Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Fotótár /

Veszélyeztetett értékeink - mulasztásaink

Úgy gondoljuk, hogy egyre inkább szükség van egy olyan albumra, ahol egy helyre gyűjtjük össze legnagyobb veszélynek kitett értékeinket, hogy felhívjuk a figyelmet a vélt vagy valós törvénytelenségekre, mulasztásokra. Mulasztásainkra.
Itt van mindjárt az elején Nagyenyed szégyene. Szépen újul a főtér, és ez példamutató. Elsőként az 1849-es nagyenyedi tömegmészárlás emlékművét újította fel a Dr. Szász Pál Egyesület, aztán folytatódik a várfallal, a bástyákkal és a Bethlen Kollégium épületével. A világon mindenütt arra törekednek, hogy egy ilyen pompás váregyüttest kiszabadítsanak az épületek fogságából. Nagyenyeden éppen most bővítenek-építenek neki a várfalnak egy vendéglőt, teljesen eltakarva a téglával fedett Szabók bástyáját!
Lehet ezt tenni mindenki szeme láttára?! Én senki sincs, aki ezt megakadályozza?!

 • BESZTERCE-NASZÓD megye - Kiszsolna - A középkori eredetű szász evangélikus műemléktemplom romjai és a tőszomszédságában épülő hagymakupolás Isten-háza (2011. november 2.)
 • BRASSÓ megye - Brassó - Árpád fejedelem emlékművének megmaradt része az evangélikus gyülekezeti ház bejáratánál (2014. május 7.)
 • BRASSÓ megye - Brassó (Cenk) - Az Árpád-emlékmű csonka fejmaradványa (2014. május 7.)
 • FEHÉR megye - Diód - Tovább romlik a Tövis melletti Diód néptelen temploma, különösen a hajdani Diód várának falai. (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a dél és keleti oldalon még jól követhető a várfal nyoma (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a várfal maradványai (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a várfal maradványai (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a várfal maradványai (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - református templom (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - behullott a műemlékjelző tábla (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a ref. templom beltere (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Diód - a várfal maradványai a templom északi oldalán (2014. március 23.)
 • FEHÉR megye - Felsőmarosújvár - A középkori romtempom mostoha sorsa tovább nehezedik: új házat építettek melléje, vagy inkább rá. Nálunk ezt is lehet! (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Felsőmarosújvár - Nálunk ezt is lehet! Új ház épült rá a felsőmarosújvári romtemplomra. (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Felsőmarosújvár - Nálunk ezt is lehet! Új ház épült rá a felsőmarosújvári romtemplomra. (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Kisakna (Ocnisoara) - Elhagyott 20 lelkes román falu, felhagyott és romos volt görög katolikus templom (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Kisakna - Felhagyott és romos volt görög katolikus templom (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Kisakna - Felhagyott és romos volt görög katolikus templom (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Kisakna - Felhagyott és romos volt görög katolikus templom (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Kisakna - Felhagyott és romos volt görög katolikus templom (2015. november 8.)
 • FEHÉR megye - Nagyenyed - A Bethlen Kollégium megújuló épülete
 • FEHÉR megye - Nagyenyed - A Bethlen Kollégium megújuló épülete
 • FEHÉR megye - Nagyenyed - A megújuló várfal és a ráépített üzletház: valutaváltó és török vendéglő
 • FEHÉR megye - Nagyenyed - a várfalra és bástyára ráépített új vendéglő
 • FEHÉR megye - Nagyenyed - Épül a török vendéglő. Vajon erre adott valaki engedélyt?
 • FEHÉR megye - Tövis - régi templom, új építkezés, megbolygatott, felháborított múlt (2013. december 25.)
 • FEHÉR megye - Tövis - a műemléktemplomra rátelepedve (2013. december 25.)
 • FEHÉR megye - Tövis - Lehet, hogy ebből beszerika lesz... (2013. december 25.)
 • HUNYAD megye - Fehérvíz - A romos református templom (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Fehérvíz - lombok között (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Fehérvíz - Örökre elnémult a szószék (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Malomvíz - A romos református templom (2014. április 21.)
 • HUNYAD megye - Malomvíz - virágzó templomablak (2014. április 21.)
 • HUNYAD megye - Malomvíz - A romtemplom belseje (2014. április 21.)
 • HUNYAD megye - Őraljaboldogfalva - A majdnem teljesen romos református parókia (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Őraljaboldogfalva - Parókia és templom (2014. április 19.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Fejérdre rendszeresen, már-már "hazajárunk". Ez a nemrég még ékes kis falu a Kolozsvár környéki magyar helytállás jelképéből lassan a több évtizedes pusztulás szimbóluma lesz! (2014. március 27.)
 • HUNYAD megye - Puj - A néptelen római katolikus templom (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Puj - A néptelen református templom (2014. április 19.)
 • HUNYAD megye - Puj - elhervadt gyülekezet, virágzó ref. templomajtó (2014. április 19.)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - Az aranyosszéki református gyülekezet azt tervezi, hogy felújítja az 1781-ban készült cinteremkapuját. (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Alsófelsőszentmihály - A református templom cinteremkapuja 1781-ből (2015)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Sajnos azt kell látnunk, hogy az egyház háza táján tovább romlik és pusztul minden. (2014. március 27.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Omlik a vakolat...(2014. március 27.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Repednek a falak...(2014. március 27.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Gyűl a szemét, aláhull a galambürülék...(2014. március 27.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Oszlásnak indulnak a plafondeszkák...(2014. március 27.)
 • KOLOZS megye - Fejérd - Halkan kérdezem, hogy a Kolozsváron élő fejérdiekkel nem tudnánk végre összefogni, hogy közös erővel, áldozattal, gyülekezeti fiatalokkal, közmunkával talpra állítsuk újra ezt a hajdan ékes templomot? (2014. március 27.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - A mezőszakáli néptelen római katolikus hajlékának sorsa tovább nehezedett. (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - Az ajtót betörték, hogy szabadon járhasson be rajta... (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - ...no, nem a hívek serege, hanem a disznócsorda... (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - Az imádság házát valóban állatok barlangjává tették. (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - De vajon mondják-e valaha, hogy "Atyám, vétkeztem az ég ellen, s teellened!?" (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Mezőszakál - A mezőszakáli néptelen római katolikus kápolnarom (2014. október 4.)
 • MAROS megye - Segesvár - Lassan utolsó óráit éli a körülépített oroszlános Szkarjatyin emlékmű. (2015. április 4.)
 • MAROS megye - Segesvár - Az oroszlános emlékművön az oroszlán joggal szomorú.(2015. április 4.)
 • MAROS megye - Segesvár - Szkarjatyin cári vezérőrnagy síremléke Segesvár keleti kijáratánál a bükkerdő alatt, ahol 1849. július 31-én elesett. (2009. október 22)
 • MAROS megye - Segesvár - A Szkarjatyin emlémű alvó kőoroszlánja (2009. október 22)
 • SZILÁGY megye - Zsibó - Hagymakupolás templom épült a ref. egyház telkén (2014. február 11.)

Teljes képernyős (vetítési) mód

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 4.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Kis-Szamos fővölgye Apahidától Vá...

Friss anyagok

Elhunyt az utolsó református magyar asszony a Szalárd melletti Almásfegyverneken

Marika néni volt az utolsó almásfegyverneki református. Ő volt a mi egyszemélyes szórványunk, akit minden nagyobb ünnepen felkerestünk, főleg...

feltöltve 28 napja

Elhunyt Páll Zoltán Gyula magyarkályáni lelkipásztor

Az Algyógyi Szórványlelkész Munkaközösség nevében megdöbbenve, de élő reménységgel búcsúzunk hűséges szolgatársunktól, Páll Zoltán...

feltöltve 2 hónapja

Református misszió a Kárpátokon túl

Miklósi Mátyás Csaba lelkipásztor két éve a Kárpátokon túli területeket is magában foglaló Brassói Református Egyházmegye esperese. Tizenhárom...

feltöltve 4 hónapja

Kis Szeben megyei gyöngyszem: Mihályfalva (és Bólya, Bürkös)

Falvak a Szeben megyei Hidegvíz-patak mentén, a dél-erdélyi tájban. Magyar falvak. A ritkán járt dél-erdélyi zugokban, eldugott kis szegletekben....

feltöltve 4 hónapja

Karácsonyi csomagosztás Máramaros és Maros megyei szórványkollégiumokban

Az Erdélyi Médiatér Csoport karácsonyi ajándékcsomagokat és pénzadományt ajánlott fel két szórványkollégium számára. A célba juttatást...

feltöltve 5 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro