Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

Repertórium

LEVÉL

Tizenötödik évfolyam, 2010. Advent – Karácsony, 32-33. szám

 • Vetési László: Az Úrnak szolgálunk! p. 1-2.
 • Dézsi Zoltán: Kapubejárat. p. 2
 • Forstenheizler Csilla: Szórványmisszió a Fekete-Körös völgyében. p. 3-5
 • Szilágyi Aladár: Barangolások túlélő emlékeink nyomában az erdélyi Hegyalján az Aranyos völgyében és a Mócvidéken. p.6-15. (Megjelent az Erdélyi Riport Etnosz mellékletében. 20. szám 2010. október 15.)
 • Szilágyi Aladár: Magyar jelen Magyarigenben. p. 15-23. (Megjelent az Erdélyi Riport. Etnosz mellékletében. 22. szám, 2010. november 12.)
 • Puskás György: Egy gyilkos tó. Akik másodszor is meghalnak. p. 24-25. Megjelent a Népújság, 2006. július 28. számában.
 • Vetési László: Bunyaszekszárdi falutalálkozó – falu nélkül. p. 26-29
 • Szórványdíjak a diaszpórában végzett munkáért.
 • Bíró Sándor: Dézsi Zoltán laudációja. p. 30-31.
 • Farkas Ferenc: Vajda Domokos laudációja. p. 32
 • Szolgálatunk krónikája. Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2010. évi munkájáról. p. 33-43.
 • Magyarságunk és egyházaink eseményeinek krónikája p. 44-48.

Tizennegyedik évfolyam, 2009. Advent – Karácsony, 30-31. szám

 • Vetési László: Uram, állíts helyre minket! Sipos Pál születésének 250. évfordulóján. p. 1-2.
 • Ötszáz éve született Kálvin János (1509-1564) p. 3-6.
 • Vetési László: Romok között is jövendő. Utazás Bihar és Arad megye templomromjainál. p. 6-19.
 • Forstenheizler Csilla: Szórványmisszió a Szeben megyei Bürkösön. p. 19-21.
 • Vetési László: Ignácz Rózsa Kolozsváron. Elhangzott Kolozsváron, a Reményik Galériában 2009. szeptember 25-én, p. 22-25.
 • Sándor Boglárka Ágnes: Református templomot avattak a mezőségi Oláhgyéresen. Most már saját templomába járhat az alig 40 fős gyülekezet. p. 25-28.
 • Nagy-Hintós Diana: Kolozsváron adták át idén a református szórványdíjakat. Páll Zoltán lelkipásztor és Tusai Endre presbiter tevékenységét jutalmazták. p. 29-31.
 • Tunyogi Lehel: Tusai Endre laudációja a Földes Károly-díj átvétele alkalmából. p. 31-33.
 • Szőllősi János: Páll Zoltán Gyula laudációja. p. 33-34.
 • Benkei Ildikó: Vasárnapi Iskola – a határokon túl. p. 35.
 • Dvorácsek Ágoston: „Amíg vannak emlékek, addig mi is vagyunk”. Megemlékezés Sipos Pálról, születésének 250. évfordulóján. p. 36-38.
 • Egyházi események krónikája. p. 39-47.
 • Szolgálatunk krónikája – 2009. p. 48-56

Tizenharmadik évfolyam, 2008. Advent-Karácsony, 28-29. szám

 • Les Zoltán (petrilla-lónyai lelkész): Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4-7) p. 1-3.
 • Özv. Kabay Istvánné Földes Ilonka és ifj. Földes Károly: Földes Károlyra emlékeztünk Szatmáron. p. 3-8.
 • Vetési Júlia: Húsz éve húnyt el Katona híres szülötte, Barcsay Jenő festő. p. 9-10.
 • Vetési László: Magyarok Kolozsvár északkeleti gyűrűjében. p. 10-18.
 • Sipos-Vizaknai Balázs-Vetési Júlia: Magyarkályáni templomépítő. Beszélgetés Páll Zoltán lelkipásztorral. p. 18-25.
 • Lestyán Ferenc és Varga E. Árpád nyomán: Adatok Magyarkályánról. p. 26.
 • Vetési Júlia: Kájoni János emlékezete. p. 27-28.
 • Kiss Géza: Zsuk. p. 28-30. (Megjelent a Szabadság, 2008. április 1-i számában)
 • Gr. Markovits Manó: Emlékezés Zsukra. p. 30-32.
 • Vetési Júlia: Tavaszi templomtakarítás Magyarsárdon. p. 33.
 • Szórványmisszió Hunyad megyében. p. 34-36.
 • Gáspár-Barra Réka: Lélekerősítés a szórványban. p. 36-37. (Megjelent a Nyugati Jelen, 2008. július 13.-i számában)
 • Vetési Júlia és a Diaszpóra Alapítvány: Megújult a mezőújlaki templom. p. 38-39.
 • Szász Eszter: Kővár vidékén jártunk. p. 39-40.
 • Sipos-Vizakani Balázs: Czelder – Földes szórványdíjak – tizenhatodszor. p. 41.
 • Bakó Botond: „A búvópatak mélyből tör a magasba”. p. 41-42. (Megjelent a Szabadság, 2008. október 8.-i számában)
 • Zsebe Attila (mihályfalvi lelkész): Vass Árpád nyugalmazott lelkipásztor méltatása. p. 42-44.
 • Gudor Botond (magyarigeni lelkész): Legendi Margit méltatása. p. 44-46.
 • Sipos Szabolcs (szászvárosi lelkipásztor): Szilágyi Endre nyugalmazott szászvárosi lelkipásztor méltatása. p. 47-48.
 • Szolgálatunk krónikája. p. 49-64 p.

Tizenkettedik évfolyam, 2007. Advent-Karácsony, 27. szám

 • Juhász Gyula: Karácsony felé. p. 1
 • Vetési László: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek…” Igehirdetés a vicei iskolai bentlakásavatáson – 2007. október 7-én. p. 1-4.
 • Sipos-Vizaknai Balázs – Vetési Júlia – Vetési László: Gyülekezetlátogatás Szépkenyerűszentmártonban. Beszélgetés Orbán Tiborral, szépkenyerűszentmártoni lelkipásztorral. p. 5-12.
 • Sipos-Vizaknai Balázs: Tizenöt éves a Diaszpóra Alapítvány. Czelder Márton és Földes Károly díjátadás és a Diaszpóra Alapítvány 15 éves évfordulójának megünneplése Kőhalomban 2007. október 16., p. 13-14.
 • Vetési László: Tizenöt év. p. 14-20.
 • Biró Tivadar (plojesti lelkész): Szabó Endre plojesti gondnok méltatása. p. 20-21.
 • Ladányi Sándor (enyedszentkirályi ref. lelkipásztor): Gudor András gyulafehérvári lelkész méltatása. Gudor András lelkipásztor tiszteletére. p. 22-23.
 • Kaszás Mária: Vasárnapi iskola a Fekete-Körös völgyében. p. 24-25.
 • Vetési László: Az építő püspök. p. 26-27.
 • Ercsey Ravasz Ferenc: Az Apostol hazatért. p. 28. (Megjelent a Szabadságban)
 • Hírek. p. 29-30.
 • Szórványmunkánk krónikája. p. 31-39.
 • A 2007. év második felének fontosabb tudományos-dokumentációs feladatai és eredményei. p. 40.

Tizenkettedik évfolyam, 2007. Húsvét-Pünkösd, 25. szám

 • Vetési László: Erdélyi magyar kereszténység, Európa kapujában. p. 1-4.
 • Somfalvi Edit (túrterebesi lelkipásztor): Húsvéti gondolatok (Márk 16, 1-8). p. 5-6.
 • Wass Albert: A bujdosó imája. p. 7.
 • Vetési László: Novoly felé, ahol a Füzes pataka ered. p. 8-12.
 • Vetési Júlia: Az Úristen akarta így, hogy ide jöjjünk. Lelkészi szolgálatban Gyekétől Göcig a Füzes menti tóvidéken. p. 12-19 (Megjelent a Szabadság napilap 2007. február 7-i számában.)
 • Vetési László: Mezőségi búcsú Sütő Andrástól. p. 20-21.
 • Wass Albert: Szentgothárd. p. 22-26.
 • Ötvös József missziói előadó: Egy szórványlelkész nyugdíjba vonult. p. 27-29.
 • Sipos-Vizaknai Balázs és Vetési Júlia: Böjtfőkor a plojesti szórványokban jártunk. p. 29-34.
 • Események egyházunk és magyarságunk életéből. p. 35-36.
 • Szórványmunkánk krónikája. p. 37-46.
 • Diákhumor. A baptisták. p. 47.
 • Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám. p. 48.

Tizenegyedik évfolyam. 2006. Advent-Karácsony, 24. szám

 • Jenei Tamás: Karácsonyi lelkipásztori levél (Jn 1,9-13). p. 1-2.
 • Vetési László: Bánsági misszió. „Isten kezében vagyunk mindenkor”. Utazás süllyedő sorsok és emlékek mélységeiben a bánsági magyarság között. (A teológiai hallgatók naplói és Sipos-Vizaknai Balázs beszámolója alapján.) p. 2-19.
 • Imre István Zoltán: Hetedik szórványtábor Mákófalván. Mákófalva, 2006. augusztus 7-14, p. 20.
 • Zsákai Norbert: Bürkösi misszió. p. 21.
 • Szórványünnepség Siménfalván. p. 21
 • Jakab Imola (siménfalvi lelkész): Mircse György méltatása. p. 22.
 • Jenei Tamás: Hegyi István csíkszeredai lelkipásztor méltatása. p. 23.
 • Vetési László: Szászkúti krónika. p. 24-26.
 • Két levél Szászkútról. p. 26-28.
 • Diákhumor. Az unitáriusokról. p. 28.

Tizenegyedik évfolyam, 2006. Újkenyér-Reformáció, 23. szám

 • Weöres Sándor: Én is. p. 1.
 • Sógor Gyula: Isten épülete és munkatársai vagytok (1 Kor 3,9-17). p. 1-3.
 • Vetési László: A szórványban is pozitív jövőkép kell. Elhangzott Sólyom László Magyar Köztársasági Elnöknél, a 2006. május 4-én szervezett találkozón. p. 3-9.
 • Négyszáz éve hunyt el Bocskai István erdélyi fejedelem. p. 10-11.
 • Vetési László: Barcsay Ábrahám nyomában Alsócsórán. p. 12-14.
 • Sipos-Vizaknai Balázs: Hunyad megyei nyelvsziget – Rákosd. Szolgálni nagy nyelvi romlásban. Beszélgetés Jenei Tamás missziói előadóval. p. 14-15.
 • Sipos-Vizakani Balázs: Isten segítségével élő gyülekezet. Batizán Attila rákosdi lelkész a szolgálatba indulás élményeiről. p. 16-19.
 • Januári-júniusi szolgálatunk képes krónikája. p. 19-22.
 • Fontosabb események egyházunk életéből. p. 22-23.
 • Diákhumor. Adventisták. p. 24.

Tizedik évfolyam, 2005. Advent-Karácsony. 21-22. szám

 • Vetési László: Ne féljetek! Karácsonyi levél., p. 1-2.
 • Wass Albert: Látható az Isten. p. 2.
 • Fazakas Csaba-Árpád: Nyári misszióban a Kis-Küköllő és Nyárád mentén. p. 3-4.
 • Czirjék Katalin: Beszámoló az idei rákosdi misszióról. p. 5.
 • Magyarok nyomában Havasalföldön. Újsághír az indulásról. p. 6.
 • Elekes Lajos: A román államélet magyar gyökerei című írása nyomán. Orsova, Havaselve – egy kis közös történelem. p. 7-9.
 • Nagy Gábor: Amiről már csak a kövek beszélnek. p. 9-11.
 • Szucher Ervin: Magyar prefektusi sors az oltyánok közt. p. 12-15. (Megjelent a Krónika 2005. október 7–9. számában)
 • Vetési László (a teológusok munkanaplója alapján): A Duna mentén, székely keresőben. p. 15-18.
 • Reményik Sándor: Elpártolt liliomszál. p. 18.
 • Szórványszolgálatunk képes krónikája. p. 19-23.
 • Gábor Áron Árpád: Reformációkor Arad megyében jártunk. p. 24-25.
 • Vetési László: Úrnak szolgái mindnyájan. Szórványünnepség Szamosújváron. p. 26-27.
 • Gudor Botond (magyarigeni lelkipásztor): Jánossy László balázsfalvi lelkész méltatása. p. 28-29.
 • Fehér Dániel (feketelaki lelkipásztor): Nagy István méltatása. p. 29-31.
 • Gudor Lajos (dési esperes): Buzgólkodván az Úrnak dolgában. p. 31.
 • Diákdolgozatok humora. Luther és a reformáció. p. 32.

Tizedik évfolyam, 2005. Pünkösd 20. szám

 • Ötvös József: Pünkösd. p. 1-2
 • Máthé Éva: „A nemzet, mely elveszti a lelkét, lakossággá válik”. p. 2-5. (Romániai Magyar Szó, 2005. április 11.)
 • Vetési László: Áldás a szórványnépesség. Jegyzetek a nagyváradi „Áldás, népesség” konferenciára. p. 5-8.
 • József Attila: Istenjárás. p. 8.
 • Orbán Lajos-Vetési László: Istennel és egymással is kell találkozni. Beszélgetés Zsebe Attilával, a mihályfalvi missziós egyházközség lelkipásztorával. p. 9-12.
 • Nyíri Hunor: Teológiai hallgatók hajléktalan misszióban. p. 13-14.
 • Farkas Zsolt: Egy napunk a hajléktalanok között. p. 15.
 • Szórványmunkánk krónikája. Beszámoló a 2005. első negyedévi szórványmunkáról. p. 16-19.
 • Orbán Lajos: Szóljon az ének a Küküllők mentén! p. 19-20.
 • Hírek. p. 24.


Kilencedik évfolyam, 2004. Advent-Karácsony, 18-19. szám

 • Vetési László: Hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Ima egy elnéptelenedett amerikai bányásztelep, Congo volt magyar reformatus templomában. p. 1-3.
 • Vetési László: Itt már csak én vagyok a gyülekezet..., p. 2-3.
 • Ötvös József: A Mezőség szerelmese (Jer 23, 3). p. 3-5.
 • Vetési László: Közös magyar szórványsors Erdélyben, Amerikában. Részletek az amerikai előadásból. p. 5-10.
 • Vetési László: Ünnepi ima augusztus 20-án az amerikai Reménység-tavi találkozón. p. 11.
 • Somogyi Balázs-Vetési László: Segíts egy erdélyi magyar szórványgyülekezetet! p. 12-13.
 • Orbán Lajos: Diák voltam Hollandiában. p. 14.
 • Ötvös József: Mi lesz veled szórványmagyar? p. 15-16.
 • Czirjék Katalin –Sipos-Vizaknai Balázs: Hunyad megye tárt karjai. p. 16-18.
 • Élménybeszámoló a mákófalvi táborról. p. 18-19.
 • Szakács Nagy Ilona (moldvai missziós lelkipásztor): Gyülekezeti találkozó Bákóban. p. 19-20.
 • Les Zoltán (petrilla-lónyai lelkész): A tiszteletes úr, meddig marad? p. 21.
 • Szórványmunkánk krónikája. Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2004. évi tevékenységéről. p. 22-27.
 • Gáspár-Barra Réka: Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadása Rákosdon. A névtelenül nagyot alkotók elismerése. p. 28-29 (Nyugati Jelen, 2004. november 1.)
 • Zsargó János (vajdahunyadi lelkész): Vitéz Sándor méltatása. p. 29-30.
 • Jenei Tamás: Kabai Ferenc méltatása. p. 30-31.
 • Humor. p. 31-32.

Nyolcadik évfolyam, 2003. Advent – Karácsony , 16-17. szám

 • Vetési László: Kicsiny sereg. Az utolsó utáni borosbenedeki magyar. p. 1-5.
 • Palkó Attila (összeáll.): Adatok Borosbenedek múltjához. p. 5-8.
 • Batizán Attila – Les Zoltán: Fiatalok nyári szórványmisszióban. p. 9-12.
 • Farkas Zsolt- Vetséi László: Gyülekezeti felmérés és falumisszió Dél-Biharban. (Lk. 15,4.) p. 13-16.
 • Vetési László: Tíz éves a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíj. A Bábolna üzenete. Elhangzott a felsőtöki szórványtalálkozón 2003. október 4-én. p. 17-21
 • Dézsi Zoltán: Bíró Sándor gyergyószentmiklósi lelkész méltatása. p. 21-22.
 • Lapohos András: Felújítottuk a göci templomot. p. 23-24.
 • Branstetter Sándor: Irányítsd a mi szívünket tefeléd. Elhangzott a szentágotai gyülekezeti ház felszentelésén. p. 25-27.
 • Diákhumor. p. 28.

Hetedik évfolyam, 2002. Pünkösd, 15. szám

 • Cseri Kálmán (Budapest-pasaréti lelkipásztor): Élő reménység. ( Róm 15, 13).
 • Benedek Elek: Reform és forradalom II. rész. In: Magyarok története. p. 3-4.
 • Dr. John R. Rice nyomán: Biblia a családban. Gyakorlati útmutatás a keresztények számára. p. 5
 • Berde Mária: Az én apám. p. 6.
 • Vetési László (besz.): Megtenni mindent, ami a mi dolgunk. Beszélgetés Székely József kolozsvár-alsóvárosi, volt kozárvári missziós lelkésszel II. rész. p. 7-12.
 • Bartalis János: Ha a kosályi fák... p. 13
 • Vetési László: Kicsiny sereg. Emlékek a Sztrigy menti magyarságról. Puy Sándor, puji kisnemes emlékezik. p. 14-19.
 • Borbély Tamás: Páncélcseh magyar maradékai. Templomtető a szél útján,. p. 20-21 (Megjelent a Szabadság, 2002. április 22-i számában)
 • Humor. Iskolások dolgozataiból. p. 22
 • Hírek. p. 22-24.


Hetedik évfolyam 2002. Húsvét, 14. szám

 • Orbán Judit: Húsvét a Tiberias-tengernél. (János 21, 1-14) p. 1-3.
 • Wass Albert: Tavasz-várás. p. 3.
 • Benedek Elek: Reform és forradalom I.rész. In: Magyarok története, p. 4-6.
 • Damjanich János imája: Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra. p. 7.
 • Vetési László (besz.): Megtenni mindent, ami a mi dolgunk. Beszélgetés Székely József kolozsvár-alsóvárosi, volt kozárvári missziós lelkésszel. p. 8-13.
 • Kozárvár. Kőváry László nyomán. p. 13.
 • Búcsú Bálint Tibor írótól. p. 14
 • Bálint Tibor: Zokogó majom (részlet) p. 14-15.
 • Kiss Mária feketelaki földműves asszony imádságai. p. 16.
 • Balázs Katalin: Magára hagyott szórvány. Beszélgetés Árus László moldvai lelkipásztorral. p. 16-18.
 • Vetési László: Krónika. Felfele néző idők. Elhangzott Pusztakamaráson 2002. január 26-án. p. 19-20.
 • Humor. Kisiskolások dolgozataiból: Dávid és Góliát. p. 20-21.
 • Hírek. p. 22-24.

