vendégeként volt jelen.
 • TEMES megye - Csávos - A Csávossy-család származási helye. A településen kezdte tanulmányait Csávossy György. A képen a romos római katolikus templom (2006. július 6.)
 • TEMES megye - Csávos - Az építtető csávosi és bobdai Csávosy Ignácz emléktáblája a római katolikus templom falán (2006. július 6.)
 • TEMES megye - Csávos - A Csávossy-család romos kriptája (2006. július 6.)
 • 2016. március 15-én, 84 éves korában hazatért Megváltó Urához Dr. Papp Vilmos református lelkész, kőbánya díszpolgára. Papp Vilmos bátyánk, sokoldalú munkássága mellett, Erdély nagy barátja, a Mezőség és az itt szolgáló szórványlelkészek nagy támogatója volt. Évtizedeken át járta a szórványokat, segített, biztatott, lelkesített. Szeretettel őrizzük emlékét! - Papp Vilmos lelkész 2002 októberében lelkesítő beszédet mond Nagysármáson a "Mi lesz veled mezőségi magyar oktatás?" regionális tanácskozáson.
 • Papp Vilmos a Reménység Szigetén 2014 szeptemberében a Szőnyi-Szabó megemlékezésen.
 • Isten nyugtassa Papp Vilmos kőbányai lelkészt, az erdélyi Mezőség hű barátját és támogatóját!

Teljes képernyős (vetítési) mód

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

Friss anyagok

Örökségmustra Kolozs megyében - 2. rész

A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretében idén folytattuk Kolozs megye kulturális örökségének feltérképezését és fényképes...

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 14.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. Az Alparéti (Bábolnai) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 13.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Töki (Lozsárdi) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 11.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, együttélés a Borsa völgyében és környékén. Csomafájától a kolozsborsai tanyákig.

feltöltve 3 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro