Alapítva 1991

Kolozsvár, Kül-Magyar utca 1. szám

ERE Igazgatótanácsa, Szórvány Osztály

00-40-264-599800, 00-40-264-592453

szorvany@reformatus.ro

Despre noi

About us

Wir über uns

Wie zijn wij?

 

Főoldal /

Repertórium

LEVÉL

Tizenötödik évfolyam, 2010. Advent – Karácsony, 32-33. szám

 • Vetési László: Az Úrnak szolgálunk! p. 1-2.
 • Dézsi Zoltán: Kapubejárat. p. 2
 • Forstenheizler Csilla: Szórványmisszió a Fekete-Körös völgyében. p. 3-5
 • Szilágyi Aladár: Barangolások túlélő emlékeink nyomában az erdélyi Hegyalján az Aranyos völgyében és a Mócvidéken. p.6-15. (Megjelent az Erdélyi Riport Etnosz mellékletében. 20. szám 2010. október 15.)
 • Szilágyi Aladár: Magyar jelen Magyarigenben. p. 15-23. (Megjelent az Erdélyi Riport. Etnosz mellékletében. 22. szám, 2010. november 12.)
 • Puskás György: Egy gyilkos tó. Akik másodszor is meghalnak. p. 24-25. Megjelent a Népújság, 2006. július 28. számában.
 • Vetési László: Bunyaszekszárdi falutalálkozó – falu nélkül. p. 26-29
 • Szórványdíjak a diaszpórában végzett munkáért.
 • Bíró Sándor: Dézsi Zoltán laudációja. p. 30-31.
 • Farkas Ferenc: Vajda Domokos laudációja. p. 32
 • Szolgálatunk krónikája. Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2010. évi munkájáról. p. 33-43.
 • Magyarságunk és egyházaink eseményeinek krónikája p. 44-48.

Tizennegyedik évfolyam, 2009. Advent – Karácsony, 30-31. szám

 • Vetési László: Uram, állíts helyre minket! Sipos Pál születésének 250. évfordulóján. p. 1-2.
 • Ötszáz éve született Kálvin János (1509-1564) p. 3-6.
 • Vetési László: Romok között is jövendő. Utazás Bihar és Arad megye templomromjainál. p. 6-19.
 • Forstenheizler Csilla: Szórványmisszió a Szeben megyei Bürkösön. p. 19-21.
 • Vetési László: Ignácz Rózsa Kolozsváron. Elhangzott Kolozsváron, a Reményik Galériában 2009. szeptember 25-én, p. 22-25.
 • Sándor Boglárka Ágnes: Református templomot avattak a mezőségi Oláhgyéresen. Most már saját templomába járhat az alig 40 fős gyülekezet. p. 25-28.
 • Nagy-Hintós Diana: Kolozsváron adták át idén a református szórványdíjakat. Páll Zoltán lelkipásztor és Tusai Endre presbiter tevékenységét jutalmazták. p. 29-31.
 • Tunyogi Lehel: Tusai Endre laudációja a Földes Károly-díj átvétele alkalmából. p. 31-33.
 • Szőllősi János: Páll Zoltán Gyula laudációja. p. 33-34.
 • Benkei Ildikó: Vasárnapi Iskola – a határokon túl. p. 35.
 • Dvorácsek Ágoston: „Amíg vannak emlékek, addig mi is vagyunk”. Megemlékezés Sipos Pálról, születésének 250. évfordulóján. p. 36-38.
 • Egyházi események krónikája. p. 39-47.
 • Szolgálatunk krónikája – 2009. p. 48-56

Tizenharmadik évfolyam, 2008. Advent-Karácsony, 28-29. szám

 • Les Zoltán (petrilla-lónyai lelkész): Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4-7) p. 1-3.
 • Özv. Kabay Istvánné Földes Ilonka és ifj. Földes Károly: Földes Károlyra emlékeztünk Szatmáron. p. 3-8.
 • Vetési Júlia: Húsz éve húnyt el Katona híres szülötte, Barcsay Jenő festő. p. 9-10.
 • Vetési László: Magyarok Kolozsvár északkeleti gyűrűjében. p. 10-18.
 • Sipos-Vizaknai Balázs-Vetési Júlia: Magyarkályáni templomépítő. Beszélgetés Páll Zoltán lelkipásztorral. p. 18-25.
 • Lestyán Ferenc és Varga E. Árpád nyomán: Adatok Magyarkályánról. p. 26.
 • Vetési Júlia: Kájoni János emlékezete. p. 27-28.
 • Kiss Géza: Zsuk. p. 28-30. (Megjelent a Szabadság, 2008. április 1-i számában)
 • Gr. Markovits Manó: Emlékezés Zsukra. p. 30-32.
 • Vetési Júlia: Tavaszi templomtakarítás Magyarsárdon. p. 33.
 • Szórványmisszió Hunyad megyében. p. 34-36.
 • Gáspár-Barra Réka: Lélekerősítés a szórványban. p. 36-37. (Megjelent a Nyugati Jelen, 2008. július 13.-i számában)
 • Vetési Júlia és a Diaszpóra Alapítvány: Megújult a mezőújlaki templom. p. 38-39.
 • Szász Eszter: Kővár vidékén jártunk. p. 39-40.
 • Sipos-Vizakani Balázs: Czelder – Földes szórványdíjak – tizenhatodszor. p. 41.
 • Bakó Botond: „A búvópatak mélyből tör a magasba”. p. 41-42. (Megjelent a Szabadság, 2008. október 8.-i számában)
 • Zsebe Attila (mihályfalvi lelkész): Vass Árpád nyugalmazott lelkipásztor méltatása. p. 42-44.
 • Gudor Botond (magyarigeni lelkész): Legendi Margit méltatása. p. 44-46.
 • Sipos Szabolcs (szászvárosi lelkipásztor): Szilágyi Endre nyugalmazott szászvárosi lelkipásztor méltatása. p. 47-48.
 • Szolgálatunk krónikája. p. 49-64 p.

Tizenkettedik évfolyam, 2007. Advent-Karácsony, 27. szám

 • Juhász Gyula: Karácsony felé. p. 1
 • Vetési László: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek…” Igehirdetés a vicei iskolai bentlakásavatáson – 2007. október 7-én. p. 1-4.
 • Sipos-Vizaknai Balázs – Vetési Júlia – Vetési László: Gyülekezetlátogatás Szépkenyerűszentmártonban. Beszélgetés Orbán Tiborral, szépkenyerűszentmártoni lelkipásztorral. p. 5-12.
 • Sipos-Vizaknai Balázs: Tizenöt éves a Diaszpóra Alapítvány. Czelder Márton és Földes Károly díjátadás és a Diaszpóra Alapítvány 15 éves évfordulójának megünneplése Kőhalomban 2007. október 16., p. 13-14.
 • Vetési László: Tizenöt év. p. 14-20.
 • Biró Tivadar (plojesti lelkész): Szabó Endre plojesti gondnok méltatása. p. 20-21.
 • Ladányi Sándor (enyedszentkirályi ref. lelkipásztor): Gudor András gyulafehérvári lelkész méltatása. Gudor András lelkipásztor tiszteletére. p. 22-23.
 • Kaszás Mária: Vasárnapi iskola a Fekete-Körös völgyében. p. 24-25.
 • Vetési László: Az építő püspök. p. 26-27.
 • Ercsey Ravasz Ferenc: Az Apostol hazatért. p. 28. (Megjelent a Szabadságban)
 • Hírek. p. 29-30.
 • Szórványmunkánk krónikája. p. 31-39.
 • A 2007. év második felének fontosabb tudományos-dokumentációs feladatai és eredményei. p. 40.

Tizenkettedik évfolyam, 2007. Húsvét-Pünkösd, 25. szám

 • Vetési László: Erdélyi magyar kereszténység, Európa kapujában. p. 1-4.
 • Somfalvi Edit (túrterebesi lelkipásztor): Húsvéti gondolatok (Márk 16, 1-8). p. 5-6.
 • Wass Albert: A bujdosó imája. p. 7.
 • Vetési László: Novoly felé, ahol a Füzes pataka ered. p. 8-12.
 • Vetési Júlia: Az Úristen akarta így, hogy ide jöjjünk. Lelkészi szolgálatban Gyekétől Göcig a Füzes menti tóvidéken. p. 12-19 (Megjelent a Szabadság napilap 2007. február 7-i számában.)
 • Vetési László: Mezőségi búcsú Sütő Andrástól. p. 20-21.
 • Wass Albert: Szentgothárd. p. 22-26.
 • Ötvös József missziói előadó: Egy szórványlelkész nyugdíjba vonult. p. 27-29.
 • Sipos-Vizaknai Balázs és Vetési Júlia: Böjtfőkor a plojesti szórványokban jártunk. p. 29-34.
 • Események egyházunk és magyarságunk életéből. p. 35-36.
 • Szórványmunkánk krónikája. p. 37-46.
 • Diákhumor. A baptisták. p. 47.
 • Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám. p. 48.

Tizenegyedik évfolyam. 2006. Advent-Karácsony, 24. szám

 • Jenei Tamás: Karácsonyi lelkipásztori levél (Jn 1,9-13). p. 1-2.
 • Vetési László: Bánsági misszió. „Isten kezében vagyunk mindenkor”. Utazás süllyedő sorsok és emlékek mélységeiben a bánsági magyarság között. (A teológiai hallgatók naplói és Sipos-Vizaknai Balázs beszámolója alapján.) p. 2-19.
 • Imre István Zoltán: Hetedik szórványtábor Mákófalván. Mákófalva, 2006. augusztus 7-14, p. 20.
 • Zsákai Norbert: Bürkösi misszió. p. 21.
 • Szórványünnepség Siménfalván. p. 21
 • Jakab Imola (siménfalvi lelkész): Mircse György méltatása. p. 22.
 • Jenei Tamás: Hegyi István csíkszeredai lelkipásztor méltatása. p. 23.
 • Vetési László: Szászkúti krónika. p. 24-26.
 • Két levél Szászkútról. p. 26-28.
 • Diákhumor. Az unitáriusokról. p. 28.

Tizenegyedik évfolyam, 2006. Újkenyér-Reformáció, 23. szám

 • Weöres Sándor: Én is. p. 1.
 • Sógor Gyula: Isten épülete és munkatársai vagytok (1 Kor 3,9-17). p. 1-3.
 • Vetési László: A szórványban is pozitív jövőkép kell. Elhangzott Sólyom László Magyar Köztársasági Elnöknél, a 2006. május 4-én szervezett találkozón. p. 3-9.
 • Négyszáz éve hunyt el Bocskai István erdélyi fejedelem. p. 10-11.
 • Vetési László: Barcsay Ábrahám nyomában Alsócsórán. p. 12-14.
 • Sipos-Vizaknai Balázs: Hunyad megyei nyelvsziget – Rákosd. Szolgálni nagy nyelvi romlásban. Beszélgetés Jenei Tamás missziói előadóval. p. 14-15.
 • Sipos-Vizakani Balázs: Isten segítségével élő gyülekezet. Batizán Attila rákosdi lelkész a szolgálatba indulás élményeiről. p. 16-19.
 • Januári-júniusi szolgálatunk képes krónikája. p. 19-22.
 • Fontosabb események egyházunk életéből. p. 22-23.
 • Diákhumor. Adventisták. p. 24.

Tizedik évfolyam, 2005. Advent-Karácsony. 21-22. szám

 • Vetési László: Ne féljetek! Karácsonyi levél., p. 1-2.
 • Wass Albert: Látható az Isten. p. 2.
 • Fazakas Csaba-Árpád: Nyári misszióban a Kis-Küköllő és Nyárád mentén. p. 3-4.
 • Czirjék Katalin: Beszámoló az idei rákosdi misszióról. p. 5.
 • Magyarok nyomában Havasalföldön. Újsághír az indulásról. p. 6.
 • Elekes Lajos: A román államélet magyar gyökerei című írása nyomán. Orsova, Havaselve – egy kis közös történelem. p. 7-9.
 • Nagy Gábor: Amiről már csak a kövek beszélnek. p. 9-11.
 • Szucher Ervin: Magyar prefektusi sors az oltyánok közt. p. 12-15. (Megjelent a Krónika 2005. október 7–9. számában)
 • Vetési László (a teológusok munkanaplója alapján): A Duna mentén, székely keresőben. p. 15-18.
 • Reményik Sándor: Elpártolt liliomszál. p. 18.
 • Szórványszolgálatunk képes krónikája. p. 19-23.
 • Gábor Áron Árpád: Reformációkor Arad megyében jártunk. p. 24-25.
 • Vetési László: Úrnak szolgái mindnyájan. Szórványünnepség Szamosújváron. p. 26-27.
 • Gudor Botond (magyarigeni lelkipásztor): Jánossy László balázsfalvi lelkész méltatása. p. 28-29.
 • Fehér Dániel (feketelaki lelkipásztor): Nagy István méltatása. p. 29-31.
 • Gudor Lajos (dési esperes): Buzgólkodván az Úrnak dolgában. p. 31.
 • Diákdolgozatok humora. Luther és a reformáció. p. 32.

Tizedik évfolyam, 2005. Pünkösd 20. szám

 • Ötvös József: Pünkösd. p. 1-2
 • Máthé Éva: „A nemzet, mely elveszti a lelkét, lakossággá válik”. p. 2-5. (Romániai Magyar Szó, 2005. április 11.)
 • Vetési László: Áldás a szórványnépesség. Jegyzetek a nagyváradi „Áldás, népesség” konferenciára. p. 5-8.
 • József Attila: Istenjárás. p. 8.
 • Orbán Lajos-Vetési László: Istennel és egymással is kell találkozni. Beszélgetés Zsebe Attilával, a mihályfalvi missziós egyházközség lelkipásztorával. p. 9-12.
 • Nyíri Hunor: Teológiai hallgatók hajléktalan misszióban. p. 13-14.
 • Farkas Zsolt: Egy napunk a hajléktalanok között. p. 15.
 • Szórványmunkánk krónikája. Beszámoló a 2005. első negyedévi szórványmunkáról. p. 16-19.
 • Orbán Lajos: Szóljon az ének a Küküllők mentén! p. 19-20.
 • Hírek. p. 24.


Kilencedik évfolyam, 2004. Advent-Karácsony, 18-19. szám

 • Vetési László: Hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Ima egy elnéptelenedett amerikai bányásztelep, Congo volt magyar reformatus templomában. p. 1-3.
 • Vetési László: Itt már csak én vagyok a gyülekezet..., p. 2-3.
 • Ötvös József: A Mezőség szerelmese (Jer 23, 3). p. 3-5.
 • Vetési László: Közös magyar szórványsors Erdélyben, Amerikában. Részletek az amerikai előadásból. p. 5-10.
 • Vetési László: Ünnepi ima augusztus 20-án az amerikai Reménység-tavi találkozón. p. 11.
 • Somogyi Balázs-Vetési László: Segíts egy erdélyi magyar szórványgyülekezetet! p. 12-13.
 • Orbán Lajos: Diák voltam Hollandiában. p. 14.
 • Ötvös József: Mi lesz veled szórványmagyar? p. 15-16.
 • Czirjék Katalin –Sipos-Vizaknai Balázs: Hunyad megye tárt karjai. p. 16-18.
 • Élménybeszámoló a mákófalvi táborról. p. 18-19.
 • Szakács Nagy Ilona (moldvai missziós lelkipásztor): Gyülekezeti találkozó Bákóban. p. 19-20.
 • Les Zoltán (petrilla-lónyai lelkész): A tiszteletes úr, meddig marad? p. 21.
 • Szórványmunkánk krónikája. Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2004. évi tevékenységéről. p. 22-27.
 • Gáspár-Barra Réka: Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadása Rákosdon. A névtelenül nagyot alkotók elismerése. p. 28-29 (Nyugati Jelen, 2004. november 1.)
 • Zsargó János (vajdahunyadi lelkész): Vitéz Sándor méltatása. p. 29-30.
 • Jenei Tamás: Kabai Ferenc méltatása. p. 30-31.
 • Humor. p. 31-32.

Nyolcadik évfolyam, 2003. Advent – Karácsony , 16-17. szám

 • Vetési László: Kicsiny sereg. Az utolsó utáni borosbenedeki magyar. p. 1-5.
 • Palkó Attila (összeáll.): Adatok Borosbenedek múltjához. p. 5-8.
 • Batizán Attila – Les Zoltán: Fiatalok nyári szórványmisszióban. p. 9-12.
 • Farkas Zsolt- Vetséi László: Gyülekezeti felmérés és falumisszió Dél-Biharban. (Lk. 15,4.) p. 13-16.
 • Vetési László: Tíz éves a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíj. A Bábolna üzenete. Elhangzott a felsőtöki szórványtalálkozón 2003. október 4-én. p. 17-21
 • Dézsi Zoltán: Bíró Sándor gyergyószentmiklósi lelkész méltatása. p. 21-22.
 • Lapohos András: Felújítottuk a göci templomot. p. 23-24.
 • Branstetter Sándor: Irányítsd a mi szívünket tefeléd. Elhangzott a szentágotai gyülekezeti ház felszentelésén. p. 25-27.
 • Diákhumor. p. 28.

Hetedik évfolyam, 2002. Pünkösd, 15. szám

 • Cseri Kálmán (Budapest-pasaréti lelkipásztor): Élő reménység. ( Róm 15, 13).
 • Benedek Elek: Reform és forradalom II. rész. In: Magyarok története. p. 3-4.
 • Dr. John R. Rice nyomán: Biblia a családban. Gyakorlati útmutatás a keresztények számára. p. 5
 • Berde Mária: Az én apám. p. 6.
 • Vetési László (besz.): Megtenni mindent, ami a mi dolgunk. Beszélgetés Székely József kolozsvár-alsóvárosi, volt kozárvári missziós lelkésszel II. rész. p. 7-12.
 • Bartalis János: Ha a kosályi fák... p. 13
 • Vetési László: Kicsiny sereg. Emlékek a Sztrigy menti magyarságról. Puy Sándor, puji kisnemes emlékezik. p. 14-19.
 • Borbély Tamás: Páncélcseh magyar maradékai. Templomtető a szél útján,. p. 20-21 (Megjelent a Szabadság, 2002. április 22-i számában)
 • Humor. Iskolások dolgozataiból. p. 22
 • Hírek. p. 22-24.


Hetedik évfolyam 2002. Húsvét, 14. szám

 • Orbán Judit: Húsvét a Tiberias-tengernél. (János 21, 1-14) p. 1-3.
 • Wass Albert: Tavasz-várás. p. 3.
 • Benedek Elek: Reform és forradalom I.rész. In: Magyarok története, p. 4-6.
 • Damjanich János imája: Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra. p. 7.
 • Vetési László (besz.): Megtenni mindent, ami a mi dolgunk. Beszélgetés Székely József kolozsvár-alsóvárosi, volt kozárvári missziós lelkésszel. p. 8-13.
 • Kozárvár. Kőváry László nyomán. p. 13.
 • Búcsú Bálint Tibor írótól. p. 14
 • Bálint Tibor: Zokogó majom (részlet) p. 14-15.
 • Kiss Mária feketelaki földműves asszony imádságai. p. 16.
 • Balázs Katalin: Magára hagyott szórvány. Beszélgetés Árus László moldvai lelkipásztorral. p. 16-18.
 • Vetési László: Krónika. Felfele néző idők. Elhangzott Pusztakamaráson 2002. január 26-án. p. 19-20.
 • Humor. Kisiskolások dolgozataiból: Dávid és Góliát. p. 20-21.
 • Hírek. p. 22-24.

Hatodik évfolyam 2001. Advent, 12. szám

 • Vetési László (besz.): Egymás terhét hordozzátok! Utolsó beszélgetés dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese lelkésznővel. p. 1-4.
 • Gáll Zoltán: Naplórészlet a nyári Kis-Küköllő menti misszióból. p. 5-6.
 • Csatlós Erzsébet Zsófia: Beszélgetés Nagy János és Orbán Edit alpestesi és rákosdi lelkipásztor házaspárral. p. 7-8.
 • Vetési László (összeáll.): Ott a haza, ahol a család. Magyar arcok és sorsok Rămnicu Vâlcean. p. 9-12.
 • Regáti Napló. Naplórészlet a 2001. nyári regáti misszióból. Plojest 2001. július 5-15. p. 12-13.
 • Rămnicu Vâlcea-i naplórészlet. Rămnicu Vâlcea – Craiova – Motru – Târgu Jiu. 2001. július 5-15. p. 13.
 • Vetési László: Jajszó a Mezőségről. Földes Károly születésének 110. évfordulójára. p. 14-17.
 • Földes Károly: Jajszó a pusztuló szórványokból. p. 17-19.
 • Humor. Kisiskolások dolgozataiból. p. 20-21.
 • Hírek. p. 21-24.

Ötödik évfolyam 2001. Húsvét, 11. szám

 • Felházi Zoltán: Békességünk van Istennel. (Róm 5, 15) p. 1-3.
 • Kié a gyülekezetünk? Részlet László Dezső: A gyülekezetünk élete című munkájából. p. 3-4.
 • A pogányság alkonya. Részletek Benedek Elek: Magyarok története című munkájából. p. 5-7.
 • Andreas Gryphius (ford. Szénási Sándor): Húsvét. p. 7.
 • Kun Árpád: Örökkévaló szeretettel szerettelek téged (1 Kor 13, 13) p. 7-8.
 • Bányai László: Bukaresti gyülekezeti képek. p. 8-9.
 • Kun Kriza Ilona: Januári vasárnap a szórványokban. p. 9-10.
 • Szabó Attila: Missziói úton Krajován és Zsilvásáron. p. 10-11.
 • Árus László: Kis levél Moldvából. p. 11-12.
 • Vetési László (beszélgetett és lejegyezte): Egy székely legény hajóra szállt. Beszélgetés a csíkkozmási Gergely Jakabbal. p. 13-15.
 • Vetési László (beszélgetett és lejegyezte): Halló, lelkészi lakás? p. 15-17.
 • Gáspár Etele Tamás: Beszámoló a Füzes menti misszióról. p. 18-19.
 • Dombi Andrásné Páll Eszter: Húsvéti öntözővers a Mezőségről. p. 19.
 • Felháziné Szatmári Klára (beszélgetett): „Régen szép volt…” Húsvét Magyarvistán hajdan és ma. p. 19-20.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. p. 20.
 • Vetési László: Tudománnyal és fegyverrel. Elhangzott Kolozsvárott a Szent Mihály-templomban, a 2001. március 15-i ünnepségen. p. 21-22.
 • Hírek, levelek. p. 22-24.

Negyedik évfolyam 2000. Karácsony, 10. szám

 • Vetési László: Imádság a jászolbölcső mellett. p. 1-2.
 • Adorjáni Zoltán: Az övéi közé jöve…(Jn 1, 11) p. 3-4.
 • Kun Árpád: Hirdetek néktek nagy örömet ! p. 4-5.
 • Vetési László (beszélgetett) – Szekerán Emese (lejegyezte): A háború sem állhat a szolgálat útjába. Beszélgetés Kiss Anatl ómoravicai nyugalmazott lekész, tiszteletbeli espressel. p. 5-9.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. Az ellenreformációtól a vallásszabadságig. p. 10.
 • Bányai László: Bukaresti történetek. Elszáradt falevél lettem. Egy bukaresti asszony vallomása. p. 11-12.
 • Orbán Lajos: Naplórészlet a nyári teológusmisszióból. p. 13.
 • Kun Kriza Ilona: Húsvéti misszió. p. 14-15.
 • Balogh Miklós: Karácsony fénye. p. 16.
 • Orbán Lajos: A mezőségi fiatalnak is van reménysége. Feketelaki beszélgetés Balla Jánossal. p. 16-18.
 • Vetési László: Algyógyi Nyilatkozat, avagy mit ér a szórvány, ha magyar? p. 18-22.
 • Vetési László: Ímhol vagyok, küldj el engem. Elhangzott Medgyesen, a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadásánka ünnepségén. p. 23-25.
 • Ősz Előd: Reformáció Szászföldön. p. 26.
 • Árus László: Levél Moldvából. p. 26-27.
 • Réti Katalin: Hálaadó ünnepség Szabadkán. p. 27-29.
 • Hírek. p. 29-32.

Negyedik évfolyam 2000. Húsvét, 9. szám

 • Bányai László: Uram, emlékezzél meg rólam!Lelkipásztori naplómból. p. 1-2.
 • Vetési László: Búcsú a Mezőség Mózesétől. Elhangzott Nagysármáson, 1999. december 22-én Herman János lelkész temetésén. p. 2-3.
 • Felházi Klára és Felházi Zoltán: Emléktöredékek nagyszüleimről. Giurgiui beszélgetés Stanicané Apostol Borbálával 1999 júliusában. p. 4-5.
 • Kozma Endre: Lesz-e Szentágotán magyar iskola? p. 5.
 • Orbán Lajos: Sírtam édesanyám méhében…p. 6.
 • Vetési László: Nem emlékszem! p. 7-8.
 • Orbán Lajos: Kicsoda az én felebarátom? Befogadtunk egy gyereket. p. 8-9.
 • Kurta Szabolcs: Egy teológus csoport missziós szolgálata. p. 10.
 • Árus László: Rövid beszámoló a moldvai szórványok jelenlegi helyzetéről. p. 10-11.
 • Szabó Attila: Egyetemes imahét Ramnicu Valcean. p. 11-12.
 • Bányai László: A szájharmonikás. p. 13.
 • Diákok humora. p. 13-14.
 • Hírek. p. 15-16.

Harmadik évfolyam 1999. Karácsony, 8. szám

 • Vetési László: A földön békesség. p. 1-2.
 • Baracsi Levente: A borosjenői református gyülekezet rövid története (I.) p. 2-3.
 • Kozma Endre: Szeretetben együtt a gyülekezettel. p. 3-5.
 • Vetési László: Nyolcvan éves a Mezőség apostola. p. 5-7.
 • Makkai Péter: Mit hogy csináljunk… p. 7-8.
 • James M. Phillips (fordította: Orbán Lajos): Az erdélyi magyar reformátusság – amerikai szemmel. p. 9-10.
 • Vetési László: Legerősebb alapunk az egyház. Beszélgetés Sárkány Ferenc főgondnokkal. p. 10-14.
 • Ábrahám Ildikó: Spiritiszta voltam. p. 15-16.
 • Vetési László: Családom az egyház. p. 16.
 • Ifj. Kun Árpád: Az utolsó magyar. p. 17.
 • Varga Zoltán: Kolozsvári teológusok szórványmisszióban. p. 18-19.
 • Imre István Zoltán: Ifjúsági találkozók Királyföldön. p. 20-21.
 • Nagy Tibor: Misszióban Temesváron. p. 21-22.
 • Vetési László: Cselekedjünk jót mindenekkel…Elhangzott a kolozsvár-felsővárosi templomban 1999. november 6-án, a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjak átadásakor. p. 23-25.
 • Benkő Mihály: Légy hív mindhalálig. Pásztor Lajos, mezőörményesi presbiter méltatása. p. 26.
 • Vetési László: Negyvenöt év szolgálat egy gyülekezetben. p. 26-28.
 • Orbán Lajos: Az elszigetelődés – halál? p. 28-29.
 • Jónás az Úr elől hajóra lépett… p. 29-32.

Harmadik évfolyam 1999. Húsvét, 7. szám

 • Vetési László: Ha Krisztus fel nem támadott…p. 1.
 • Ady Endre: A szép Húsvét. p. 2.
 • Id. Kun Árpád: A sírkert. p. 3.
 • Zsindelyné Tüdős Klára: A türelem. p. 4.
 • Vetési László: Eljössz Erdhély, véghe haza. p. 4-5.
 • Bányai László (közli): Krajován is volt eklézsiánk. (Czelder Márton úti emlékei), p. 6.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. A reformáció. p. 7-8.
 • Orbán Lajos: Vár a gyülekezet! p. 9.
 • Orbán Lajos: Fenn a csúcsokon. p. 10.
 • Dandi Margit: Utcagyermek – misszió Kolozsváron. p. 10-11.(Kelemen Zoltán, Kovács Szabolcs, Barabási Endre, Bíró Tivadar, Szabó Attila): Orsovai naplórészlet 1998 nyaráról. p. 11-12.
 • Kérő levél „lélektől lélekig”. p. 12-15.
 • Hírek. p. 15-16.

Második évfolyam 1998. Karácsony – Újév, 6. szám

 • Szabó Attila: Karácsonyi üzenet (Lk 2, 10 – 11) p. 1.
 • Füle Lajos: Hol hát a gyermek? p. 2.
 • Vetési László: Zavaros a Nyárád… p. 2-3
 • Nagy József: Krisztus születése. p. 4.
 • Orbán Lajos és Vetési László (lejegyezték): Mindig Isten kezében voltunk. Dr. Csiha Kálmán püspök amerikai beszélgetése özvegy Babos Mária misszionáriussal. A húsvéti számban megjelent beszélgetés befejező része. p. 4-6.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. A keresztyén egyház élete a középkorban. p. 6-7.
 • Bányai László: A pitesti-i egyház utolsó lelkipásztora. p. 7.
 • Imre István Zoltán: Teológusok a bánsági misszióban. Részletek a Királyhágómelléki Egyházkerületnek készült jelentésből. p. 7-9.
 • Imre István Zoltán: Misszió a „türelem földjén”. p. 9.
 • Orbán Lajos: Petrozsényi napok – azaz beszámoló egy jól sikerült misszióról. p. 10-11.
 • Karsai Tímea: Isten nem hagyja elveszni a zsil-völgyi fiatalságot. p. 11.
 • Vetési László: Az otthonteremtők ünnepe. Czelder – Földes ünnepség – Kolozsvár – Kerekdomb, 1998. november 14. p. 12-14.
 • Juhos János: Terebesi László méltatása. p. 14-15.
 • Geréb Zsolt: Dobai László református lelkész méltatása. p. 15-16.
 • A Babos Sándor Kör szabályzata és munkaterve. p. 16-20.
 • Kristóf Emese: Levelek. p. 21.
 • Levél Ómoldováról. p. 21.
 • Hírek. p. 22-24.

Második évfolyam 1998. Húsvét, 5. szám

 • Dr. Nagy József: Tudom, az én Megváltóm él! (Jób 19, 25 - 27). p. 1.
 • Vetési László: Bizonnyal feltámadott! p.2-3.
 • Id. Kun Árpád: A húsvét időpontja. p. 3-4.
 • Orbán Lajos (a beszélgetést lejegyezte): Köszönjük az emberséget. Beszélgetés Bakos Katalin orvosnővel. p. 5-7.
 • Imre István – Zoltán: Többnyelvű Orsova. p. 7-8.
 • Páll Klára és Orbán Lajos: Két nap egy misszióból. Szórványmissziós krónika Poiesti-en 1996 nyarán. p. 8-11.
 • Orbán Lajos és Vetési László: Csak áldás van minden nehézségen. p. 11-13.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi Kiskáté. Egyháztörténet. p. 14.
 • Hírek. p. 15.
 • Levelek. Özv. Babos Sándorné és Szigethy Béla a „Babos Sándor Kör” munkatársaihoz. p. 16.

Első évfolyam 1997. Karácsony, 4. szám

 • Vetési László: Kisjézus megszületett…p. 1-2.
 • Bányai László: Karácsony van…p. 3
 • Id. Kun Árpád: Karácsony ünneplése. p. 4.
 • Nagy József: A kereszt jele. p. 5.
 • Tóth Lőrincné: Régi Bukarest, régi emlékek. Karácsonyi emlék Bukarestből. p. 6.
 • Gazda József (gyűjtötte): Emlékek a régi Bukarestről. p. 6.
 • Bányai László: Lapok a pitesti-i egyház történetéből. p. 7.
 • Andrásfalvi Sebestyén Ádám: Andrásfalva de szép helyen van… p. 8
 • Székely Andrásné emlékezése (gyűjtötte Gazda József): „Andrásfalva messze van, messze van”. p. 8-9.
 • Püspöklátogatás Andrásfalván (Részlet az 1935. évi Erdélyi Magyar Református Naptárból)
 • A.Sebestyén Ádám: Andrásfalvi emlékek. p. 12-13.
 • Gazda József (gyűjtötte): Székely kálvária. p. 13.
 • Andor Piroska: Andrásfalva – 1997 nyarán. p. 14.
 • Isten veled falum. p. 15.
 • Vetési László: Jól éltünk a magyarokkal. p. 15-16.
 • Vetési László: Megbecsülni a végeket. p. 17-18.
 • Gyöngyösi Csilla: A moldvai misszióról. p. 19.
 • A.L. : Szomorú temetés. p. 19.
 • Jákó Zoltán: Ünnepeink. Úrvacsoravételi alkalmak. Vers a tizenkét tanítványról. Ünnepeink versben. p. 20.
 • Árus László: Tudnivalók anyagi dolgainkról. p. 21.
 • Árus László: Hírek. Beszámoló a moldvai szórványok életéről. p. 21-24.
 • Karácsonyi istentiszteleti rend. p. 24.

Első évfolyam 1997. Pünkösd, 2. szám

 • Csiha Kálmán: A Kárpátokon kívüli területeken, Havasalföldön, Moldvában, Bukovinában és Dobrudzsában élő szeretett testvéreinknek! p. 1-2.
 • Vetési László: Szülőföld – édesanyánk. p. 2-3.
 • Albu Zoltán: Vajon vettetek –e Szentlelket? p. 4-5.
 • Orbán Lajos: Imádság. p. 5.
 • Levelek a Dunáról. Egy székely hajóslegény levelezése szülőfalujával és menyasszonyával. p. 6-11.
 • Templomok p. 12
 • Nagy Endre: Galac, Braila szórványgyülekezetének múltja és jelene. p. 12-16.
 • Varga László: A jehovisták ellen. p. 16-18.
 • Jánossy László: Pünkösdi imádság. p. 19.
 • József Lajos: Reád támaszkodom születésem óta. p. 19-21.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló. p. 21-23.
 • Bányai László (közli): „A ploesti ev. ref. egyházközség története”. p. 24.
 • Mátéfy család levele: „ Nagy szeretettel fogjuk fogadni”. p. 25.
 • Bernáth Elisabeta: Főtétel. Ki benned bízik nem vész el. p. 25.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi kiskáté. p 26.
 • Ünnepeink. p. 26
 • Hírek. p. 27.
 • A regáti misszióra jelentkező teológiai hallgatók névsora. p. 28-29.
 • Címtár. p. 29-30.

Első évfolyam 1997. Húsvét, 2. szám

 • Árus László Csongor: Húsvéti Üzenet. (Zsid. 13, 20-21) p. 1-3.
 • Orbán Lajos: Mennyei édes Atyánk! p. 3
 • Vetési László: Találkozásom Kálvinnal Havasalföldön. p. 4-5.
 • Nagy Endre: Galac, Braila, Konstanca szórványgyülekezeteinek múltja és jelene. p. 6-7.
 • Lazar Rozália Zelma: Levél Ramnicu Valcearól. p. 8.
 • Bányai László: A pitesti dr. Székely Károly testamentuma 1848-ból. p. 9-10.
 • Árus László: Beszámoló a bákói egyházközség életéről. p. 10-11.
 • Vetési László - Berde Szilárd - Nagy János: Beszélgetés a Kárpátokon kívül. p. 12-13.
 • Mátéfi család: Nagyon tisztelt emberek! p. 14.
 • Id. Bántó Bálint: Regáti napló. p. 15.
 • Árus László: A moldvai református misszió kezdetei. Koós Ferenc munkálkodásai. p. 16-17.
 • Jákó Zoltán: Konfirmációi Kiskáté magyar református szórványgyermekek részére. p. 17-18.
 • Új szó, de újra igaz felebarát. p. 18.
 • Hírek. p. 19-20.

Első évfolyam, 1996 Karácsony, 1. szám

 • Csiha Kálmán: A pásztorokkal együtt. (Lk. 2, 8-15. )p. 1-2.
 • Kányádi Sándor: Isten háta mögött. p. 3.
 • Szakács Ilona: Havasalföld visszavár (részlet). Beszámoló a havasalföldi misszióról. p. 4.
 • Páll Klára: Plojesti-i szórványemlékek (részlet). p. 5
 • A havasalföldi misszióban részt vett teológusok névsora. p.6
 • Imre István-Zoltán: Hogyan tovább? p.6
 • A havasalföldi misszió néhány adata. p.6


Felebarát

 

Harmadik évfolyam, 1992. Böjtfő-Húsvét, 1-2. szám

 • Gyetvai Béla: Gyertyák a bácskai éjszakában. p. 1.
 • Adorján Kálmán: Szokás kérdése-e a böjt? p. 3.
 • Húsvétkor. Elmélkedés. p. 4.
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. p. 5-6.
 • Buzogány Dezső: Comenius Ámos János. p. 7-8.
 • Salamon Anikó: Imádság. A gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák című kötetéből. p. 8.
 • Gaál Ferenc: Babos Sándor 90 éves. Egy élet a külmisszió szolgálatában. p. 9-10.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló III. p. 11-13.
 • Fohász. p. 13.
 • Dobri János: Adatok a moldvai protestantizmus történetéhez. p. 14-16.
 • Sógor Csaba: „Elszertült” reformátusok Szászkúton. p. 17-19.
 • Gazda István: Szászkúti múlt és jelen. p. 19-21.
 • Gazda István: Karácsony Moldvában. p. 22-23.
 • „Jába tapodják le a csángó nemzetséget!” Népszámlálás Lészpeden. p. 24-29.
 • Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángómagyarok múltja és jelene. Hatvannyolc csángómagyar népdal. p. 30-33.
 • Albert Gábor: Emelt fővel. Magyar pap a végeken – kisebbség a kisebbségben. (Részletek a szerzőnek a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1983-ban megjelent kötetéből.) p. 34-42.
 • Békássy Zoltán: A reménység egyháza. Helyzetkép 1992 koratavaszán a jugoszláviai református egyházról. p. 43-45.
 • Páll Sándor: És mégis itt maradtam! p. 46-47. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1992. március 6-i számában)
 • Vetési László: Emléksorok egy szórványgondnokról. p. 48.
 • Vidámságok. p. 49.
 • Hírek. p. 50-56.

Második évfolyam, 1991. Reformáció – Karácsony, 5-6. szám

 • Vetési László: Magyarok Nyugat-Európában. p. 1.
 • Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt. p. 2.
 • Bíró-Halmágyi Sámuel: Mindenre van erőm a Krisztusban. p. 2-3.
 • Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. p. 3.
 • Karácsonyi imádság. p. 4. (Részlet Vásárhelyi János imádságoskönyvéből)
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. p. 5-6.
 • Mágler Aranka – Tárkányi István – Kádár József – Réman Jenő – Kiss István – László Miklós: A Dipse és a Lekence völgyében. p. 7-30. (Cserhalom, Kerlés, Árokalja, Cegőtelke, Szászlekence, Vermes, Szászszentgyörgy, Fűzkút, Szentmihály, Lompérd, Harina, Tacs, Galacfalva, Nagyida, Teke, Mezőerked, Szászpéntek, Paszmos)
 • Beke György: A cserhalmi ütközet. p. 31-33.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló II. p. 34-37.
 • Egyed Emese: Könyörgés. p. 37
 • Ifj. Kun Árpád: Magyarkályáni emlékek. p. 38-39.
 • Kóródi Lajos: Hogy ne némuljanak el a harangok. p. 39-41.
 • Goczella Gyula: Miért nincs templom Ferencbányán? p. 42.
 • Vetési László: Jajszó a szórványokból. p. 43-44. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1991. november 29-i számában.)
 • Két vicei karácsonyi kánta. p. 44.
 • Így írtunk mi. Így írt a nyomda. Részletek az elmúlt évtized nagy szerző és sajtóhibáiból. p. 45-46.
 • Hírek. p. 47-55.
 • Olvasói levél. p. 56.

Második évfolyam, 1991. Újkenyér, 4. szám

 • Vetési László: A jerikói úton. p. 1.
 • Péter Miklós: Aratás. p. 1.
 • Péter Miklós: Egy a kenyér. p. 2.
 • László Dezső: Az erdélyi református egyház története. (részlet) p. 3-4.
 • Füle Lajos: Csak azt látom. p. 4.
 • Bak Áron – Kis István – László Miklós: A Sajó és a Dipse mentén. (Sajóudvarhely, Magyarberéte, Sajósárvár, p. 5-18.
 • Bántó Bálint: Regáti Napló I. p. 19-23.
 • Kósa László: Szól a harang. p. 24-26.
 • Zászkaliczky Pál: Szórványkörúton Dél-Erdélyben. p. 27.
 • Vetési László: Gyermekek Jónás története. p. 28-29
 • Hírek. p. 30-39.
 • Olvasói levél. p. 40.


Második évfolyam, 1991. Húsvét – Pünkösd, 2-3. szám

 • Vetési László: Egy éve csendes szolgálatban. p. 1.
 • Vetési László: Jézus útjain. „Én vagyok a király.” (Márk 11, I-II.). „Megáldá őket” (Lukács 24, 50). „Mindnyájan egy akarattal együtt valának” (Cselekedetek 2, 1-7.) p. 2-4.
 • Varró Dezső: Adonáj. p. 4.
 • Bántó Bálint: Erdősi Sylvester János. p. 5
 • Sebestyén Ádám – Nagy Albert – Zöld György – Gáll Mihály – Kiss István: A Nagy-Szamos mentén. (Kismonostorszeg, Csicsómihályfalva, Baca, Retteg, Felőr, Alsóilosva, Várkudu, Csicsókeresztúr, Árpástó, Magyardécse, Mikeháza, Kisbáton, Szentbenedek, Kodor, Déscichegy, Radákszinye) p. 6-20.
 • Medgyes Lajos: Síri dal. p. 16.
 • Bárd Oszkár: Akit kiűznek. p. 17.
 • Péter Miklós – Hegyi János – Kiss István: A Nagy-Szamos forrásvidékén. (Bethlen, Szeszármán, Virágosberek, Kőfarka, Zágra, Magyarnemegye, Óradna, Oláhszentgyörgy, Földra, Néposz, Szalva) p. 21-31.
 • Vetési László: Mit lehet tenni? p. 31-32.
 • Medgyes Lajos: Rabságom oka. (1850. febr.1. Kolozsvár)
 • Vetési László: Kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz. Beszélgetés D. Tőkés László nagyváradi püspökkel. (Folytatás az előző számunkból) p. 33-36.
 • Budai Nagy Antal: Részlet Kós Károly regényéből a szerző metszeteivel. p. 37-38.
 • Kiss István – Sándor Attila: Hétszázötven éve volt a tatárjárás. p. 39-40.
 • Szentlélek Isten! Tompa Mihály „Olajág című imádságoskönyvéből”. p. 40.
 • Urbán Károly: Nemzetiségi problémáink margójára. p. 41 (Megjelent a Kálvinista Szemlében 1991. 4.)
 • Gazda Árpád: Meghúzni a harangokat! p. 42-43. (Megjelent a Romániai Magyar Szó 1991. március 7-8. számában)
 • Orbók Sándor: Hidalmási tudósítás. p. 44.
 • Kocsis Miklós: Kevesek, de nem elveszettek. p. 45.
 • Vidámságok. p. 46.
 • Hírek. p. 47-56.


Második évfolyam, 1991. Böjtfő, 1. szám

 • Vetési László: Miért böjtölök? p. 1.
 • Varró Dezső: Zsoltár. p. 1.
 • Dr. Nagy József: Böjt, amit az Úr kedvel. (Ézsaiás 58, 6-7.) p. 2.
 • Böjtfői ima. A Maradj velem című imakönyvből. p. 2.
 • Zöld György: Miért? p. 3.
 • Bartalis János: Ne bántsatok. p. 4.
 • Ifj. Sebestyén Ádám – Kiss István: Az egyesült Szamos mentén. (Désakna, Alőr, Alsókosály, Kapjon, Szelecske, Kackó, Almásgalgó, Révkolostor, Semesnye, Nagyilonda, Kozárvár, Monostorszeg) p. 5-18.
 • Bárd Oszkár: Megmaradok. p. 14.
 • Bárd Oszkár: Erdély. p. 15.
 • Varró Dezső: Ecce homo. p. 18.
 • Gudor Lajos: Dés városa tegnap, ma és holnap? p. 19-20.
 • Medgyes Lajos: Templomban. p. 20.
 • Vetési László: Kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz! Beszélgetés D. Tőkés László nagyváradi püspökkel. p. 21-24.
 • Berde Mária: Szórványgyermek voltam. p. 25-27.
 • Berde Mária: Boldog vers. p. 25.
 • Berde Mária: Az én apám. p. 26-27.
 • Bajna György: Istennek mindegy, honnan szólsz hozzá. p. 28.
 • Jakab Miklósné: Harang históriák. p. 29-30.
 • Vetési László: Vidámságok. p. 31
 • Id. Hegyi István: Felébreszteni a felelősséget. p. 32.
 • Hírek. p. 33-40.

Első évfolyam, 1990. Karácsony, 5. szám

 • Csiha Emese: Született néktek ma a Megtartó! p. 1.
 • Szilágyi Domokos: Érkezés. p. 1.
 • Kozma Zsolt: A bölcsek öröme (Máté 2, 10-11a) p. 2.
 • Vetési László: Harminc éve hunyt el Vásárhelyi János. p. 3-4.
 • Vetési László: A Füzes menti tóvidéken. p. 5-18.
 • Páll Gyula: Tizennyolc és fél év Kamaráson. p. 18-20.
 • Vetési László: Egy este özv. Sütő Andrásnénál. p. 20-21
 • Sütő András: Barcsay. Beszélgetés Barcsay Jenővel, a világhírű magyar festővel. p. 22.
 • Jenei Tamás: Az őrködők. p. 23.
 • Majos Bálint: Visszanéző. p. 24.
 • Bányai László: Szolgálatom emlékezete. p. 25
 • Vetési László: Tanítónő az éjszakában. Tőkés Istvánné Vass Erzsébet, Tőkés László püspök édesanyja emlékezik szülőföldjére. p. 25-29.
 • Szilágyi Domokos: Karácsony. p. 29.
 • Kabai Ferenc: Szamosújvár. p. 30-31.
 • Vetési László: Gyermekeknek. p. 32-33.
 • Vetési László: Vidámságok. p. 34.
 • Hírek. p. 35-45

Első évfolyam, 1990. Reformáció, 4. szám

 • Vetési László: Én vagyok az Út. p. 1.
 • Ady Endre: Az Úr érkezése. p. 1.
 • Visky János: Jézusi reformáció. p. 2.
 • Életnek Ura és Istene! p. 2.
 • Vetési László: Kálvin. p. 3.
 • Vetési László: Megnősült a fiam…p. 4.
 • Vetési László: Egy szekus mesél. p. 5-6.
 • Reformációi imádság. A Maradj velem című imakönyvből. p. 6.
 • Bányai Ferenc – Rácz Sándor – Trombitás Károly: A Kis-Szamos mentén. (Válaszút, Boncida, Kötelend, Tötör, Esztény, Szarvaskend, Felsőtök, Alsótök, Kisiklód, Nagyiklód, Kecsed, Girolt, Dengeleg, Ormány, Kérő, Vízszilvás, Szamosújvárnémeti, Néma) p. 7-17.
 • Vetési László: „Maradtam !”Beszélgetés idős Bányai Ferenc nyugalmazott kérői lelkésszel. p.18-19.
 • Faluneveink. p. 20-21.
 • Kabai Ferenc: Elnémított templom Németiben. p. 21-22.
 • Fodor Sándor: Kisiklódi nagyvizek. p. 23
 • Vetési László: Esküvői mazsolák. p. 24.
 • Vetési László: Történtek a proletkultos időkből. p. 24.
 • Vidáman Gyermekeknek. p. 25.
 • Hírek. p. 26-32.

Első évfolyam, 1990. Újkenyér, 3. szám

 • Székely József: Én vagyok az élet kenyere! p. 1-2.
 • Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér. p. 1.
 • Dávid Lajos: A kenyerek csodája (Lukács 9, 10 - 17) p. 3-4.
 • Vetési László: Kenyér a szemétben. p. 3-4.
 • Id. Hermán János: Búcsú idős Sütő Andrástól Pusztakamaráson. 1989. január 14.-én. p. 5.
 • Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk. p. 6.
 • Vetési László: Száz éve született Erdély költője, Reményik Sándor. p. 7.
 • Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz. 1918 őszén. p. 7.
 • Id. Bántó Bálint: Károli Gáspár (1529-1591). p. 8.
 • Vetési László: A Borsa és Lóna völgyében. p. 9-17.(Kolozsgyula, Bádok, Kide, Ördögkeresztúr, Kisesküllő, Páncélcseh, Magyarderzse, Szamosköblös, Doboka, Magyarmacskás)
 • Vetési László: Fáj a fejem a dohánytól! p. 18.
 • Jézus az én barátom. p. 19
 • Imádságok, Viccek, Rövid történetek. p. 20-21
 • Hírek. p. 22-26.

Első évfolyam,1990 Pünkösd, 2. szám

 • Vetési László: Jövel Szentlélek Úristen ! p. 1.
 • Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe. p. 2.
 • Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. p. 3
 • Túrmezei Erzsébet: Pünkösdi utakon. p. 4.
 • Vetési László: Bemutatom gyülekezetemet. Bürkös, Szentágota, Hégen, Celina p.5-7.
 • Vetési László: Székelyek Nagysinken. p. 8.
 • Kabay Béla: Sárd. p. 9.
 • Vetési László: Nádaskóród. p. 10.
 • Vetési László: Esős vasárnap. Fejérd. p. 11-12.
 • Vetési László: Csak azok maradnak meg, akiknek bárkájuk az Úr! (1 Mózes 7, 23) p. 13 (Elhangzott Csomafáján 1987. szeptember 27-én, a templomszentelés alkalmával.)
 • Kabay Béla: Csomafája. p. 14
 • Nagy Ödön: A református hitünkkel ellenkező szokások a szórványainkban. p. 15
 • Szépen magyarul rovat. p. 16.
 • Hírek. p. 17-20.

Első évfolyam, 1990 Húsvét, 1. szám

 • Vetési László: Krisztus feltámadott! p. 1
 • A virágvasárnap öt arca. 118. zsoltár. p. 2.
 • Jézus, a zsidók királya. (János 19, 16-22.) p. 2
 • Húsvét hajnalán Jézus feltámadott! (János 20, 19-23; János 24-29.)
 • Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett. p. 3
 • Vetési László: Istennek népe Románújfaluban. p. 4.
 • Levelek a távolból. p. 5.
 • Kannás Lajos (USA): Erdély-ág. p. 5.
 • 42. zsoltár. p. 6.
 • Istenem! p. 6
 • Részletek Makkai Sándor Holttenger című regényéből. p. 7.
 • Beszéljünk szépen magyarul! p. 8.
 • Bünvalló imádság. Az Úr imádsága. Apostoli hitvallás. p. 9
 • „Mikor az Úr Jézus”…, „Könnyes fohász”…, „Krisztus feltámada”…p. 10.
 • Hírek. p. 11-14.

Kiemelt galéria

Előző kép Következő kép

Kolozs megye 4.

Magyar közösségek, arcok, építészeti emlékek, változások és együttélés a Kis-Szamos völgyében. A Kis-Szamos fővölgye Apahidától Vá...

Friss anyagok

Elhunyt az utolsó református magyar asszony a Szalárd melletti Almásfegyverneken

Marika néni volt az utolsó almásfegyverneki református. Ő volt a mi egyszemélyes szórványunk, akit minden nagyobb ünnepen felkerestünk, főleg...

feltöltve 28 napja

Elhunyt Páll Zoltán Gyula magyarkályáni lelkipásztor

Az Algyógyi Szórványlelkész Munkaközösség nevében megdöbbenve, de élő reménységgel búcsúzunk hűséges szolgatársunktól, Páll Zoltán...

feltöltve 2 hónapja

Református misszió a Kárpátokon túl

Miklósi Mátyás Csaba lelkipásztor két éve a Kárpátokon túli területeket is magában foglaló Brassói Református Egyházmegye esperese. Tizenhárom...

feltöltve 4 hónapja

Kis Szeben megyei gyöngyszem: Mihályfalva (és Bólya, Bürkös)

Falvak a Szeben megyei Hidegvíz-patak mentén, a dél-erdélyi tájban. Magyar falvak. A ritkán járt dél-erdélyi zugokban, eldugott kis szegletekben....

feltöltve 4 hónapja

Karácsonyi csomagosztás Máramaros és Maros megyei szórványkollégiumokban

Az Erdélyi Médiatér Csoport karácsonyi ajándékcsomagokat és pénzadományt ajánlott fel két szórványkollégium számára. A célba juttatást...

feltöltve 5 hónapja

Erdélyi Református Egyházkerület Communitas Alapítvány Bethlen Gábor Alap Lauer Edit és a Clevelandi Magyar Baráti Közösség, USA

© 2011 Diaszpóra Alapítvány    Design és programozás: Weblap.ro