Hatodik évfolyam 2001. Advent, 12. szám

 • Vetési László (besz.): Egymás terhét hordozzátok! Utolsó beszélgetés dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese lelkésznővel. p. 1-4.
 • Gáll Zoltán: Naplórészlet a nyári Kis-Küköllő menti misszióból. p. 5-6.
 • Csatlós Erzsébet Zsófia: Beszélgetés Nagy János és Orbán Edit alpestesi és rákosdi lelkipásztor házaspárral. p. 7-8.
 • Vetési László (összeáll.): Ott a haza, ahol a család. Magyar arcok és sorsok Rămnicu Vâlcean. p. 9-12.
 • Regáti Napló. Naplórészlet a 2001. nyári regáti misszióból. Plojest 2001. július 5-15. p. 12-13.
 • Rămnicu Vâlcea-i naplórészlet. Rămnicu Vâlcea – Craiova – Motru – Târgu Jiu. 2001. július 5-15. p. 13.
 • Vetési László: Jajszó a Mezőségről. Földes Károly születésének 110. évfordulójára. p. 14-17.
 • Földes Károly: Jajszó a pusztuló szórványokból. p. 17-19.
 • Humor. Kisiskolások dolgozataiból. p. 20-21.
 • Hírek. p. 21-24.

Ötödik évfolyam 2001. Húsvét, 11. szám

 • Felházi Zoltán: Békességünk van Istennel. (Róm 5, 15) p. 1-3.
 • Kié a gyülekezetünk? Részlet László Dezső: A gyülekezetünk élete című munkájából. p. 3-4.
 • A pogányság alkonya. Részletek Benedek Elek: Magyarok története című munkájából. p. 5-7.
 • Andreas Gryphius (ford. Szénási Sándor): Húsvét. p. 7.
 • Kun Árpád: Örökkévaló szeretettel szerettelek téged (1 Kor 13, 13) p. 7-8.
 • Bányai László: Bukaresti gyülekezeti képek. p. 8-9.
 • Kun Kriza Ilona: Januári vasárnap a szórványokban. p. 9-10.
 • Szabó Attila: Missziói úton Krajován és Zsilvásáron. p. 10-11.
 • Árus László: Kis levél Moldvából. p. 11-12.
 • Vetési László (beszélgetett és lejegyezte): Egy székely legény hajóra szállt. Beszélgetés a csíkkozmási Gergely Jakabbal. p. 13-15.
 • Vetési László (beszélgetett és lejegyezte): Halló, lelkészi lakás? p. 15-17.
 • Gáspár Etele Tamás: Beszámoló a Füzes menti misszióról. p. 18-19.
 • Dombi Andrásné Páll Eszter: Húsvéti öntözővers a Mezőségről. p. 19.
 • Felháziné Szatmári Klára (beszélgetett): „Régen szép volt…” Húsvét Magyarvistán hajdan és ma. p. 19-20.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. p. 20.
 • Vetési László: Tudománnyal és fegyverrel. Elhangzott Kolozsvárott a Szent Mihály-templomban, a 2001. március 15-i ünnepségen. p. 21-22.
 • Hírek, levelek. p. 22-24.

Negyedik évfolyam 2000. Karácsony, 10. szám

 • Vetési László: Imádság a jászolbölcső mellett. p. 1-2.
 • Adorjáni Zoltán: Az övéi közé jöve…(Jn 1, 11) p. 3-4.
 • Kun Árpád: Hirdetek néktek nagy örömet ! p. 4-5.
 • Vetési László (beszélgetett) – Szekerán Emese (lejegyezte): A háború sem állhat a szolgálat útjába. Beszélgetés Kiss Anatl ómoravicai nyugalmazott lekész, tiszteletbeli espressel. p. 5-9.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. Az ellenreformációtól a vallásszabadságig. p. 10.
 • Bányai László: Bukaresti történetek. Elszáradt falevél lettem. Egy bukaresti asszony vallomása. p. 11-12.
 • Orbán Lajos: Naplórészlet a nyári teológusmisszióból. p. 13.
 • Kun Kriza Ilona: Húsvéti misszió. p. 14-15.
 • Balogh Miklós: Karácsony fénye. p. 16.
 • Orbán Lajos: A mezőségi fiatalnak is van reménysége. Feketelaki beszélgetés Balla Jánossal. p. 16-18.
 • Vetési László: Algyógyi Nyilatkozat, avagy mit ér a szórvány, ha magyar? p. 18-22.
 • Vetési László: Ímhol vagyok, küldj el engem. Elhangzott Medgyesen, a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadásánka ünnepségén. p. 23-25.
 • Ősz Előd: Reformáció Szászföldön. p. 26.
 • Árus László: Levél Moldvából. p. 26-27.
 • Réti Katalin: Hálaadó ünnepség Szabadkán. p. 27-29.
 • Hírek. p. 29-32.

Negyedik évfolyam 2000. Húsvét, 9. szám

 • Bányai László: Uram, emlékezzél meg rólam!Lelkipásztori naplómból. p. 1-2.
 • Vetési László: Búcsú a Mezőség Mózesétől. Elhangzott Nagysármáson, 1999. december 22-én Herman János lelkész temetésén. p. 2-3.
 • Felházi Klára és Felházi Zoltán: Emléktöredékek nagyszüleimről. Giurgiui beszélgetés Stanicané Apostol Borbálával 1999 júliusában. p. 4-5.
 • Kozma Endre: Lesz-e Szentágotán magyar iskola? p. 5.
 • Orbán Lajos: Sírtam édesanyám méhében…p. 6.
 • Vetési László: Nem emlékszem! p. 7-8.
 • Orbán Lajos: Kicsoda az én felebarátom? Befogadtunk egy gyereket. p. 8-9.
 • Kurta Szabolcs: Egy teológus csoport missziós szolgálata. p. 10.
 • Árus László: Rövid beszámoló a moldvai szórványok jelenlegi helyzetéről. p. 10-11.
 • Szabó Attila: Egyetemes imahét Ramnicu Valcean. p. 11-12.
 • Bányai László: A szájharmonikás. p. 13.
 • Diákok humora. p. 13-14.
 • Hírek. p. 15-16.

Harmadik évfolyam 1999. Karácsony, 8. szám

 • Vetési László: A földön békesség. p. 1-2.
 • Baracsi Levente: A borosjenői református gyülekezet rövid története (I.) p. 2-3.
 • Kozma Endre: Szeretetben együtt a gyülekezettel. p. 3-5.
 • Vetési László: Nyolcvan éves a Mezőség apostola. p. 5-7.
 • Makkai Péter: Mit hogy csináljunk… p. 7-8.
 • James M. Phillips (fordította: Orbán Lajos): Az erdélyi magyar reformátusság – amerikai szemmel. p. 9-10.
 • Vetési László: Legerősebb alapunk az egyház. Beszélgetés Sárkány Ferenc főgondnokkal. p. 10-14.
 • Ábrahám Ildikó: Spiritiszta voltam. p. 15-16.
 • Vetési László: Családom az egyház. p. 16.
 • Ifj. Kun Árpád: Az utolsó magyar. p. 17.
 • Varga Zoltán: Kolozsvári teológusok szórványmisszióban. p. 18-19.
 • Imre István Zoltán: Ifjúsági találkozók Királyföldön. p. 20-21.
 • Nagy Tibor: Misszióban Temesváron. p. 21-22.
 • Vetési László: Cselekedjünk jót mindenekkel…Elhangzott a kolozsvár-felsővárosi templomban 1999. november 6-án, a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadásakor. p. 23-25.
 • Benkő Mihály: Légy hív mindhalálig. Pásztor Lajos, mezőörményesi presbiter méltatása. p. 26.
 • Vetési László: Negyvenöt év szolgálat egy gyülekezetben. p. 26-28.
 • Orbán Lajos: Az elszigetelődés – halál? p. 28-29.
 • Jónás az Úr elől hajóra lépett… p. 29-32.

Harmadik évfolyam 1999. Húsvét, 7. szám

 • Vetési László: Ha Krisztus fel nem támadott…p. 1.
 • Ady Endre: A szép Húsvét. p. 2.
 • Id. Kun Árpád: A sírkert. p. 3.
 • Zsindelyné Tüdős Klára: A türelem. p. 4.
 • Vetési László: Eljössz Erdhély, véghe haza. p. 4-5.
 • Bányai László (közli): Krajován is volt eklézsiánk. (Czelder Márton úti emlékei), p. 6.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. A reformáció. p. 7-8.
 • Orbán Lajos: Vár a gyülekezet! p. 9.
 • Orbán Lajos: Fenn a csúcsokon. p. 10.
 • Dandi Margit: Utcagyermek – misszió Kolozsváron. p. 10-11.(Kelemen Zoltán, Kovács Szabolcs, Barabási Endre, Bíró Tivadar, Szabó Attila): Orsovai naplórészlet 1998 nyaráról. p. 11-12.
 • Kérő levél „lélektől lélekig”. p. 12-15.
 • Hírek. p. 15-16.

Második évfolyam 1998. Karácsony – Újév, 6. szám

 • Szabó Attila: Karácsonyi üzenet (Lk 2, 10 – 11) p. 1.
 • Füle Lajos: Hol hát a gyermek? p. 2.
 • Vetési László: Zavaros a Nyárád… p. 2-3
 • Nagy József: Krisztus születése. p. 4.
 • Orbán Lajos és Vetési László (lejegyezték): Mindig Isten kezében voltunk. Dr. Csiha Kálmán püspök amerikai beszélgetése özvegy Babos Mária misszionáriussal. A húsvéti számban megjelent beszélgetés befejező része. p. 4-6.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. A keresztyén egyház élete a középkorban. p. 6-7.
 • Bányai László: A pitesti-i egyház utolsó lelkipásztora. p. 7.
 • Imre István Zoltán: Teológusok a bánsági misszióban. Részletek a Királyhágómelléki Egyházkerületnek készült jelentésből. p. 7-9.
 • Imre István Zoltán: Misszió a „türelem földjén”. p. 9.
 • Orbán Lajos: Petrozsényi napok – azaz beszámoló egy jól sikerült misszióról. p. 10-11.
 • Karsai Tímea: Isten nem hagyja elveszni a zsil-völgyi fiatalságot. p. 11.
 • Vetési László: Az otthonteremtők ünnepe. Czelder – Földes ünnepség – Kolozsvár – Kerekdomb, 1998. november 14. p. 12-14.
 • Juhos János: Terebesi László méltatása. p. 14-15.
 • Geréb Zsolt: Dobai László református lelkész méltatása. p. 15-16.
 • A Babos Sándor Kör szabályzata és munkaterve. p. 16-20.
 • Kristóf Emese: Levelek. p. 21.
 • Levél Ómoldováról. p. 21.
 • Hírek. p. 22-24.

Második évfolyam 1998. Húsvét, 5. szám

 • Dr. Nagy József: Tudom, az én Megváltóm él! (Jób 19, 25 - 27). p. 1.
 • Vetési László: Bizonnyal feltámadott! p.2-3.
 • Id. Kun Árpád: A húsvét időpontja. p. 3-4.
 • Orbán Lajos (a beszélgetést lejegyezte): Köszönjük az emberséget. Beszélgetés Bakos Katalin orvosnővel. p. 5-7.
 • Imre István – Zoltán: Többnyelvű Orsova. p. 7-8.
 • Páll Klára és Orbán Lajos: Két nap egy misszióból. Szórványmissziós krónika Poiesti-en 1996 nyarán. p. 8-11.
 • Orbán Lajos és Vetési László: Csak áldás van minden nehézségen. p. 11-13.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi Kiskáté. Egyháztörténet. p. 14.
 • Hírek. p. 15.
 • Levelek. Özv. Babos Sándorné és Szigethy Béla a „Babos Sándor Kör” munkatársaihoz. p. 16.

Első évfolyam 1997. Karácsony, 4. szám

 • Vetési László: Kisjézus megszületett…p. 1-2.
 • Bányai László: Karácsony van…p. 3
 • Id. Kun Árpád: Karácsony ünneplése. p. 4.
 • Nagy József: A kereszt jele. p. 5.
 • Tóth Lőrincné: Régi Bukarest, régi emlékek. Karácsonyi emlék Bukarestből. p. 6.
 • Gazda József (gyűjtötte): Emlékek a régi Bukarestről. p. 6.
 • Bányai László: Lapok a pitesti-i egyház történetéből. p. 7.
 • Andrásfalvi Sebestyén Ádám: Andrásfalva de szép helyen van… p. 8
 • Székely Andrásné emlékezése (gyűjtötte Gazda József): „Andrásfalva messze van, messze van”. p. 8-9.
 • Püspöklátogatás Andrásfalván (Részlet az 1935. évi Erdélyi Magyar Református Naptárból)
 • A.Sebestyén Ádám: Andrásfalvi emlékek. p. 12-13.
 • Gazda József (gyűjtötte): Székely kálvária. p. 13.
 • Andor Piroska: Andrásfalva – 1997 nyarán. p. 14.
 • Isten veled falum. p. 15.
 • Vetési László: Jól éltünk a magyarokkal. p. 15-16.
 • Vetési László: Megbecsülni a végeket. p. 17-18.
 • Gyöngyösi Csilla: A moldvai misszióról. p. 19.
 • A.L. : Szomorú temetés. p. 19.
 • Jákó Zoltán: Ünnepeink. Úrvacsoravételi alkalmak. Vers a tizenkét tanítványról. Ünnepeink versben. p. 20.
 • Árus László: Tudnivalók anyagi dolgainkról. p. 21.
 • Árus László: Hírek. Beszámoló a moldvai szórványok életéről. p. 21-24.
 • Karácsonyi istentiszteleti rend. p. 24.

Első évfolyam 1997. Pünkösd, 2. szám

 • Csiha Kálmán: A Kárpátokon kívüli területeken, Havasalföldön, Moldvában, Bukovinában és Dobrudzsában élő szeretett testvéreinknek! p. 1-2.
 • Vetési László: Szülőföld – édesanyánk. p. 2-3.
 • Albu Zoltán: Vajon vettetek –e Szentlelket? p. 4-5.
 • Orbán Lajos: Imádság. p. 5.
 • Levelek a Dunáról. Egy székely hajóslegény levelezése szülőfalujával és menyasszonyával. p. 6-11.
 • Templomok p. 12
 • Nagy Endre: Galac, Braila szórványgyülekezetének múltja és jelene. p. 12-16.
 • Varga László: A jehovisták ellen. p. 16-18.
 • Jánossy László: Pünkösdi imádság. p. 19.
 • József Lajos: Reád támaszkodom születésem óta. p. 19-21.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló. p. 21-23.
 • Bányai László (közli): „A ploesti ev. ref. egyházközség története”. p. 24.
 • Mátéfy család levele: „ Nagy szeretettel fogjuk fogadni”. p. 25.
 • Bernáth Elisabeta: Főtétel. Ki benned bízik nem vész el. p. 25.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. p 26.
 • Ünnepeink. p. 26
 • Hírek. p. 27.
 • A regáti misszióra jelentkező teológiai hallgatók névsora. p. 28-29.
 • Címtár. p. 29-30.

Első évfolyam 1997. Húsvét, 2. szám

 • Árus László Csongor: Húsvéti Üzenet. (Zsid. 13, 20-21) p. 1-3.
 • Orbán Lajos: Mennyei édes Atyánk! p. 3
 • Vetési László: Találkozásom Kálvinnal Havasalföldön. p. 4-5.
 • Nagy Endre: Galac, Braila, Konstanca szórványgyülekezeteinek múltja és jelene. p. 6-7.
 • Lazar Rozália Zelma: Levél Ramnicu Valcearól. p. 8.
 • Bányai László: A pitesti dr. Székely Károly testamentuma 1848-ból. p. 9-10.
 • Árus László: Beszámoló a bákói egyházközség életéről. p. 10-11.
 • Vetési László - Berde Szilárd - Nagy János: Beszélgetés a Kárpátokon kívül. p. 12-13.
 • Mátéfi család: Nagyon tisztelt emberek! p. 14.
 • Id. Bántó Bálint: Regáti napló. p. 15.
 • Árus László: A moldvai református misszió kezdetei. Koós Ferenc munkálkodásai. p. 16-17.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi Kiskáté magyar református szórványgyermekek részére. p. 17-18.
 • Új szó, de újra igaz felebarát. p. 18.
 • Hírek. p. 19-20.

Első évfolyam, 1996 Karácsony, 1. szám

 • Csiha Kálmán: A pásztorokkal együtt. (Lk. 2, 8-15. )p. 1-2.
 • Kányádi Sándor: Isten háta mögött. p. 3.
 • Szakács Ilona: Havasalföld visszavár (részlet). Beszámoló a havasalföldi misszióról. p. 4.
 • Páll Klára: Plojesti-i szórványemlékek (részlet). p. 5
 • A havasalföldi misszióban részt vett teológusok névsora. p.6
 • Imre István-Zoltán: Hogyan tovább? p.6
 • A havasalföldi misszió néhány adata. p.6


Felebarát

 

Harmadik évfolyam, 1992. Böjtfő-Húsvét, 1-2. szám

 • Gyetvai Béla: Gyertyák a bácskai éjszakában. p. 1.
 • Adorján Kálmán: Szokás kérdése-e a böjt? p. 3.
 • Húsvétkor. Elmélkedés. p. 4.
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. p. 5-6.
 • Buzogány Dezső: Comenius Ámos János. p. 7-8.
 • Salamon Anikó: Imádság. A gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák című kötetéből. p. 8.
 • Gaál Ferenc: Babos Sándor 90 éves. Egy élet a külmisszió szolgálatában. p. 9-10.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló III. p. 11-13.
 • Fohász. p. 13.
 • Dobri János: Adatok a moldvai protestantizmus történetéhez. p. 14-16.
 • Sógor Csaba: „Elszertült” reformátusok Szászkúton. p. 17-19.
 • Gazda István: Szászkúti múlt és jelen. p. 19-21.
 • Gazda István: Karácsony Moldvában. p. 22-23.
 • „Jába tapodják le a csángó nemzetséget!” Népszámlálás Lészpeden. p. 24-29.
 • Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángómagyarok múltja és jelene. Hatvannyolc csángómagyar népdal. p. 30-33.
 • Albert Gábor: Emelt fővel. Magyar pap a végeken – kisebbség a kisebbségben. (Részletek a szerzőnek a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1983-ban megjelent kötetéből.) p. 34-42.
 • Békássy Zoltán: A reménység egyháza. Helyzetkép 1992 koratavaszán a jugoszláviai református egyházról. p. 43-45.
 • Páll Sándor: És mégis itt maradtam! p. 46-47. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1992. március 6-i számában)
 • Vetési László: Emléksorok egy szórványgondnokról. p. 48.
 • Vidámságok. p. 49.
 • Hírek. p. 50-56.

Második évfolyam, 1991. Reformáció – Karácsony, 5-6. szám

 • Vetési László: Magyarok Nyugat-Európában. p. 1.
 • Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt. p. 2.
 • Bíró-Halmágyi Sámuel: Mindenre van erőm a Krisztusban. p. 2-3.
 • Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. p. 3.
 • Karácsonyi imádság. p. 4. (Részlet Vásárhelyi János imádságoskönyvéből)
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. p. 5-6.
 • Mágler Aranka – Tárkányi István – Kádár József – Réman Jenő – Kiss István – László Miklós: A Dipse és a Lekence völgyében. p. 7-30. (Cserhalom, Kerlés, Árokalja, Cegőtelke, Szászlekence, Vermes, Szászszentgyörgy, Fűzkút, Szentmihály, Lompérd, Harina, Tacs, Galacfalva, Nagyida, Teke, Mezőerked, Szászpéntek, Paszmos)
 • Beke György: A cserhalmi ütközet. p. 31-33.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló II. p. 34-37.
 • Egyed Emese: Könyörgés. p. 37
 • Ifj. Kun Árpád: Magyarkályáni emlékek. p. 38-39.
 • Kóródi Lajos: Hogy ne némuljanak el a harangok. p. 39-41.
 • Goczella Gyula: Miért nincs templom Ferencbányán? p. 42.
 • Vetési László: Jajszó a szórványokból. p. 43-44. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1991. november 29-i számában.)
 • Két vicei karácsonyi kánta. p. 44.
 • Így írtunk mi. Így írt a nyomda. Részletek az elmúlt évtized nagy szerző és sajtóhibáiból. p. 45-46.
 • Hírek. p. 47-55.
 • Olvasói levél. p. 56.

Második évfolyam, 1991. Újkenyér, 4. szám

 • Vetési László: A jerikói úton. p. 1.
 • Péter Miklós: Aratás. p. 1.
 • Péter Miklós: Egy a kenyér. p. 2.
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. (részlet) p. 3-4.
 • Füle Lajos: Csak azt látom. p. 4.
 • Bak Áron – Kis István – László Miklós: A Sajó és a Dipse mentén. (Sajóudvarhely, Magyarberéte, Sajósárvár, p. 5-18.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló I. p. 19-23.
 • Kósa László: Szól a harang. p. 24-26.
 • Zászkaliczky Pál: Szórványkörúton Dél-Erdélyben. p. 27.
 • Vetési László: Gyermekek Jónás története. p. 28-29
 • Hírek. p. 30-39.
 • Olvasói levél. p. 40.


Második évfolyam, 1991. Húsvét – Pünkösd, 2-3. szám

 • Vetési László: Egy éve csendes szolgálatban. p. 1.
 • Vetési László: Jézus útjain. „Én vagyok a király.” (Márk 11, I-II.). „Megáldá őket” (Lukács 24, 50). „Mindnyájan egy akarattal együtt valának” (Cselekedetek 2, 1-7.) p. 2-4.
 • Varró Dezső: Adonáj. p. 4.
 • Bántó Bálint: Erdősi Sylvester János. p. 5
 • Sebestyén Ádám – Nagy Albert – Zöld György – Gáll Mihály – Kiss István: A Nagy-Szamos mentén. (Kismonostorszeg, Csicsómihályfalva, Baca, Retteg, Felőr, Alsóilosva, Várkudu, Csicsókeresztúr, Árpástó, Magyardécse, Mikeháza, Kisbáton, Szentbenedek, Kodor, Déscichegy, Radákszinye) p. 6-20.
 • Medgyes Lajos: Síri dal. p. 16.
 • Bárd Oszkár: Akit kiűznek. p. 17.
 • Péter Miklós – Hegyi János – Kiss István: A Nagy-Szamos forrásvidékén. (Bethlen, Szeszármán, Virágosberek, Kőfarka, Zágra, Magyarnemegye, Óradna, Oláhszentgyörgy, Földra, Néposz, Szalva) p. 21-31.
 • Vetési László: Mit lehet tenni? p. 31-32.
 • Medgyes Lajos: Rabságom oka. (1850. febr.1. Kolozsvár)
 • Vetési László: Kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz. Beszélgetés D. Tőkés László nagyváradi püspökkel. (Folytatás az előző számunkból) p. 33-36.
 • Budai Nagy Antal: Részlet Kós Károly regényéből a szerző metszeteivel. p. 37-38.
 • Kiss István – Sándor Attila: Hétszázötven éve volt a tatárjárás. p. 39-40.
 • Szentlélek Isten! Tompa Mihály „Olajág című imádságoskönyvéből”. p. 40.
 • Urbán Károly: Nemzetiségi problémáink margójára. p. 41 (Megjelent a Kálvinista Szemlében 1991. 4.)
 • Gazda Árpád: Meghúzni a harangokat! p. 42-43. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1991. március 7-8. számában)
 • Orbók Sándor: Hidalmási tudósítás. p. 44.
 • Kocsis Miklós: Kevesek, de nem elveszettek. p. 45.
 • Vidámságok. p. 46.
 • Hírek. p. 47-56.


Második évfolyam, 1991. Böjtfő, 1. szám

 • Vetési László: Miért böjtölök? p. 1.
 • Varró Dezső: Zsoltár. p. 1.
 • Dr. Nagy József: Böjt, amit az Úr kedvel. (Ézsaiás 58, 6-7.) p. 2.
 • Böjtfői ima. A Maradj velem című imakönyvből. p. 2.
 • Zöld György: Miért? p. 3.
 • Bartalis János: Ne bántsatok. p. 4.
 • Ifj. Sebestyén Ádám – Kiss István: Az egyesült Szamos mentén. (Désakna, Alőr, Alsókosály, Kapjon, Szelecske, Kackó, Almásgalgó, Révkolostor, Semesnye, Nagyilonda, Kozárvár, Monostorszeg) p. 5-18.
 • Bárd Oszkár: Megmaradok. p. 14.
 • Bárd Oszkár: Erdély. p. 15.
 • Varró Dezső: Ecce homo. p. 18.
 • Gudor Lajos: Dés városa tegnap, ma és holnap? p. 19-20.
 • Medgyes Lajos: Templomban. p. 20.
 • Vetési László: Kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz! Beszélgetés D. Tőkés László nagyváradi püspökkel. p. 21-24.
 • Berde Mária: Szórványgyermek voltam. p. 25-27.
 • Berde Mária: Boldog vers. p. 25.
 • Berde Mária: Az én apám. p. 26-27.
 • Bajna György: Istennek mindegy, honnan szólsz hozzá. p. 28.
 • Jakab Miklósné: Harang históriák. p. 29-30.
 • Vetési László: Vidámságok. p. 31
 • Id. Hegyi István: Felébreszteni a felelősséget. p. 32.
 • Hírek. p. 33-40.

Első évfolyam, 1990. Karácsony, 5. szám

 • Csiha Emese: Született néktek ma a Megtartó! p. 1.
 • Szilágyi Domokos: Érkezés. p. 1.
 • Kozma Zsolt: A bölcsek öröme (Máté 2, 10-11a) p. 2.
 • Vetési László: Harminc éve hunyt el Vásárhelyi János. p. 3-4.
 • Vetési László: A Füzes menti tóvidéken. p. 5-18.
 • Páll Gyula: Tizennyolc és fél év Kamaráson. p. 18-20.
 • Vetési László: Egy este özv. Sütő Andrásnénál. p. 20-21
 • Sütő András: Barcsay. Beszélgetés Barcsay Jenővel, a világhírű magyar festővel. p. 22.
 • Jenei Tamás: Az őrködők. p. 23.
 • Majos Bálint: Visszanéző. p. 24.
 • Bányai László: Szolgálatom emlékezete. p. 25
 • Vetési László: Tanítónő az éjszakában. Tőkés Istvánné Vass Erzsébet, Tőkés László püspök édesanyja emlékezik szülőföldjére. p. 25-29.
 • Szilágyi Domokos: Karácsony. p. 29.
 • Kabai Ferenc: Szamosújvár. p. 30-31.
 • Vetési László: Gyermekeknek. p. 32-33.
 • Vetési László: Vidámságok. p. 34.
 • Hírek. p. 35-45

Első évfolyam, 1990. Reformáció, 4. szám

 • Vetési László: Én vagyok az Út. p. 1.
 • Ady Endre: Az Úr érkezése. p. 1.
 • Visky János: Jézusi reformáció. p. 2.
 • Életnek Ura és Istene! p. 2.
 • Vetési László: Kálvin. p. 3.
 • Vetési László: Megnősült a fiam…p. 4.
 • Vetési László: Egy szekus mesél. p. 5-6.
 • Reformációi imádság. A Maradj velem című imakönyvből. p. 6.
 • Bányai Ferenc – Rácz Sándor – Trombitás Károly: A Kis-Szamos mentén. (Válaszút, Boncida, Kötelend, Tötör, Esztény, Szarvaskend, Felsőtök, Alsótök, Kisiklód, Nagyiklód, Kecsed, Girolt, Dengeleg, Ormány, Kérő, Vízszilvás, Szamosújvárnémeti, Néma) p. 7-17.
 • Vetési László: „Maradtam !”Beszélgetés idős Bányai Ferenc nyugalmazott kérői lelkésszel. p.18-19.
 • Faluneveink. p. 20-21.
 • Kabai Ferenc: Elnémított templom Németiben. p. 21-22.
 • Fodor Sándor: Kisiklódi nagyvizek. p. 23
 • Vetési László: Esküvői mazsolák. p. 24.
 • Vetési László: Történtek a proletkultos időkből. p. 24.
 • Vidáman Gyermekeknek. p. 25.
 • Hírek. p. 26-32.

Első évfolyam, 1990. Újkenyér, 3. szám

 • Székely József: Én vagyok az élet kenyere! p. 1-2.
 • Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér. p. 1.
 • Dávid Lajos: A kenyerek csodája (Lukács 9, 10 - 17) p. 3-4.
 • Vetési László: Kenyér a szemétben. p. 3-4.
 • Id. Hermán János: Búcsú idős Sütő Andrástól Pusztakamaráson. 1989. január 14.-én. p. 5.
 • Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk. p. 6.
 • Vetési László: Száz éve született Erdély költője, Reményik Sándor. p. 7.
 • Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz. 1918 őszén. p. 7.
 • Id. Bántó Bálint: Károli Gáspár (1529-1591). p. 8.
 • Vetési László: A Borsa és Lóna völgyében. p. 9-17.(Kolozsgyula, Bádok, Kide, Ördögkeresztúr, Kisesküllő, Páncélcseh, Magyarderzse, Szamosköblös, Doboka, Magyarmacskás)
 • Vetési László: Fáj a fejem a dohánytól! p. 18.
 • Jézus az én barátom. p. 19
 • Imádságok, Viccek, Rövid történetek. p. 20-21
 • Hírek. p. 22-26.

Első évfolyam,1990 Pünkösd, 2. szám

 • Vetési László: Jövel Szentlélek Úristen ! p. 1.
 • Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe. p. 2.
 • Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. p. 3
 • Túrmezei Erzsébet: Pünkösdi utakon. p. 4.
 • Vetési László: Bemutatom gyülekezetemet. Bürkös, Szentágota, Hégen, Celina p.5-7.
 • Vetési László: Székelyek Nagysinken. p. 8.
 • Kabay Béla: Sárd. p. 9.
 • Vetési László: Nádaskóród. p. 10.
 • Vetési László: Esős vasárnap. Fejérd. p. 11-12.
 • Vetési László: Csak azok maradnak meg, akiknek bárkájuk az Úr! (1 Mózes 7, 23) p. 13 (Elhangzott Csomafáján 1987. szeptember 27-én, a templomszentelés alkalmával.)
 • Kabay Béla: Csomafája. p. 14
 • Nagy Ödön: A református hitünkkel ellenkező szokások a szórványainkban. p. 15
 • Szépen magyarul rovat. p. 16.
 • Hírek. p. 17-20.

Első évfolyam, 1990 Húsvét, 1. szám

 • Vetési László: Krisztus feltámadott! p. 1
 • A virágvasárnap öt arca. 118. zsoltár. p. 2.
 • Jézus, a zsidók királya. (János 19, 16-22.) p. 2
 • Húsvét hajnalán Jézus feltámadott! (János 20, 19-23; János 24-29.)
 • Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett. p. 3
 • Vetési László: Istennek népe Románújfaluban. p. 4.
 • Levelek a távolból. p. 5.
 • Kannás Lajos (USA): Erdély-ág. p. 5.
 • 42. zsoltár. p. 6.
 • Istenem! p. 6
 • Részletek Makkai Sándor Holttenger című regényéből. p. 7.
 • Beszéljünk szépen magyarul! p. 8.
 • Bünvalló imádság. Az Úr imádsága. Apostoli hitvallás. p. 9
 • „Mikor az Úr Jézus”…, „Könnyes fohász”…, „Krisztus feltámada”…p. 10.
 • Hírek. p. 11-14.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

Friss anyagok

Örökségmustra Kolozs megyében - 2. rész

A Holttenger dokumentációs szórványprogram keretében idén folytattuk Kolozs megye kulturális örökségének feltérképezését és fényképes...

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 14.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. Az Alparéti (Bábolnai) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 13.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Töki (Lozsárdi) völgy. 

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 12.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Lónai völgyben.

feltöltve 3 hónapja

Kolozs megye 11.

Magyar közösségek, építészeti emlékek, együttélés a Borsa völgyében és környékén. Csomafájától a kolozsborsai tanyákig.

feltöltve 3 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro