Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Gyászhírek, Nekrológok /

A zsoltáréneklő Máthé Dávid emlékére

Január 16-án a Beszterce-Naszód megyei Almásmálomban népes gyülekezet kísérte utolsó útjára a 84. életévében hosszas betegség után elhunyt Máthé Dávid nyugalmazott gyülekezeti kántort, egyházközségi elöljárót.

Máthé Dávid 1927-ben született és hat éves gMáthé Dávid és Rózayermekként veszítette el édesanyját. Apja második házasságából született négy testvérét neki kellett óvnia, támogatnia, segítenie. Ekkor tanulta meg a kegyelem, a szeretet, az isteni gondviselés erejét és hatalmát. Az apanagyfalusi néptanácsnál majd az útügyi hivatalnál végzett tisztviselői munkája mellett nagy akarattal, önszorgalomból tanult meg orgonálni. Több mint harminc évig volt az almásmálomi gyülekezet kántora, énekkarának karnagya, az egyházközség, a falu tisztelt és megbecsült elöljárója. Isten sok különleges tulajdonsággal, hitvalló és példamutató élettel áldotta meg.

Bibliás hitével, zsoltáros énekességével, népdaléneklő vidám természetével és jóra buzdító mosolyával, példamutató családi életével igaz barátként állt faluja népe, az itt szolgáló, az itt helyettesítő, ide látogató lelkészek mellett. Feleségével, Róza nénivel és egész családjával békességet kereső és megbékéltető kedvességével, haragokat eloszlató mosolyával, szeretettel teljes feddéseivel vonzotta magához a barátokat, és szinte szülőként vigyázni tudott faluja lelkészeire is. Általa – családi háza és Almásmálom falu is – számos lelkésznek lett második otthona. Tőkés László dési segédlelkészként, majd szolgálatából felfüggesztett, üldözött lelkészként is gyakran talált otthonra, menedékre Máthé Dávid és Róza néni otthonában.

Január 16-án, verőfényes meleg vasárnapon, a falu és a környék magyarsága és tucatnyi palástos lelkész állta körül a koporsót, amely mellett a család régi barátja, Tőkés László volt királyhágómelléki református püspök, az Európa Parlamenti alelnöke a 133. Zsoltár alapján hirdette a vigasztalás igéjét. Igehirdetésében az Isten iránti hála és a köszönet hangján szólt az elhunyt életéről, aki – nevéhez híven – igazi zsoltáros Dávidként élt és szolgált közöttünk. Mint mondotta, erről a napról egy fontos finnországi küldetést mondott vissza, és ezzel is azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy minden útnál és ügynél fontosabb a Szülőföld, és az igaz barátok itt születnek, itt élnek közöttünk Erdély, a Mezőség kicsiny falvaiban. Az igehirdetés utáni imájában Vetési László az Istent énekkel dicsérő, a hitvalló, a szeretettel és mosollyal nevelő atyai barátért, hitvestársért, az apáért, nagy- és dédszülőért mondott köszönetet az Úrnak. Bocskai László parókus lelkész előbb román nyelven szólt az idegen ajkú egybegyűltekhez, majd a temetőben ő végezte a liturgiai szolgálatot.

Máthé Dávid és Róza családját az Úr majdnem 59 évig tartó szép páros élettel, három gyermekkel, öt unokával és két dédunokával áldotta meg.

Vetési László


Megjelent az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján (2011. január 18.) és az Üzenetben. (2011. február 15. oldalszámok: 1;4.)

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

Friss anyagok

Örökségmustra Kolozs megyében - 2. rész

A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretében idén folytattuk Kolozs megye kulturális örökségének feltérképezését és fényképes...

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 14.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. Az Alparéti (Bábolnai) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 13.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Töki (Lozsárdi) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 11.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, együttélés a Borsa völgyében és környékén. Csomafájától a kolozsborsai tanyákig.

feltöltve 3 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro