Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal / Gyászhírek, Nekrológok /

In memoriam Kövesdi Kiss Ferenc

Megkésve bár, de úgy érzem, megérdemli az ez úton való búcsút és köszönetet városunk nagy öregje, Kövesdi Kiss Ferenc, aki áldásos, gazdag, szép életének 92. évében 2004. július 22-én hunyt el.

Magas kort ért meg, amikor az ember hálával, de mégis aggodalommal gondol az elmúlásra. Ő optimizmussal és hittel dolgozott szüntelenül nagy küldetésének, feladatainak teljesítéséért.

Tizenegy gyermekes földműves családban született Székelykövesden. Ott töltötte gyermekkorát, ott szívta magába az útravalót, ott szólította meg az evangélium szaván keresztül Isten egy életre szóló küldetésre. Az „édesanyja fonta-szőtte” tarisznyával indult alig tizennégy évesen, édesapja kezét fogva Nagyenyedre, ahol szembenézve a Nagy Fejedelem képmásával vált csupa szem és füllé mint a Bethlen Gábor Kollégium tanítóképzőjének kis diákja. Hűségét s szorgalmát latba vetve kétszer érdemelte ki és nyerte el az ellátását, taníttatását biztosító Kőrösi Csoma Sándor-díjat, melyet rendszerint egyszer nyerhet el egy tanuló. Szorgalmával kivívta tanárai értékelését, akik hozzájuttatták a lehetőséghez, hogy a város anyagi és szellemi gazdagjai asztalánál naponta teríttessék számára is. A sors úgy hozta, hogy „megfertőzött” lelkek makacssága következtében a tanítói diplomát a kézdivásárhelyi képzőben kapja meg, ahol szintén felfigyeltek szorgalmára, tudására és állást ajánlottak számára. De Kiss Ferenc ifjú tanítót várta a szűkebb pátria.

Lévita tanító pályáját Maroskeresztúron kezdi, majd Székelyföldvárra s onnan a szórványok szórványába, Brăilába helyezik, hol bár csak egy évet tanít, de ez alatt is felfedezi azon magyar családokat, kiknek gyermekeit a magyar elemi iskolába íratta. Visszatér és a Nyárád mente lesz tanítói pályája helyszíne. Fintaházán, Ákosfalván és Szentgericén tanít. A Nyárád mente kicsiny, színmagyar falvaiban érezte meg és fogalmazta meg a kor parancsát, miszerint: „Elvész az a nép, amely elfelejti kultúráját, és nem vigyáz arra.” Ott vált lévita kántortanítósága mellett nevelővé, kultúrfelelőssé és közügyek intézőjévé. Ott válik „totális pedagógussá”, a „református népoktatás lámpásává”. Magyar irodalomtanári diplomát szerez Kolozsváron, Marosvásárhelyre kerül, de a körülmények folytán megmarad kettős, sőt hármas szórványban tanítónak.

Sok évtizede foglalkoztatja a mezőségi szórvány sorsa. Ötven éven át gyalogolt mezőségi úttalan utakon. Több mint 270 települést ismert, járt be. 147 falu helyzetét mérte fel és írta meg konkrét dokumentumok alapján. Munkájából egy rövid ismertető rész jelent meg Még szólnak a harangok című kötetében. Halála előtt adták ki Budapesten hat kötetnyi könyvének első részét Riadóra szól a harang címmel. A Nyárád mente dalárdáinak és tánccsoportjainak százéves története kéziratban vár kiadásra.

Töretlenül bízott abban, hogy a Mezőség nem „Holt tenger” néven marad fenn a történelemben, hanem jövővel rendelkező forrásként. Szolgálatában nem csak gyerekeket, hanem azok szüleit is tanította megmaradni magyar reformátusnak.

Fáradhatatlan szervező volt.
Kicsiny mezőségi szórványfalvak református híveinek találkozókra, konferenciákra, zarándoklatokra való összegyűjtését vállalta, bevonva ezen alkalmak szervezésébe, levezetésébe lelkipásztorokat, presbitereket. Fiatalok ismerkedését, szórakoztatását, honismereti nevelését s nem utolsósorban családalapításuk elősegítését szolgáló tevékenységeket indított be, tett rendszeressé a Mezőségen. Különös gondja volt a fenti alkalmak megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítására belföldi és külföldi támogatók révén. Még szólni lehetne e vidék nehéz körülmények között élő családjainak hasonló alapokból való karitatív támogatásáról.

Nevéhez haranglábak, templomok összeomlásának megállítása fűződik, testvérgyülekezetek segítségével. Példa erre a Cege községbe olvasztott Göc falu összeomlással fenyegetett kis református temploma. A bozóttengerbe süllyedt templomot a paniti egyházközség anyagi és kétkezi segítségével, valamint a somosdiakkal, a cegeiek és göciek ámulatára emléktemplommá tette.

Sok mindenre erőt adott Kövesdi Kiss Ferencnek az Úr, s hitét, bizodalmát megtartva fáradhatatlanul dolgozott pedagógusként, költőként, szociológusként, református népoktatóként. Hatvankilenc éven keresztül tevékeny presbitere volt egyházának, életével példát mutatott felebarátainak, embertársainak.

Tucatnyi oklevél bizonyítja munkája elismerését, melyek között ott található a legmagasabb református egyházi kitüntetés, a Makkai Sándor-díj, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Díszdoktori oklevele. Ezekkel sosem dicsekedett, sőt még az adományozók kérésének se tett eleget, hogy neve elé írja a dr. címet.

Szerényen élt, csak igazáért küzdött minden szinten. Csendesen távozott, hatalmas űrt és folytatásra méltó örökséget hagyva ránk.


Kovács Zoltán, Népújság (Archívum), 2004. augusztus 25.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

Friss anyagok

Örökségmustra Kolozs megyében - 2. rész

A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretében idén folytattuk Kolozs megye kulturális örökségének feltérképezését és fényképes...

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 14.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. Az Alparéti (Bábolnai) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 13.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Töki (Lozsárdi) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 11.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, együttélés a Borsa völgyében és környékén. Csomafájától a kolozsborsai tanyákig.

feltöltve 3 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro